• Ինկերի հնագույն բնակավայր է հայտնաբերվել լազերային տեխնոլոգիաներ

  Ինկերի հնագույն բնակավայր է հայտնաբերվել լազերային տեխնոլոգիաներ

  12.11.2019| 12:09
  Գիտնականները պերուական Անդերում բարձրլեռնային բնակավայր են հայտնաբերել, որն ավելի հին է, քան հանրահայտ Մաչու Պիկչուն
 • Ուսանողների դասադուլը խուճապ է առաջացրել ԵՊՀ-ում

  Ուսանողների դասադուլը խուճապ է առաջացրել ԵՊՀ-ում

  12.11.2019| 12:06
  «Հրապարակը» գրել է. «ԵՊՀ-ն ալեկոծված է։ Երեկ առավոտ վաղ ռեկտորի ժպ Գեղամ Գևորգյանն իր մոտ է կանչել դեկաններին, «ինստրուկտաժ» արել․ «Էական չէ՝ ուսանողները դասի կգան, թե չէ, կարող եք ասել` չգան, բայց թող չմասնակցեն էդ միտինգին, մեր բուհից որևէ մեկը չպետք է մասնակցի»:
 • Եկեղեցու պատմության փոխարեն դպրոցներում կդասավանդվի կրոնի պատմություն

  Եկեղեցու պատմության փոխարեն դպրոցներում կդասավանդվի կրոնի պատմություն

  12.11.2019| 12:04
  «Փաստ»-ի աղբյուրի փոխանցմամբ՝ վերջին քննարկումներում «Հայ Առաքելական եկեղեցու» պատմություն առարկան դպրոցներում դասավանդելու փոխզիջումային տարբերակ կարող է առաջարկվել առարկան ուսումնասիրելը ոչ թե «Հայոց պատմություն» առարկայի սահմաններում, այլ առանձին առարկայի տեսքով, որը կկոչվի «Կրոնի պատմություն» կամ «Կրոնագիտություն», ինչը նշանակում է, որ կուսումնասիրվի ոչ միայն Առաքելական եկեղեցու կամ քրիստոնեության պատմությունը, այլ նաև մյուս կրոններն ու դրանց պատմությունը:
 • Բրեն­դը պետք է պա­հել

  Բրեն­դը պետք է պա­հել

  12.11.2019| 01:53
  «Հայ­ֆիլմ» նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը դար­ձել է «Հայ կի­նո­յի վե­րած­նունդ» ՀԿ: Նպա­տակն ու պա­հանջ­նե­րը նույնն են:
 • «Հայ­կա­կան» Չի­նաս­տանն ու «չի­նա­կան» Հա­յաս­տա­նը

  «Հայ­կա­կան» Չի­նաս­տանն ու «չի­նա­կան» Հա­յաս­տա­նը

  12.11.2019| 01:50
  Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյու­նում բաց­վել է «Հա­յաս­տա­նը չին նկա­րիչ­նե­րի, Չի­նաս­տա­նը` հայ նկա­րիչ­նե­րի աչ­քե­րով» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցա­հան­դես, ներ­կա­յաց­վել են հայ և չի­նա­ցի նկա­րիչ­նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րը:
 • Դի­տար­կում­ներ «Վար­դա­պե­տը» փաս­տագ­րա­կան հե­ռուս­տա­ֆիլ­մի առն­չու­թ­յամբ

  Դի­տար­կում­ներ «Վար­դա­պե­տը» փաս­տագ­րա­կան հե­ռուս­տա­ֆիլ­մի առն­չու­թ­յամբ

  12.11.2019| 01:47
  Ես այն մարդ­կան­ցից եմ, ո­րոնք Հան­րա­յին հե­ռուս­տա­տե­սու­թյուն չեն նա­յում: Եվ ոչ միայն վեր­ջին մե­կու­կես տա­րում, այլև այն ժա­մա­նակ­վա­նից, երբ սկ­սեց կոչ­վել Հան­րա­յին և վե­րած­վեց իշ­խա­նու­թյան սպա­սար­կուի ու քա­րոզ­չա­կան լծոր­դի: Սա­կայն երբ ի­մա­ցա, որ Հան­րա­յի­նը 4 մա­սից բաղ­կա­ցած շուրջ 2-ժա­մա­նոց հե­ռուս­տա­ֆիլմ է նկա­րա­հա­նել Կո­մի­տա­սի մա­սին, նա­յե­ցի տե­սագ­րու­թյու­նը. մի քա­նի ան­գամ:
 • 12-րդ քա­ղա­քա­մայ­րի կաղ­նի­ներն ու կա­խա­ղան­նե­րը

  12-րդ քա­ղա­քա­մայ­րի կաղ­նի­ներն ու կա­խա­ղան­նե­րը

  12.11.2019| 01:42
  Ի պաշ­տո­նե նա Երևա­նի քա­ղա­քա­յին խոր­հր­դի գոր­ծա­դիր կո­մի­տեի նա­խա­գահն էր, իր բնույ­թով քա­ղա­քագ­լուխ էր, Վա­նի և Դվի­նի, Ա­նիի ու Սի­սի ազն­վա­կան քա­ղա­քագ­լուխ­նե­րի հո­գեոր­դին։ Նա երևե­լի ե­րա­զող էր և անն­կուն կա­ռու­ցող։
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  12.11.2019| 01:37
  Լու­րյեի էթ­նո-հո­գե­բա­նա­կան պրպ­տում­ներն ուղղ­ված են ան­գի­տակ­ցա­կա­նու­թյան ո­լոր­տի խոր շեր­տե­րին: ՈՒ­շադ­րու­թյուն է դարձ­վում ար­քե­տի­պի ման­րա­մաս­նե­րից մե­կին. «Ան­ցա­ծի մա­սին հի­շո­ղու­թյու­նը» հա­յե­րի գի­տակ­ցու­թյան կարևո­րա­գույն բա­ղադ­րիչ­նե­րից մեկն է:
 • ՈՒմ հա­մար են բաց նա­խա­րա­րու­թ­յան դռ­նե­րը

  ՈՒմ հա­մար են բաց նա­խա­րա­րու­թ­յան դռ­նե­րը

  12.11.2019| 00:50
  Պարզ­վում է, որ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյու­նում տար­բեր ծրագ­րե­րի դրա­մաշ­նոր­հա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հիմ­նա­կան «պա­տաս­խա­նա­տուն» փոխ­նա­խա­րար Արևիկ Ա­նա­փիո­սյանն է, ո­րին էլ վե­րա­պահ­ված է գնա­հա­տե­լու, թե ինչն է մշա­կու­թա­յին գլուխ­գոր­ծոց, ին­չը՝ ան­ճա­շա­կու­թյուն, հե­տամ­նա­ցու­թյուն։
 • Կայացավ Խաչատրյանին նվիրված «Նվիրում ուսուցչիս» կոնցերտի պրեմիերան

  Կայացավ Խաչատրյանին նվիրված «Նվիրում ուսուցչիս» կոնցերտի պրեմիերան

  08.11.2019| 12:55
  «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնի հերթական երեկոն նվիրված էր մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի աշակերտին՝ լատվիացի կոմպոզիտոր Գեորգս Պելեցիսին։ Պելեցիսը Յազեպ Վիտոլի անվան լատվիական երաժշտական ակադեմիայի պրոֆեսոր է։ Նրա կոմպոզիտորական ոճը բնորոշվում է որպես «նոր ներդաշնակ երաժշտություն»՝ «զարմանահրաշ զուլալ, դրական ոգով»: