• Արթուր Վանեցյանի հարցազրույցը «Ինտերֆաքս»-ին

  Արթուր Վանեցյանի հարցազրույցը «Ինտերֆաքս»-ին

  11.02.2020| 02:25
  Հայաստանի ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ռուսական «Интерфакс» գործակալությանը հարցազրույցում մանրամասներ է պատմել իր ղեկավարելիք կուսակցության մասին: Վանեցյանը նշել է, որ ընդդիմադիր կուսակցության գաղափարախոսության հիմքում ավանդույթներն ու առաջընթացն են լինելու:
 • Հանրաքվեն ամենաքիչն իշխանությանն է պետք

  Հանրաքվեն ամենաքիչն իշխանությանն է պետք

  09.02.2020| 13:39
  Եթե իշխանության մշակած սցենարով ամեն ինչ ընթանա և հանրաքվե տեղի ունենա, ապա դա հետաքրքիր իրավիճակ կստեղծի երկում։ Դրանով գուցե ՍԴ դատավորներից ազատվելու հարցը լուծվի, բայց ինչ կլինի Նիկոլ Փաշինյանի 95 տոսկոս ժողովրդի վստահության քվեն։ Նա ընդամենը վերջերս սեփական լրատվամիջոցով արձանագրեց, որ ունի այդքան վստահություն։
 • Թող իրենց լսեն, հետո մյուսներին դատեն

  Թող իրենց լսեն, հետո մյուսներին դատեն

  08.02.2020| 12:27
  Երբ Ռուբեն Հայարապետյանին բերման ենթարկեցին և բաց թողեցին, նա հայտարարեց․ «Մի գեղեցիկ օր ես եմ պառկացնելու ու ոտքերս մաքրելու իրենց վրա»։ Այս հայտարարությունն արժանացավ իշխանական պատգամավորների բուռն արձագանքին, ինչպես կարելի էր այդպես արտահայտվել։
 • «Այն, ինչ այ­սօր կա­տար­վում է մեր երկ­րում, ճիշտ չէ»

  «Այն, ինչ այ­սօր կա­տար­վում է մեր երկ­րում, ճիշտ չէ»

  07.02.2020| 01:45
  ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն ԱՐ­ԹՈՒՐ ՎԱ­ՆԵ­ՑՅԱ­ՆԸ հան­դիպ­ման էր հրա­վի­րել տպա­գիր լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի խմ­բա­գիր­նե­րին՝ հան­րայ­նաց­նե­լու իր քա­ղա­քա­կան ծրագ­րե­րը: Շուրջ 3 ժամ տևած հան­դի­պու­մից ներ­կա­յաց­նում ենք ո­րոշ հատ­ված­ներ.
 • Որքան ժա­մա­նակ պի­տի այս հար­ցերն օ­դում մնան

  Որքան ժա­մա­նակ պի­տի այս հար­ցերն օ­դում մնան

  07.02.2020| 01:06
  Այ­սօր բո­լորս դի­տորդ ենք մեր երկ­րում։ Ո­մանք ի­րենց տե­սա­ծը բա­րեխղ­ճո­րեն ար­ձա­նագ­րում են, մյուս­նե­րը` այն հար­մա­րեց­նում ի­րենց ցան­կու­թյուն­նե­րին, մեկ այլ խումբ էլ՝ տես­նում, լսում, հաս­կա­նում է, բայց հայտ­նի մե­թո­դով փաս­տում՝ «մեկ քայլ ա­ռաջ է», որ­պես­զի շա­ռից-փոր­ձան­քից հե­ռու լի­նի։
 • Ինք­նա­գոր­ծու­նեու­թ­յու՞ն, թե՞ հրա­հանգ

  Ինք­նա­գոր­ծու­նեու­թ­յու՞ն, թե՞ հրա­հանգ

  07.02.2020| 00:57
  «Օ­րերս «Հայ­կա­կան ժա­մա­նա­կում» տպագր­ված հոդ­վա­ծը, որ­տեղ ոս­տի­կա­նու­թյան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը` ՎԵ­ՏՈ-ին և «Ա­դեկ­վատ­նե­րին» բեր­ման են­թար­կե­լու հետ կապ­ված, ներ­կա­յաց­րել էին որ­պես սա­բո­տաժ և հա­կաիշ­խա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ, վր­դո­վեց­րել է ոս­տի­կան­նե­րին:
 • Փաշինյանի պատգամավորական-իրավաբանական թիմը մեր երկրի իրավական անվտանգության հիմքերը խարխլելու փորձ է անում. ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ

  Փաշինյանի պատգամավորական-իրավաբանական թիմը մեր երկրի իրավական անվտանգության հիմքերը խարխլելու փորձ է անում. ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահ

  06.02.2020| 12:50
  Մի խումբ պատգամավորների կողմից ներկայացրած «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» վերնագրով նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի փոփոխությունների (այսուհետ՝ Սահմանադրություն) 213-րդ հոդվածը շարադրվում է նոր խմբագրությամբ, ըստ որի՝ մինչև Սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների պաշտոնավարումը դադարում է:
 • Ինչին է խանգարում այսօրվա ՍԴ-ն

  Ինչին է խանգարում այսօրվա ՍԴ-ն

  06.02.2020| 10:05
  Այսօր խորհրդարանը քննարկում է մի շատ էական նախագիծ, որը ՍԴ-ի դեմ սկսած արշավի հերթական օղակն է, բայց շատ վտանգավոր, որն անթաքույց նպատակ ունի։ Ամեն ինչ անել, որպեսզի ՍԴ-ն դառնա իզգոյ, այսինքն որոշումների վրա ոչ մի ազդեցություն չունենա։
 • Ներ­վեց... թմ­րա­մաք­սա­նեն­գը, բայց նա հրեա էր

  Ներ­վեց... թմ­րա­մաք­սա­նեն­գը, բայց նա հրեա էր

  04.02.2020| 00:31
  Եվ այս­պես Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նը նե­րում շնոր­հեց Իս­րա­յե­լի և ԱՄՆ-ի 26-ա­մյա քա­ղա­քա­ցի Նաա­մա Ի­սաս­խա­րին, ո­րը Մոսկ­վա­յի մար­զի Խիմ­կիի քա­ղա­քա­յին դա­տա­րա­նի կող­մից 2019 թվա­կա­նի հոկ­տեմ­բե­րի 11-ին 7,5 տա­րով ա­զա­տազ­րկ­ման էր դա­տա­պարտ­վել թմ­րա­նյու­թե­րի ա­պօ­րի­նի պահ­պան­ման, փո­խադր­ման, պատ­րաստ­ման, զգա­լի չա­փով թմ­րա­նյու­թե­րի մաք­սա­նեն­գու­թյան մա­սին հոդ­ված­նե­րի տար­բեր մա­սե­րով:
 • «Չեմ զար­մա­նա, ե­թե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը պա­տե­պատ տան կամ աս­ֆալ­տին փռեն նաև ԵԽԽՎ հա­մա­զե­կու­ցող­նե­րին»

  «Չեմ զար­մա­նա, ե­թե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը պա­տե­պատ տան կամ աս­ֆալ­տին փռեն նաև ԵԽԽՎ հա­մա­զե­կու­ցող­նե­րին»

  04.02.2020| 00:07
  Ե­թե իշ­խա­նու­թյուն­ներն ա­սում են` որևէ ծրա­գիր չկա, փաս­տա­թուղթ չկա, ա­պա շատ հե­տաքր­քիր է, թե ե­րեք օր շա­րու­նակ Ժնևում տե­ղի ու­նե­ցած հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ այդ­քան եր­կար ինչ են քն­նար­կել Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար­նե­րը: