• Օրեն­քը կար­վել է դեռ Ս­փ­յուռ­քի գոր­ծե­րի գլ­խա­վոր հանձ­նա­կա­տա­րի պաշ­տո­նում չն­շա­նակ­ված Սի­նա­ն­յա­նի հա­գով

  Օրեն­քը կար­վել է դեռ Ս­փ­յուռ­քի գոր­ծե­րի գլ­խա­վոր հանձ­նա­կա­տա­րի պաշ­տո­նում չն­շա­նակ­ված Սի­նա­ն­յա­նի հա­գով

  04.10.2019| 01:11
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Գլեն­դե­լի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ, Գլեն­դե­լի քա­ղա­քա­յին խոր­հր­դի նախ­կին ան­դամ Զա­րեհ Սի­նա­նյա­նին իր 14.06.2019 թ. թիվ 756-Ա ո­րոշ­մամբ նշա­նա­կե­լով սփյուռ­քի գոր­ծե­րի գլ­խա­վոր հանձ­նա­կա­տար, խախ­տել է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան և օ­րեն­սդ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րը:
 • Պա­տի­ժը չի ու­շա­նա

  Պա­տի­ժը չի ու­շա­նա

  04.10.2019| 00:52
  ԲՀԿ-ի՝ ՍԴ նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նի լիա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու նա­խագ­ծի քվեար­կու­թյա­նը չմաս­նակ­ցե­լը կա­րող է թանկ նս­տել այդ քա­ղա­քա­կան ու­ժի ղե­կա­վա­րի վրա։
 • Լևոն Քոչարյանը՝ Պուտինի և Բելլա Քոչարյանի հանդիպման մասին

  Լևոն Քոչարյանը՝ Պուտինի և Բելլա Քոչարյանի հանդիպման մասին

  03.10.2019| 14:05
  «Նման մակարդակի հանդիպումները սպոնտան չեն լինում՝ «Հրապարակ»-ի հետ զրույցում ասել է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին՝ Լևոն Քոչարյանը՝ խոսելով մոր՝ Բելլա Քոչարյանի և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման մասին։
 • Վստահելի՞, ո՞ւմ համար

  Վստահելի՞, ո՞ւմ համար

  01.10.2019| 16:33
  Այսօր «Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, անդրադառնալով Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթացին, հայտարարել է, թե իրենց նպատակն է ՍԴ-ը, որպես գերագույն սահմանադրական մարմին, վստահելի դարձնել։
 • «Ա­ռանց տն­տե­սա­կան կա­ցու­թաձև ու Սահ­մա­նադ­րու­թ­յուն փո­խե­լու ի­րա­կա­նաց­վող բա­րե­փո­խում­նե­րը կոս­մե­տիկ բնույթ կկ­րեն»

  «Ա­ռանց տն­տե­սա­կան կա­ցու­թաձև ու Սահ­մա­նադ­րու­թ­յուն փո­խե­լու ի­րա­կա­նաց­վող բա­րե­փո­խում­նե­րը կոս­մե­տիկ բնույթ կկ­րեն»

  01.10.2019| 00:35
  Այս տար­վա հուն­վար-փետր­վար ա­միս­նե­րին ար­տա­խոր­հր­դա­րա­նա­կան 10-ից ա­վե­լի ու­ժեր «Նոր Սահ­մա­նադ­րու­թյուն» նա­խա­ձեռ­նու­թյունն էին ստեղ­ծել, ին­չի նպա­տա­կը ոչ թե փո­փոխ­ված, այլ բո­լո­րո­վին նոր Սահ­մա­նադ­րու­թյուն գրելն ու կյան­քի կո­չելն էր: Նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը, սա­կայն, չկա­յա­ցավ ու կյան­քի չկոչ­վեց: Թե ին­չու նոր Սահ­մա­նադ­րու­թյուն պա­հան­ջող ու­ժե­րը հետ կանգ­նե­ցին բռ­նած ճա­նա­պար­հից, «Ի­րա­տե­սը» փոր­ձեց պար­զել «Հա­մա­հայ­կա­կան ազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թյուն» նա­խա­ձեռ­նու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու քար­տու­ղար ՀՐԱՅՐ Ա­ՂԻ­ՆՅԱ­ՆԻՑ:
 • «Ան­ց­յա­լի գաղջ հի­շո­ղու­թ­յունը»` մտքի գի­գանտ

  «Ան­ց­յա­լի գաղջ հի­շո­ղու­թ­յունը»` մտքի գի­գանտ

  01.10.2019| 00:13
  Գա­գիկ Ջհան­գիր­յա­նին առայժմ գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զու­թյու­նում գործ չեն տվել, բայց նա «ար­տա­հաս­տի­քա­յին» ավե­լի մեծ իրա­վա­բա­նա­կան օգ­նու­թյուն է ցու­ցա­բե­րում այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին, քան հա­մա­պա­տաս­խան մար­մին­ներն իրար հետ վերց­րած։
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը Armlur.am և Hayeli.am կայքերին քննչական մարմնի ուղարկած գրությունների կապակցությամբ

  Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը Armlur.am և Hayeli.am կայքերին քննչական մարմնի ուղարկած գրությունների կապակցությամբ

  25.09.2019| 12:29
  ՀՀ քննչական կոմիտեի իրավասու ներկայացուցիչը հրապարակային պարզաբանում է տարածել, որ Armlur.am և Hayeli.am լրատվական կայքերի խմբագրություններին ուղարկել է գրություններ կապված ՀՀ ոստիկանության նախկին պետ Հայկ Հարությունյանի մահվան դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործի հետ:
 • Հայկ Հարությունյանի ցուցմունքը

  Հայկ Հարությունյանի ցուցմունքը

  25.09.2019| 12:14
  1999-2008-ին ՀՀ ոստիկանության պետ, գեներալ-գնդապետ Հայկ Հարությունյանը «Մարտի 1»-ի գործով վկայի կարգավիճակ ուներ: Tert.am-ը հրապարակում է նրա տված ցուցմունիքից որոշակի հատվածներ:
 • Բջնիի ղեկավարը՝ Հայկ Հարությունյանի մասին

  Բջնիի ղեկավարը՝ Հայկ Հարությունյանի մասին

  24.09.2019| 22:20
  Քննչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ՀՀ նախկին ոստիկանապետ, Մարտի 1-ի գործով գլխավոր վկաներից մեկի՝ Հայկ Հարությունյանի մահվան դեպքի առիթով՝ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հատկանիշներով:
 • Դա՞ եք հա­վաս­տել Լա­րա­յին, ԵՄ-ի, ՄԱԿ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին և այ­լոց

  Դա՞ եք հա­վաս­տել Լա­րա­յին, ԵՄ-ի, ՄԱԿ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին և այ­լոց

  24.09.2019| 00:30
  Քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի և ՀՀ վար­չա­պե­տի ս. թ. սեպ­տեմ­բե­րի 13-ին կա­յա­ցած հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում, ըստ «Ժո­ղո­վուրդ» օ­րա­թեր­թի տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րել է, որ Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան վա­վե­րաց­վե­լու է: