• Դավիթ Հարությունյանը՝ Հրայր Թովմասյանի հարցաքննության մասին

  Դավիթ Հարությունյանը՝ Հրայր Թովմասյանի հարցաքննության մասին

  27.12.2019| 13:37
  ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի հարցաքննությունը բեմականացման արարներից մեկն է, լրագրողներին ասաց արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը:
 • Դատավոր Սամվել Ուզունյանի ՀՀ-ից մեկնելու դեպքի առթիվ պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով հարուցվել է քրգործ

  Դատավոր Սամվել Ուզունյանի ՀՀ-ից մեկնելու դեպքի առթիվ պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով հարուցվել է քրգործ

  26.12.2019| 21:38
  51 000 դոլար կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող դատավոր Սամվել Ուզունյանի ՀՀ-ից մեկնելու դեպքի առթիվ պետական ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ և ընդունվել ՀՔԾ վարույթ՝ ասել է ՀՀ գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը:
 • Դատախազը չի հաստատել Բաբլոյանի և Բաբայանի մեղադրանքը

  Դատախազը չի հաստատել Բաբլոյանի և Բաբայանի մեղադրանքը

  24.12.2019| 12:11
  Նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից ուսումնասիրվել է ՀՔԾ-ում քննված և Գլխավոր դատախազությունում մեղադրական եզրակացությամբ ստացված՝ ԱԺ նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանի և խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի քրեական գործը, որոշում է կայացվել մեղադրական եզրակացությունը չհաստատել և քրեական գործը լրացուցիչ քննության վերադարձնել:
 • ...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

  ...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

  24.12.2019| 00:24
  Այ­լա­սեր­ված­նե­րի «ի­րա­վունք­նե­րի» պաշտ­պան, նրանց հո­վա­նա­վո­րող սո­րո­սա­կան այս կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը և նրանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ հան­դի­սա­ցող ան­ձինք (դեռ չենք անդ­րա­դառ­նում նրան­ցից ո­մանց` սե­ռա­կան փոք­րա­մաս­նու­թյա­նը պատ­կա­նե­լու, այ­լա­սեր­ված լի­նե­լու հար­ցին) ի­րենց մեծ ներդ­րումն են ու­նե­ցել «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյուն» կոչ­վա­ծի ի­րա­կա­նաց­ման գոր­ծում:
 • Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ

  Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ

  21.12.2019| 00:07
  Վերաքննիչ քրեական դատարանը՝ նախագահությամբ դատավոր Լուսինե Աբգարյանի, մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի վերաքննիչ բողոքը՝ խափանման միջոցի փոփոխության հարցով:
 • Մեր դեմ տրանս­գեն­դե­րի հայ­ցով դա­տա­րա­նի վճ­ռի փո­խա­րեն վա­րույ­թը վերսկ­սե­լու ո­րո­շում

  Մեր դեմ տրանս­գեն­դե­րի հայ­ցով դա­տա­րա­նի վճ­ռի փո­խա­րեն վա­րույ­թը վերսկ­սե­լու ո­րո­շում

  20.12.2019| 00:19
  Երևան քա­ղա­քի ա­ռա­ջին ա­տյա­նի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նը (նա­խա­գա­հու­թյամբ` դա­տա­վոր Զա­րու­հի Նախշ­քա­րյա­նի) ե­րեկ, ինչ­պես նա­խա­պես հայ­տա­րա­րել էր, Դա­տա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան հա­մա­կար­գում (DataLex.am) պետք է հրա­պա­րա­կեր թիվ ԵԴ/14742/02/19 քա­ղա­քա­ցիա­կան գոր­ծով (ըստ տրանս­գեն­դեր Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյա­նի հայ­ցի` ընդ­դեմ «Ի­րա­տես» թեր­թը հրա­տա­րա­կող «Տե­սա­կետ» ՍՊԸ-ի) վճի­ռը:
 • ...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

  ...Այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեր գլ­խին նս­տեց­նե­լու հա­մար

  20.12.2019| 00:04
  Դեկ­տեմ­բե­րի 18-ին, Հա­յաս­տա­նում գոր­ծող, այս­պես կոչ­ված, քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մի շարք կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ Սո­րո­սի հիմ­նադ­րա­մի հա­յաս­տա­նյան կա­ռույ­ցի («Բաց հա­սա­րա­կու­թյան հիմ­նադ­րամ­ներ-Հա­յաս­տան») նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ու կազ­մա­կերպ­մամբ, «Դաբ­լԹ­րի բայ Հիլ­թոն Երևան» հյու­րա­նո­ցի «Մի­լա­նո» սրա­հում հա­վաք­վել են ի­րար գլ­խի ու քն­նար­կել Հա­յաս­տա­նի կոր­ծան­ման Սո­րո­սի դա­վա­դիր ծրա­գի­րը` ամ­փոփ­ված Հա­յաս­տա­նում մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի ի­րա­վի­ճա­կի վե­րա­բե­րյալ քա­ղա­քա­ցիա­կան հա­սա­րա­կու­թյան մշ­տա­դի­տարկ­ման ամ­փոփ ար­դյունք­նե­րը ներ­կա­յաց­նող եր­կու թե­մա­տիկ զե­կույց­նե­րում:
 • Ձեռք ես տվել, խա­ղա

  Ձեռք ես տվել, խա­ղա

  17.12.2019| 01:17
  ԱԱԾ նախ­կին պետ Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նը պաշ­տո­նան­կու­թյու­նից հե­տո պար­բե­րա­բար խո­սում է Հա­յաս­տա­նում դր­սից ֆի­նան­սա­վոր­վող քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի, թե­լադր­ված օ­րա­կար­գե­րի մա­սին, ո­րոնք մեր երկ­րի հա­մար վտանգ են ներ­կա­յաց­նում։
 • Մինչև կկուն կան­չի

  Մինչև կկուն կան­չի

  17.12.2019| 01:04
  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը պո­տեն­ցիալ հան­ցա­գործ են՝ ո­մանք բա­ցա­հայտ­ված, ո­մանք չբա­ցա­հայտ­ված: Ո­րով­հետև ապ­րել ու աշ­խա­տել են «նա­խորդ հան­ցա­վոր ռե­ժի­մի ժա­մա­նակ­նե­րում»:
 • ԱԻ նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանին 1.5 ամիս արձակուրդ է տրվել

  ԱԻ նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանին 1.5 ամիս արձակուրդ է տրվել

  16.12.2019| 22:57
  ՀՀ վարչապետի որոշմամբ՝ արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանին արձակուրդ է տրամադրվել: