• Ֆրանսիայի կառավարությունը բիզնեսին 45 միլիարդ եվրո է հատկացրել

  Ֆրանսիայի կառավարությունը բիզնեսին 45 միլիարդ եվրո է հատկացրել

  19.03.2020| 13:07
  Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախարար Բրյունո Լե Մերը RTL ռադիոկայանի եթերում մարտի 17-ին հայտարարել է, որ կառավարությունն անհապաղ բիզնեսին ու ձեռնարկությունների աշխատակիցներին աջակցելու համար 45 միլիարդ եվրո է հատկացնում:
 • Կորոնավիրուսի պատճառով կարի արտադրամասի 500 աշխատակից ինքնամեկուսացվել է

  Կորոնավիրուսի պատճառով կարի արտադրամասի 500 աշխատակից ինքնամեկուսացվել է

  17.03.2020| 22:47
  Կորոնավիրուսի պատճառով կարի արտադրամասի 500 աշխատակից ինքնամեկուսացել է՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում հանդիպման ժամանակ ասել է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման բաժնի բժիշկ-համաճարակաբան Լուսինե Պարոնյանը:
 • Վտան­գա­վոր են կո­րո­նա­վի­րու­սի ոչ միայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, այլև տն­տե­սա­կան, ֆի­նան­սա­կան հետևանք­նե­րը

  Վտան­գա­վոր են կո­րո­նա­վի­րու­սի ոչ միայն ա­ռող­ջա­պա­հա­կան, այլև տն­տե­սա­կան, ֆի­նան­սա­կան հետևանք­նե­րը

  17.03.2020| 01:08
  Նոր տե­սա­կի կո­րո­նա­վի­րու­սը ոչ միայն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում հան­րա­յին ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան‚ այլև հա­մաշ­խար­հա­յին տն­տե­սու­թյան տե­սա­կե­տից։ ՀՀ է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րարն ար­դեն հայ­տա­րա­րել է‚ որ կո­րո­նա­վի­րու­սը ազ­դե­ցու­թյուն կու­նե­նա ՀՀ տն­տե­սու­թյան վրա։ Հա­յաս­տա­նի դեպ­քում տե­սա­նե­լի են հատ­կա­պես զբո­սաշր­ջու­թյան ո­լոր­տում ու­նե­ցած բա­ցա­սա­կան հետևանք­նե­րը‚ ինչ­պես նաև ռու­սա­կան ռուբ­լու ար­ժեզր­կումն ու պղն­ձի գնե­րի ան­կու­մը հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում։
 • Ա՞յս խել­քով եք տն­տե­սու­թ­յուն զար­գաց­նում

  Ա՞յս խել­քով եք տն­տե­սու­թ­յուն զար­գաց­նում

  17.03.2020| 00:21
  Աշ­խար­հը պայ­քա­րում է ոչ միայն կո­րո­նա­վի­րու­սի, այլև տն­տե­սու­թյուն­նե­րի փլուզ­ման դեմ։ Իսկ այս ո­լոր­տը երևի ա­մե­նա­շատն է տու­ժում, քա­նի որ նրա վրա մեծ ազ­դե­ցու­թյուն ու­նեն ոչ միայն վի­րու­սը, այլև նավ­թի գնե­րը և հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում կա­տար­վող կտ­րուկ շար­ժե­րը։ Բայց Հա­յաս­տանն այս ա­ռու­մով էլ է բա­ցա­ռիկ։ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է­լի իր ո­ճի մեջ է։
 • «Թե­ղուտ» ՓԲԸ-ի աշ­խա­տա­կից­նե­րը հար­կա­դիր պա­րա­պուր­դի են մատն­վել

  «Թե­ղուտ» ՓԲԸ-ի աշ­խա­տա­կից­նե­րը հար­կա­դիր պա­րա­պուր­դի են մատն­վել

  17.03.2020| 00:16
  «Թե­ղուտ» ՓԲԸ-ն տասն օ­րից ա­վե­լի չի աշ­խա­տում։ Թե՛ հան­քա­վայ­րի, թե՛ ֆաբ­րի­կա­յի աշ­խա­տա­կից­նե­րը հար­կա­դիր պա­րա­պուր­դի են մատն­վել, ու դեռ հս­տակ էլ չէ, թե երբ նո­րից աշ­խա­տան­քի կգ­նան։
 • Պաշտոնական թվերը ընդամենը այսբերգի գագաթն են

  Պաշտոնական թվերը ընդամենը այսբերգի գագաթն են

  14.03.2020| 12:14
  Ներդրողների վախը կորոնավիրուսի տարածումից հանգեցրել է արժեթղթերի շուկայում գնանկման ամբողջ շուկայում: Իշխանությունները ձեռնարկում են տնտեսության խթանման միջոցներ, որ բավարար չէ անկումը կանխելու համար:
 • «Ներ­կա­յիս կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գը ոչն­չով չի տար­բեր­վում նախ­կին իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի վա­րած տն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նից»

  «Ներ­կա­յիս կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գը ոչն­չով չի տար­բեր­վում նախ­կին իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի վա­րած տն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նից»

  13.03.2020| 02:55
  ՀՀ փոխ­վար­չա­պետ Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նի ղե­կա­վա­րու­թյամբ վեր­ջերս կա­ռա­վա­րու­թյու­նում քն­նարկ­վեց Հա­յաս­տա­նի գոր­ծա­րար մի­ջա­վայ­րի բա­րե­լավ­ման 2020-2023 թթ. ծրա­գի­րը:
 • Ինչո՞ւ է Ռուսաստանը գնում տնտեսության կործանման ռիսկին

  Ինչո՞ւ է Ռուսաստանը գնում տնտեսության կործանման ռիսկին

  11.03.2020| 11:05
  Ռուբլին գահավիժում է, ՌԴ Կենտրոնական բանկը դադարեցնում է տարադրամի գնումները, կառավարությունը պետք է կանխի խուճապը: Նավթի գնանկման հետևանքները ահռելի են, սակայն Ռուսաստանը ռիսկի դիմելու կարևոր պատճառ ունի, ու այդ պատճառը ԱՄՆ է՝ գրում է Էդուարդ Շտայները Die Welt-ում:
 • Նավթի գնանկում 30%՝ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո առաջին անգամ

  Նավթի գնանկում 30%՝ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո առաջին անգամ

  10.03.2020| 11:57
  Նավթի գինն ասիական շուկայում նվազել է 31%-ով՝ երկուշաբթի վաճառքից առաջ: Որբաթ օրը ՕՊԵԿ-ի երկրները չկարողացան պայմանավորվել նավթ արդյունահանող մյուս երկրների հետ հանույթը կրճատելու հարցում: Նավթի գնանկումից հետո սկսեց ռուբլու կուրսի անկումը:
 • Մրգերը զգալի թանկացել են

  Մրգերը զգալի թանկացել են

  06.03.2020| 16:35
  Հայաստան ներմուծվող մրգերը շեշտակի թանկացել են։ Վաճառողներն այս հանգամանք բացատրեցին կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանը փակելու հանգամանքով։ Օրինակ, եթե մի քանի օր առաջ կարող էիր կիվին 700-750 դրամով գնել, այսօր այդ մրգի գինը տատանվում է 850-1000 դրամի սահմաներում։