• Նկա­րի­չը քա­վա­րա­նում

  Նկա­րի­չը քա­վա­րա­նում

  01.11.2019| 01:20
  Ա­լեք­սանդր Սա­րու­խա­նը երևե­լի եր­գի­ծան­կա­րիչ էր։ Նա թա­տեր­գու­թյուն­նե­րի հե­ղի­նակ էր, հա­սա­րա­կա­կան և կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ էր։
 • Կո­մի­տա­սը՝ ու­սու­ցիչ

  Կո­մի­տա­սը՝ ու­սու­ցիչ

  01.11.2019| 01:17
  Երևա­նի Կո­մի­տա­սի թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տում տե­ղի ու­նե­ցավ «ՈՒ­սու­ցի­չը» խո­րագ­րով մի­ջո­ցա­ռում: Թան­գա­րան-ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն ՆԻ­ԿՈ­ԼԱՅ ԿՈՍ­ՏԱՆ­ԴՅԱ­ՆԸ բաց­ման խոս­քում ա­սաց, որ սկիզբ է դր­վում մի ցու­ցա­հան­դե­սի, ո­րը շատ պար­տա­վո­րեց­նող է և նշա­նա­կա­լից:
 • Ագռա­վա­քար

  Ագռա­վա­քար

  01.11.2019| 01:14
  ՀՀՇ-ն պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րում է հետևյա­լը. «Մեր շար­ժումն ուղղ­ված չէ որևէ ժո­ղովր­դի դեմ: Մեր սկզ­բունքն է՝ խա­ղաղ ու հա­մե­րաշխ ապ­րել հարևան բո­լոր ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հետ:
 • «Կարևոր չէ, թե որ­տեղ ես ե­լույթ ու­նե­նում, կարևո­րը պրո­ֆե­սիո­նալ մո­տե­ցումն է հա­մեր­գին»

  «Կարևոր չէ, թե որ­տեղ ես ե­լույթ ու­նե­նում, կարևո­րը պրո­ֆե­սիո­նալ մո­տե­ցումն է հա­մեր­գին»

  01.11.2019| 01:11
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը «Կա­թիլ» ին­դի-ֆոլկ խմ­բի վո­կա­լիստ և ա­կուս­տիկ կի­թա­ռա­հար ՍԵ­ՎԱ­ԴԱ ՀԱՄԲԱՐ­ՉՅԱՆՆ է: Խում­բը բաղ­կա­ցած է ազ­գա­յին և ոչ ազ­գա­յին գոր­ծիք­ներ նվա­գող ե­րա­ժիշտ­նե­րից՝ Գրի­գոր Քար­տա­շյան (հայ­կա­կան փո­ղա­յին գոր­ծիք­ներ), Գրի­գոր Դավ­թյան (հայ­կա­կան հար­վա­ծա­յին գոր­ծիք­ներ), Ռո­բերտ Սի­մո­ն­յան (բաս կի­թառ), Ա­րեգ Սու­քիա­սյան (է­լեկտ­րա­կի­թառ):
 • Վա­նա­ձո­րի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը` Ղա­զախս­տա­նում

  Վա­նա­ձո­րի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը` Ղա­զախս­տա­նում

  01.11.2019| 01:09
  Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Ա­բե­լյա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը մաս­նակ­ցել է Ղա­զախս­տա­նի Ակ­տաու քա­ղա­քում կա­յա­ցած «Ա­բիշ Ա­լե­մի» (Ա­բի­շի աշ­խար­հը) մի­ջազ­գա­յին թա­տե­րա­կան փա­ռա­տո­նին: Հայ­կա­կան և Ղա­զախս­տա­նի թատ­րոն­նե­րը գրա­վել են երկ­րորդ տե­ղե­րը, իսկ ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նը զբա­ղեց­րել է Ի­րա­նը` «Լիր ար­քա» ներ­կա­յաց­մամբ:
 • Կե­չա­ռի­սը՝ մա­ցառ­նե­րի մեջ

  Կե­չա­ռի­սը՝ մա­ցառ­նե­րի մեջ

  01.11.2019| 00:16
  Կե­չա­ռի­սի վա­նա­կան հա­մա­լի­րը հա­յաս­տա­նյան պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ե­զա­կի հրա­շա­լիք­նե­րից է: Հատ­կան­շա­կան է, որ ծաղ­կա­ձո­րյան գե­ղա­տե­սիլ բնու­թյան գր­կում վեր խո­յա­ցող ե­կե­ղե­ցի­նե­րը զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի պա­կաս չու­նեն:
 • Հայաստանի դրոշի գույներով կոնֆետի քանդակը զարդարում է Փարիզը

  Հայաստանի դրոշի գույներով կոնֆետի քանդակը զարդարում է Փարիզը

  31.10.2019| 17:13
  ՀՀ դրոշի գույներով կոնֆետի քանդակը մեկ ամիս շարունակ կզարդարի Փարիզի հայտնի Գեորգ V-ի պողոտան՝ «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրել և լուսանկար է հրապարակել Ֆրանսիայում ՀՀ դեսպանության դիվանագետ Հայկ Խեմչյանը:
 • Վիրտուոզ մենակատարներ Մարիո Բրունելոն և Շուշան Սիրանոսյանը ելույթ կունենան Երևանում

  Վիրտուոզ մենակատարներ Մարիո Բրունելոն և Շուշան Սիրանոսյանը ելույթ կունենան Երևանում

  31.10.2019| 11:25
  Նոյեմբերը կմեկնարկի դասական երաժշտության բարձրարժեք համերգների շարքով‚ որը ներկայացնում է «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնը։
 • Տիգրան Մանսուրյան. «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնը նմանը չունեցող մեծ իրադարձություն է

  Տիգրան Մանսուրյան. «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնը նմանը չունեցող մեծ իրադարձություն է

  30.10.2019| 18:58
  Նոյեմբերի 1-ին Երևանում կմեկնարկի «Ժամանակակից դասականներ» կոմպոզիտորական փառատոնը։ Երաժշտական այս մեծ տոնին նվիրված մամուլի ասուլիսում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ընդգծեց‚ որ փառատոնը բացառիկ է. «Լավագույն կոմպոզիտորները‚ որոնց հետևում է աշխարհը‚ գալու են Հայաստան։
 • «ՌեԱնիմանիա» փառատոնի հաղթող ֆիլմերը

  «ՌեԱնիմանիա» փառատոնի հաղթող ֆիլմերը

  30.10.2019| 12:04
  «ՌեԱնիմանիա» անիմացիոն ֆիլմերի և պատկերապատման արվեստի 11-րդ միջազգային փառատոնը հատեց եզրագիծը: Հոկտեմբերի 29-ին «Մոսկվա» կինոթատրոնում անցկացված հատուկ արարողության ընթացքում հայտարարվեցին այս տարվա անիմացիոն կինոտոնի հաղթող ֆիլմերի անունները: