• Սերգեյ Սմբատյանն ու Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդես կգան Մոսկվայի հեղինակավոր համերգասրահներում

  Սերգեյ Սմբատյանն ու Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդես կգան Մոսկվայի հեղինակավոր համերգասրահներում

  20.11.2019| 13:01
  Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նոյեմբերի 23-ին‚ 25-ին և 27-ին ելույթներ կունենա Մոսկվայում։ Մոսկովյան համերգային շրջագայությունը տեղի է ունենում Մալթայի նախագահի հովանու ներքո և Մշակույթի աջակցության եվրոպական հիմնադրամի աջակցությամբ։
 • Գոհար Գասպարյանի անվան մեներգիչների համահայկական մրցույթը

  Գոհար Գասպարյանի անվան մեներգիչների համահայկական մրցույթը

  19.11.2019| 14:46
  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպրոտի նախարարության աջակցությամբ, Հայաստանի երաժշտական ընկերությունը, Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան` նոյեմբերի 21-ից դեկտեմբերի 14-ը կանցկացնի Գոհար Գասպարյանի անվան մեներգիչների (դասական երգեցողություն) համահայկական մրցույթը:
 • Գրքի Երևանյան փառատոնի մեկնարկը՝ շուտով

  Գրքի Երևանյան փառատոնի մեկնարկը՝ շուտով

  19.11.2019| 13:08
  Նոյեմբերի 22-ին ՀԲԸՄ-ում (AGBU Armenia, Մելիք Ադամյան 2/2) կմեկնարկի Գրքի Երևանյան փառատոն-2019-ը: Կշարունկավի մինչև նոյեմբերի 24-ը:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  19.11.2019| 00:45
  Այ­նու­հետև ա­վե­լի հեշտ էր. 1992 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րին ի­րա­կա­նաց­վեց դրա­մա­կան թա­լան­չիա­կան ռե­ֆորմ, ո­րի պատ­ճա­ռով բնակ­չու­թյու­նը կորց­րեց հս­կա­յա­կան դրա­մա­կան մի­ջոց­ներ, այդ թվում, «սև օր­վա» հա­մար խնա­յո­ղա­կան դրա­մարկ­ղե­րում կու­տա­կած: Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հարս­տա­ցան այդ դրա­մա­կան ռե­ֆոր­մով:
 • Մենք մեր երկ­րում պե­տա­կան մա­կար­դա­կով վտան­գում ենք հա­յե­րե­նը

  Մենք մեր երկ­րում պե­տա­կան մա­կար­դա­կով վտան­գում ենք հա­յե­րե­նը

  19.11.2019| 00:41
  Հա­յե­րե­նի նկատ­մամբ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը միշտ կամ գրե­թե միշտ դրսևո­րել է ոչ պատ­շաճ վե­րա­բեր­մունք։ Այդ­պի­սի վե­րա­բեր­մունք տե­սանք 2015-2017 թթ. նաև Լեզ­վի պե­տա­կան տես­չու­թյան նկատ­մամբ և նրա շուր­ջը կա­տար­վող գոր­ծըն­թաց­նե­րում։
 • Վահե ՔԱՉԱ. Փարիզեան պատկերներ

  Վահե ՔԱՉԱ. Փարիզեան պատկերներ

  18.11.2019| 14:47
  Ներկայացվող պատմվածքը Վահե Քաչայի(1929-2003) վաղ շրջանի գործերից է: Գրված է, ամենայն հավանականությամբ, հիսնական թվականների սկզբին: Հայերեն թարգմանությունը լույս է տեսել Փարիզի «Անդաստան» հանդեսի 6-7 միացյալ համարում, 1957թ.:
 • Էսքիզներ՝ դիմանկարի համար. Նիկօ

  Էսքիզներ՝ դիմանկարի համար. Նիկօ

  17.11.2019| 16:10
  Մտավորականներն, ըստ իս առանձնանում են իրենց խոհուն հայացքով․ շրջապատը չտեսնելու-չնկատելու ներանձնացման պահերի մեջ են փնտրում անտեսանելին ու անշուշտ գտնում են իրենց արվեստով, ցուցանելով աշխարհի իրենց աշխարհը․․․ Կա այսպիսի սարտրյան հասկացություն․ մարդն իրեն ամենաազատ վիճակում զգում է․․․ բանտում։ Նիկօն իրեն ամենաազատ վիճակում զգում էր մոլբերտի «դեմ հանդիման»։
 • Քրիստոնյաներին սպանել են մուսուլմանները, հայերը դարձել են ցեղասպանության զոհերի մարմնացումը

  Քրիստոնյաներին սպանել են մուսուլմանները, հայերը դարձել են ցեղասպանության զոհերի մարմնացումը

  16.11.2019| 15:56
  Ներկայացուցիչների պալատի 296 բանաձևի, որ ճանաչում է հայերի ցեղասպանությունը, ոգեշնչող պահերից մեկը՝ բանաձևը չի բացառում և թուրք օսմանների ցեղասպանության քաղաքականությունից տուժած այլ ժողովուրդների:
 • Գրելն ինձ համար կատարսիս է

  Գրելն ինձ համար կատարսիս է

  15.11.2019| 02:52
  Ար­ցախ­ցի ար­ձա­կա­գիր Ա­ՐԱՄ Ա­ԼԱ­ՎԵՐ­ԴՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք պա­տե­րազ­մի և գրա­կա­նու­թյան մա­սին: Ար­ցա­խյան գո­յա­մար­տը նա ներ­կա­յաց­նում է ա­կան­ատե­սի աչ­քե­րով, գրա­կան հե­րոս­նե­րը ի­րա­կան մար­դիկ են, գրե­լու մղու­մը սերն է:
 • Նույն սար­դոս­տայ­նում

  Նույն սար­դոս­տայ­նում

  15.11.2019| 02:44
  Այն­քան խո­սե­ցինք մշա­կու­թա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան բա­ցա­կա­յու­թյան մա­սին, մի կար­գին չհաս­կա­նա­լով էլ՝ ինչ է դա, մինչև մշա­կույ­թը սղ­վեց, մնաց քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը: Երբ տունդ ցուրտ է, խար­խուլ, ան­պա­տու­հան, դժ­վար է մտա­ծել գե­ղե­ցիկ ներ­քին հար­դա­րան­քի մա­սին: Ի­րա­կա­նու­թյու­նը, ո­րում մենք ապ­րում ենք, շատ նման է նկա­րագ­րածս տա­նը: