Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Ով լիներ, որ չհպարտանար

  Ով լիներ, որ չհպարտանար

  22.06.2020| 23:03
  Այսօր խորհրդարանական մեծամասնությունը կրկին տարերքի մեջ էր։ Սահամանդրական փոփոխությունների նախագիծը երկու ընթերցմամբ ու միաձայն ընդունեցին՝ խախտելով հենց այդ սահմանադրությունը։
 • Ոստի­կա­նը ոչ թե մեր, այլ օր­վա իշ­խա­նու­թ­յան սպա­սար­կուն է

  Ոստի­կա­նը ոչ թե մեր, այլ օր­վա իշ­խա­նու­թ­յան սպա­սար­կուն է

  19.06.2020| 00:53
  Չգի­տեմ՝ ոս­տի­կա­նը մերն է, թե ոչ, բայց մի բան հս­տակ է՝ նրա գոր­ծե­լաո­ճը չի փոխ­վում: Ա­րա­րա­տի մարզ­պետ Գա­րիկ Սարգ­սյա­նի ա­կան­ջը կան­չի` «ոս­տի­կա­նու­թյու­նը միշտ էլ օր­վա իշ­խա­նու­թյանն է ծա­ռա­յում»:
 • ԱԱԾ աշխատակիցները խուզարկություն են անում Գագիկ Ծառուկյանի տանը

  ԱԱԾ աշխատակիցները խուզարկություն են անում Գագիկ Ծառուկյանի տանը

  14.06.2020| 14:56
  ԱԱԾ-ն խուզարկություն է իրականացնում ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի Առինջում գտնվող առանձնատանը, ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերի միջոցով հայտարարեցին խմբակցության պատգամավորները:
 • Եվրոպացիները ցանկանում են իշխանությանը պատասխանատվության ենթարկել

  Եվրոպացիները ցանկանում են իշխանությանը պատասխանատվության ենթարկել

  14.06.2020| 11:21
  Կորոնավիրուսից առավել տուժած եվրոպական երկրների քաղաքացիները ցանկանում են հետաքննել իշխանության գործողությունները և հասկանալ՝ ամեն ինչ արվե՞լ է համաճարակի ժամանակ մահերից խուսափելու համար: Նախաձեռնությունը Իտալիայում, Բրիտանիայում, Ֆրանսիաիում, Իսպանիայում Covid-19-ից մահացածների հարազատներինն է:
 • Երբ չգիտես, թե ինչի համար են իրավապահ մարմինները

  Երբ չգիտես, թե ինչի համար են իրավապահ մարմինները

  13.06.2020| 20:49
  Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱԾ-ին առաջարկում է «դիրքավորվել», իսկ ոստիկաններին «ասֆալտին փռելու» դուխ տալիս, հասկանու՞մ է, որ այդ կառույցները, իրենց իրական առաքելությունը թողած, պարտադրված զբաղված են անհեթեթ հրահանգներով։
 • Ոչ մի ծպտուն, ոչ մի շշուկ

  Ոչ մի ծպտուն, ոչ մի շշուկ

  12.06.2020| 18:34
  Իշխանությունը ևս մեկ ամսով երկարաձգեց արտակարգ դրությունը։ Ու մինչ հարցը խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր, Աժ_ի դիմաց միայնակ ակցիա անող իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանին բերման ենթարկեցին, որը բողոքում էր կառավարության այդ որոշման դեմ։
 • Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  12.06.2020| 02:29
  Երևան քա­ղա­քի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նը (նա­խա­գա­հու­թյամբ`դա­տա­վոր Զա­րու­հի Նախշ­քա­րյա­նի), ինչ­պես ար­դեն տե­ղե­կաց­րել ենք, ՀՀ օ­րեն­սդ­րու­թյան պա­հանջ­նե­րից և ար­դա­րա­դա­տու­թյան հրա­մա­յա­կա­նից բխող ս. թ. հու­նի­սի 2-ի իր վճ­ռով, ա­ռա­վել քան բա­վա­րար հիմ­նա­վո­րում­նե­րով մեր­ժեց «Ի­րա­տես» թեր­թը հրա­տա­րա­կող «Տե­սա­կետ» ՍՊԸ-ի դեմ ի­րեն տրանս­գեն­դեր կին հա­մա­րող Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյա­նի հայ­ցը:
 • Գործ տալ, գործ տալ մինչև վերջ

  Գործ տալ, գործ տալ մինչև վերջ

  12.06.2020| 01:45
  Իշ­խա­նու­թյունն օր օ­րի ա­վե­լի է կա­տա­րե­լա­գոր­ծում ու մշա­կում «գործ տա­լու» օ­րեն­սդ­րու­թյու­նը: Կար­ծես քիչ էր նա­խա­գի­ծը, ո­րով օ­րի­նա­զանց վա­րորդ­նե­րի խախ­տում­նե­րը կա­րող են ար­ձա­նագր­վել շար­քա­յին մեկ այլ քա­ղա­քա­ցու կող­մից, վար­չա­պե­տի մա­կար­դա­կով այժմ էլ խոս­վում է մե­քե­նա­յում դի­մակ չկ­րող մարդ­կանց տու­գա­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյան մա­սին:
 • Պա­րե­տի ցու­ցու­մը խախ­տած ու­սուց­չից տաս­նա­պա­տիկ վտան­գա­վոր է մոր­թե­լու պատ­րաստ փոխտ­նօ­րե­նը

  Պա­րե­տի ցու­ցու­մը խախ­տած ու­սուց­չից տաս­նա­պա­տիկ վտան­գա­վոր է մոր­թե­լու պատ­րաստ փոխտ­նօ­րե­նը

  09.06.2020| 00:49
  Վար­չա­պե­տի ա­սած՝ չգի­տեմ, թե «կո­րո­նա­վի­րուսն ում շունն է», բայց որ այն մարդ­կանց մի­մյան­ցից հե­ռաց­նում ու ան­ջր­պե­տում է, ա­պա­ցուց­ման կա­րիք չու­նի:
 • Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  Իրա­վա­կան հար­թու­թ­յան վրա գո­յութ­յուն չու­նի Լի­լիթ Մար­տի­րո­ս­յան՝ որ­պես ի­գա­կան սե­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ

  09.06.2020| 00:18
  Երևա­նի ընդ­հա­նուր ի­րա­վա­սու­թյան դա­տա­րա­նում տրանս­գեն­դեր Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյա­նի (Վա­ղար­շակ Մար­տի­րո­սյան ա­նուն-ազ­գա­նու­նով որ­պես տղա ծն­ված, բայց հե­տա­գա­յում իր սե­ռը փո­խած և Լի­լիթ Մար­տի­րո­սյան ա­նուն-ազ­գան­վան նշու­մով անձ­նա­գիր ստա­ցած) հայ­ցով սկս­ված դա­տա­վա­րու­թյան ըն­թաց­քում պա­տաս­խա­նող, «Ի­րա­տես» թեր­թը հրա­տա­րա­կող «Տե­սա­կետ» ՍՊԸ-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, «Լեվ Գրուպ» փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նյա­կի հիմ­նա­դիր նա­խա­գահ, հայտ­նի փաս­տա­բան Լևոն Բաղ­դա­սա­րյա­նը, ինչ­պես ար­դեն տե­ղե­կաց­րել ենք թեր­թի նա­խորդ հա­մա­րում, նշել է նաև, որ ա­նու­նը փո­խե­լու հետ օ­րեն­սդ­րո­րեն չի կապ­վել ան­ձի` տվյալ սե­ռին պատ­կա­նող ա­նուն կրե­լու պար­տա­դիր պայ­ման: