• Ի պա­տիվ Մա­րա­դո­նա­յի

  Ի պա­տիվ Մա­րա­դո­նա­յի

  01.12.2020| 01:53
  Նեա­պո­լի քա­ղա­քա­պետ Լուի­ջի դե Մա­ջիստ­րի­սը հայ­տա­րա­րել է, որ «Նա­պո­լի» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բի «Սան Պաու­լո» մար­զա­դաշ­տը կվե­րան­վան­վի ու, ի հի­շա­տակ Մա­րա­դո­նա­յի, այ­սու­հետ կկ­րի մե­ծա­նուն ֆուտ­բո­լիս­տի ա­նու­նը։
 • «Վեր­ջին ու­ժե­րի գոր­ծադր­մամբ էին դի­մա­նում»

  «Վեր­ջին ու­ժե­րի գոր­ծադր­մամբ էին դի­մա­նում»

  01.12.2020| 01:52
  Ժո­զեն ա­սել է, որ հան­դեր­ձա­րա­նում ֆուտ­բո­լիստ­նե­րը հիաս­թափ­ված էին («Չել­սիի» հետ զրո­յա­կան ոչ-ո­քիից հե­տո)։ Կար­ծում եմ՝ նրանք հարկ է, որ ու­րա­խա­նա­յին։ «Չել­սիի» հետ խա­ղի վերջ­նա­մա­սում նրանք վեր­ջին ու­ժե­րի գոր­ծադր­մամբ էին դի­մա­նում»։
 • «Ա­մեն վայրկ­յան դր­ված է մի ամ­բողջ հայ­րե­նի­քի, հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թ­յան հար­ցը»

  «Ա­մեն վայրկ­յան դր­ված է մի ամ­բողջ հայ­րե­նի­քի, հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թ­յան հար­ցը»

  01.12.2020| 01:33
  Դի­մում եմ գի­տա­կից‚ տրա­մա­բա­նող‚ մտա­ծող մարդ­կանց‚ ու­սու­ցիչ­նե­րին‚ դա­սա­խոս­նե­րին‚ գի­տա­կան ո­լոր­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին‚ յու­րա­քան­չյու­րին՝ ու՞մ եք կր­թում‚ ի՞նչ եք ա­նում։
 • Ի՞նչ ե­ղավ «Ի գոր­ծը»

  Ի՞նչ ե­ղավ «Ի գոր­ծը»

  01.12.2020| 01:11
  Հի­շում եք‚ չէ՞‚ նոր կա­ռա­վա­րու­թյան «նյու վա­սյու­կին». ՀՀ սփյուռ­քի գոր­ծե­րի գլ­խա­վոր հանձ­նա­կա­տա­րի գրա­սե­նյա­կի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ի­րա­կա­նաց­վող «Ի գործ» ծրագ­րի շր­ջա­նա­կում Սփյուռ­քից Հա­յաս­տան պետք է ժա­մա­նեին բարձ­րա­կարգ մաս­նա­գետ­ներ և «ներ­դր­վեին» հայ­րե­նի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  01.12.2020| 00:41
  ...թե պա­տե­րազ­մի թեժ օ­րե­րին Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նի վի­րա­վոր­վե­լու հան­գա­ման­քը բազ­մա­թիվ հար­ցեր ու կաս­կած­ներ է ա­ռա­ջաց­րել։ Շա­տե­րը պն­դում են, թե դա թշ­նա­մու ձեռ­քի գոր­ծը չէ։
 • «Հա­րավ­կով­կա­ս­յան եր­կա­թու­ղի» ՓԲԸ-ն դա­տի է տա­լիս ՊԵԿ-ին

  «Հա­րավ­կով­կա­ս­յան եր­կա­թու­ղի» ՓԲԸ-ն դա­տի է տա­լիս ՊԵԿ-ին

  01.12.2020| 00:32
  2018-ի սեպ­տեմ­բե­րին Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Ֆի­դել Կաստ­րո­յի դափ­նի­ներն իր գլ­խին քա­շե­լու նպա­տա­կով հար­ձակ­վեց մի շարք խո­շոր կա­ռույց­նե­րի վրա, աջ ու ձախ հայ­տա­րա­րե­լով մի­լիո­նա­վոր դո­լար­նե­րի չա­րա­շա­հում­նե­րի հայտ­նա­բեր­ման մա­սին:
 • Տա­շած «ար­հես­տա­վար­ժը» գետ­նին չի մնա

  Տա­շած «ար­հես­տա­վար­ժը» գետ­նին չի մնա

  01.12.2020| 00:28
  Գու­նա­վոր հե­ղա­փո­խու­թյան «հայ­րե­րի» ա­նուրջ­նե­րը խոր­տա­կած շվե­ցա­րա­ցի մե­ծա­հա­րուստ Վար­դան Սր­մա­քե­շը թևի տակ է ա­ռել «ար­հես­տա­վարժ» դուե­տին` նախ­կին վար­չա­պետ Ար­մեն Դար­բի­նյա­նին և ֆի­նանս­նե­րի նախ­կին նա­խա­րար Է­դուարդ Սան­դո­յա­նին, ի­մա` Սլա­վո­նա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ռեկ­տո­րին և պրո­ռեկ­տո­րին, ո­րոնք «Ար­ցախ­բան­կում» խոր­հր­դի ան­դամ­ներ են:
 • Ղրիմի հարցում Թուրքիան Ուկրաինայի համար լավ գործընկեր կլինի

  Ղրիմի հարցում Թուրքիան Ուկրաինայի համար լավ գործընկեր կլինի

  30.11.2020| 23:08
  Ուկրաինայի ԱԳ նախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտնել է, որ Ղրիմի պլատֆորմի ստեղծման հարցում Թուրքիան Ուկրաինայի համար լավ գործընկեր կլինի՝ հաղորդում է «Անադոլու աժանս» կայքը:
 • Մտավորականները երթով գնացին Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ, նամակ հանձնեցին դեսպանին

  Մտավորականները երթով գնացին Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ, նամակ հանձնեցին դեսպանին

  30.11.2020| 23:07
  Արվեստագետները Երևանի Շառլ Ազնավուրի հրապարակից քայլերթով գնացին Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Երթի նպատակն է աջակցել զինվորների և զինծառայողների հարազատներին և իրենց ձայնը հասցնել միջազգային բոլոր հեղինակավոր կառույցներին։
 • ԽՍՀՄ սահմաններով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանն անցնում է Կապանի օդանավակայանի մոտով, օդանավակայանը մնում է հայկական տարածքում

  ԽՍՀՄ սահմաններով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանն անցնում է Կապանի օդանավակայանի մոտով, օդանավակայանը մնում է հայկական տարածքում

  30.11.2020| 23:06
  ԽՍՀՄ սահմաններով Հայաստան-Ադրբեջան սահմանն անցնում է Կապանի օդանավակայանի մոտով, բայց օդանավակայանը մնում է հայկական տարածքում՝ Tert.am-ի հետ զրույցում ասաց Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանի քաղաքապետ Գևորգ Փարսյանը՝ անդրադառնալով շրջանառվող լուրերին, թե Կապանի օդանավակայանը մնում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ: