• Ռոբոտները «սպառնում են» ՌԴ աշխատաշուկային

  Ռոբոտները «սպառնում են» ՌԴ աշխատաշուկային

  15.09.2019| 10:49
  Մինչ 2030 թվականը Ռուսաստանում աշխատողների ընդհանուր թիվը կարող է կրճատվել մինչև 45.5 %-ով: Այս մասին գրում է «Известия»-ն՝ հղում անելով ՌԴ նախագահին առընթեր Ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ՌԴ ակադեմիային, որ այս թեմայով ուսումնասիրություն է հրապիրակել:
 • Հե­լիո­ֆի­կա­ցիան և Հա­յաս­տա­նի ա­պա­գան

  Հե­լիո­ֆի­կա­ցիան և Հա­յաս­տա­նի ա­պա­գան

  13.09.2019| 01:08
  Ո՞րն է եր­կր­նե­րի հե­լիո­ֆի­կա­ցիա­յի ծրագ­րի բո­վան­դա­կու­թյու­նը, ինչ­պի­սի՞ հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներ է այն պա­րու­նա­կում և ինչ­պե՞ս մենք կա­րող ենք օգտ­վել դրա­նից, ե­թե հան­կարծ մի օր ո­րո­շենք այն ի­րա­կա­նու­թյուն դարձ­նել:
 • Հան­գու­ցա­լու­ծու­մը կար­ծես թե մոտ է

  Հան­գու­ցա­լու­ծու­մը կար­ծես թե մոտ է

  13.09.2019| 01:05
  «ԳեոՊ­րո­Մայ­նինգ գոլդ» ՍՊԸ-ի կող­մից շա­հա­գործ­վող Ա­գա­րա­կի պղն­ձա­մո­լիբ­դե­նա­յին կոմ­բի­նա­տի աշ­խա­տող­նե­րի գրե­թե ողջ ա­մառ ձգ­վող գոր­ծա­դու­լի հան­գու­ցա­լու­ծու­մը կար­ծես թե մոտ է: Աշ­խա­տող­նե­րի պա­հան­ջը օ­րեն­քով սահ­ման­ված կար­գով գի­շե­րա­յին ժա­մե­րին աշ­խա­տե­լու, վնա­սա­կար, ա­ռանձ­նա­պես ծանր և ա­ռանձ­նա­պես վնա­սա­կար աշ­խա­տանք­նե­րի կա­տար­ման դի­մաց ի­րենց չտր­վող հա­վե­լավ­ճար­ներն են, աշ­խա­տան­քա­յին, սո­ցիալ-կեն­ցա­ղա­յին վատ պայ­ման­ներն ու բժշ­կա­կան ա­պա­հո­վագ­րու­թյան բա­ցա­կա­յու­թյու­նը։
 • «Ա­մուլ­սա­րի» շա­հա­գործ­մա­նը դեմ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը սլաք­նե­րը կա­ռա­վա­րու­թ­յանն են ուղ­ղում

  «Ա­մուլ­սա­րի» շա­հա­գործ­մա­նը դեմ պատ­գա­մա­վոր­նե­րը սլաք­նե­րը կա­ռա­վա­րու­թ­յանն են ուղ­ղում

  13.09.2019| 00:30
  Ա­մուլ­սա­րի հան­քը շա­հա­գոր­ծե­լու հար­ցը պա­տու­հա­սել է «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րին: Ակ­տի­վիս­տի թիկ­նո­ցը հա­նած ու ման­դատ ստա­ցած­նե­րից շա­տե­րը նախ­կին իշ­խա­նու­թյան ժա­մա­նակ Ա­մուլ­սա­րի շա­հա­գործ­ման պայ­քա­րի ա­ռա­ջա­մար­տիկ­նե­րից են ե­ղել, այժմ, սա­կայն, հար­ցը դր­ված է շատ հս­տակ և ու­ղիղ՝ հան­քը վաղ թե ուշ շա­հա­գործ­վե­լու է, և այդ հար­ցում խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյու­նը պետք է միաս­նա­կան դիր­քո­րո­շում ու­նե­նա:
 • «Ով բա­խում է, նրա ա­ռաջ բաց­վում են հա­ջո­ղու­թ­յան դռ­նե­րը»

  «Ով բա­խում է, նրա ա­ռաջ բաց­վում են հա­ջո­ղու­թ­յան դռ­նե­րը»

  10.09.2019| 01:27
  Ամուլ­սա­րի հան­քի շա­հա­գործ­ման ան­թույ­լատ­րե­լիութ­յան, ինչ­պես նաև Հա­յաս­տա­նում մե­տա­ղա­կան հան­քար­դ­յու­նա­բե­րութ­յան նկատ­մամբ պե­տու­թ­յան հա­մա­պա­տաս­խան վե­րա­բեր­մուն­քի բա­ցա­կա­յութ­յան մա­սին է մեր հար­ցազ­րույ­ցը «Հայ­կա­կան սահ­մա­նադ­րա­կան ի­րա­վա­պաշտ­պան կենտ­րոն» հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թ­յան նա­խա­գահ ԳԵ­ՎՈՐԳ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Հայկական ԱԷԿ-ը միացվել է Հայաստանի միասնական էներգահամակարգին

  Հայկական ԱԷԿ-ը միացվել է Հայաստանի միասնական էներգահամակարգին

  09.09.2019| 23:51
  Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի N3 տուրբագեներատորը 2019թ-ի պլանային նախազգուշական վերանորոգումից (ՊՆՎ-2019) հետո սեպտեմբերի 8-ին` ժամը 11:48-ին, դուրս եկավ հզորության էներգետիկ մակարդակ և միացվեց Հայաստանի միասնական էներգահամակարգին՝ տեղեկացնում է «Ռոսատոմ Արևելյան Եվրոպ» ընկերությունը:
 • Ամուլսարը՝ ընտրությունների փորձաքար

  Ամուլսարը՝ ընտրությունների փորձաքար

  07.09.2019| 13:58
  Երեկ, կարծես, Ամուլսարի օրը լիներ՝ միանգամից երեք քննարկում նույն թեմայով: Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց «Իմ քայլը» խմբակցության, Ջերմուկի բնակչության ներկայացուցիչների և բնապահպանների, «Լիդիան Ինթերնեյշնլ» ընկերության ղեկավարության հետ:
 • Lamborghini-ն ներկայացրել է 3.5 մլն դոլարը գերազանցող առաջին հիբրիդային մոդելը

  Lamborghini-ն ներկայացրել է 3.5 մլն դոլարը գերազանցող առաջին հիբրիդային մոդելը

  07.09.2019| 10:27
  Lamborghini իտալական մեքենաշինական ընկերությունը ներկայացրել է առաջին պաշտոնական հիբրիդային մոդելը: Այս մասին գրում է Daily Mail պարբերականը: Ըստ նախնական տվյալների՝ գինը կգերազանցի 3.5 մլն դոլարը:
 • Նոր սմարթֆոններ՝ Samsung-ից. Galaxy Fold-ը մոտ 2000 դոլար կարժենա

  Նոր սմարթֆոններ՝ Samsung-ից. Galaxy Fold-ը մոտ 2000 դոլար կարժենա

  07.09.2019| 10:26
  Ծալվովի էկրանով նոր սմարթֆոնները՝ Galaxy Fold-ը, ինչի արտադրողը հարավկորեական Samsung ընկերությունն է, կթողարկվեն 2020-ին: Այս մասին գրում է Bloomberg պարբերականը:
 • Ճապոնացիները ջրային վազքուղի են ստեղծել

  Ճապոնացիները ջրային վազքուղի են ստեղծել

  07.09.2019| 10:24
  Օգտակարն ու հաճելին կարող են համատեղելի լինել նաև մարզվելիս: Գիտնականների ստեղծած նոր վազքուղին ասես փոքրիկ լողավազան լինի, որի մեջ հնարավոր է միաժամանակ թե՛ վազել, թե՛ «լողալ»: Luxury launches ջրային վազքուղին, ինչին նաև անվանվում են «ստորջրյա վազքուղի», ստեղծել են ճապոնացի մասնագետները: