• ՈՒ­ժեղ­նե­րը կա­րող են հան­դի­պել և սկզբ­նա­կան փու­լում

  ՈՒ­ժեղ­նե­րը կա­րող են հան­դի­պել և սկզբ­նա­կան փու­լում

  03.12.2019| 03:17
  Կա­յա­ցել է ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա­յի 2020 թվի ա­ռաջ­նու­թյան վի­ճա­կա­հա­նու­թյու­նը. հա­վա­քա­կան­նե­րը բա­ժան­վել են ըստ խմ­բե­րի (այս պա­հի դրու­թյամբ այդ ընտ­րա­նի­նե­րը թվով 20-ն են, մինչ­դեռ եզ­րա­փակ­չին մաս­նակ­ցե­լու է 24-ը):
 • Հե­տապն­դող­նե­րի մղ­ձա­վան­ջա­յին տու­րը

  Հե­տապն­դող­նե­րի մղ­ձա­վան­ջա­յին տու­րը

  03.12.2019| 03:16
  Անկեղծ լի­նենք. որ­քան էլ եվ­րո­պա­կան մյուս գե­րա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րը նույն­պես ան­մասն չմ­նա­ցին ա­նակն­կալ­նե­րից, այ­դու­հան­դերձ սույն վեր­նա­գի­րը գե­րա­զան­ցա­պես հղաց­ված էր պրե­միեր լի­գան ներ­կա­յաց­նող թի­մե­րի առն­չու­թ­յամբ՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով մե­դալ­նե­րի հա­մար պայ­քա­րում տու­րում «Չել­սիի» ամ­բող­ջա­կան ու «Ման­չեստր Սի­թիի» մաս­նա­կի ձա­խո­ղում­նե­րը։ Սա­կայն ամ­բողջ հարցն այն էր, որ այս զույ­գին միա­նա­լու ¥վատ ա­ռու­մով միա­նա­լու¤ բո­լոր շան­սերն ու­ներ և «Լես­տե­րը», թիմ, ո­րը մինչև 68-րդ րո­պեն նույն­պես գնում էր խո­տոր ճա­մա­պար­հով ու, ի բա­րե­բախ­տու­թ­յուն սե­փա­կան երկր­պա­գու­նե­րի, ոչ միայն խու­սա­փեց վատ­թա­րա­գույ­նից, այլև կա­րո­ղա­ցավ ա­ռա­վե­լա­գույ­նը կոր­զել։
 • Մխիթարյանը վերադարձավ խաղադաշտ

  Մխիթարյանը վերադարձավ խաղադաշտ

  29.11.2019| 13:09
  Եվրոպա լիգայի խմբային փուլի 5-րդ տուրում «Ռոման» հյուրընկալվել էր «Իստամբուլ Բաշակշեհիրին» և հաղթեց 3-0 հաշվով։
 • Կտի­րա­նա՞ վե­ցե­րորդ ան­գամ

  Կտի­րա­նա՞ վե­ցե­րորդ ան­գամ

  29.11.2019| 03:45
  Ինչ­պես հայտ­նի է, դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին Փա­րի­զում կա­յա­նա­լու է հեր­թա­կան «Ոս­կե գն­դա­կի» հան­ձն­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նը: Գաղտ­նիք չէ, որ «Բար­սե­լո­նի» հար­ձակ­վող Լիո­նել Մե­սին հիմ­նա­կան հա­վակ­նորդ­նե­րից մեկն է:
 • Նաև ռե­կորդ­նե­րով նշա­նա­վոր­ված խա­ղեր

  Նաև ռե­կորդ­նե­րով նշա­նա­վոր­ված խա­ղեր

  29.11.2019| 03:43
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի ըն­թա­ցիկ մր­ցաշր­ջա­նի խմ­բա­յին հին­գե­րորդ տու­րի հան­դի­պում­նե­րը հի­սուն տո­կոս ճշ­տու­թյամբ ե­կան պա­տաս­խա­նե­լու, թե որ թի­մերն են պայ­քա­րը շա­րու­նա­կե­լու փլեյ օ­ֆում: Դրանք են՝ «Յու­վեն­տու­սը», «Բար­սե­լո­նը», «Ման­չեստր Սի­թին», «Բա­վա­րիան», «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը», «Լայպ­ցի­գը», «Տո­տեն­հե­մը», Մադ­րի­դի «Ռեա­լը»: Աս­վածն, ի­հար­կե, չի նշա­նա­կում, թե խմ­բա­յին ա­վար­տա­կան­նե­րը գե­րա­զան­ցա­պես ձևա­կան բնույթ են կրե­լու: Չի նշա­նա­կում նաև այն պատ­ճա­ռով, որ եվ­րո­պա­կան գրանդ­նե­րի, նրանց մերձ կանգ­նած բարձ­րա­կարգ թի­մե­րի ան­վան ի­րենց հե­ղի­նա­կու­թյու­նը վեր է ե­թե ոչ ա­մեն ին­չից, ա­պա առն­վազն շա­տու­շատ բա­նե­րից: Ի մի­ջի այ­լոց սույ­նը հաս­տատ­վեց և կա­յա­ցած հան­դի­պում­նե­րում, երբ թվում էր, թե ա­ռանձ­նա­պես գլուխ ցա­վեց­նե­լու հարկ չկա:
 • «Ոսկե գնդակ-2019»՝ Մեսիի՞ն

  «Ոսկե գնդակ-2019»՝ Մեսիի՞ն

  28.11.2019| 13:50
  Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի և «Բարսելոնայի» հարձակվող Լիոնել Մեսսին կստանա «Ոսկե գնդակ-2019»-ը՝ հայտնում է Transfermarkt-ը:
 • Մխիթարյանը հայտավորված է Իստանբուլ Բաշաքշեհիրի հետ խաղին

  Մխիթարյանը հայտավորված է Իստանբուլ Բաշաքշեհիրի հետ խաղին

  27.11.2019| 23:54
  «Ռոման» ներկայացրել է թիմի հայտացուցակը Եվրոպա լիգայի 5-րդ տուրի «Իստանբուլ Բաշաքշեհիրի» դեմ խաղի համար, հաղորդում է Sky Italia-ն: Հենրիխ Մխիթարյանը վնասվածքից հետո առաջին անգամ ընդգրկվել է թիմի հայտացուցակում։ Դարպասապահներ. Պաու Լոպես, Կարդինալի, Ֆուզատո:
 • Մրցա­կից­նե­րի ահ ու սար­սափ Գերդ Մյուլ­լե­րը

  Մրցա­կից­նե­րի ահ ու սար­սափ Գերդ Մյուլ­լե­րը

  26.11.2019| 00:39
  Այս մր­ցաշր­ջա­նում Մյուն­խե­նի «Բա­վա­րիա­յի» հան­րա­հայտ հար­ձակ­վող Ռո­բերտ Լևան­դովս­կին ար­դյու­նա­վե­տու­թյամբ գե­րա­զան­ցել է Մադ­րի­դի «Աթ­լե­տի­կոն» ու «Մի­լա­նը», բուն­դես­լի­գա­յում խփել այն­քան գոլ (16), որ­քան «Ար­սե­նալն» ու «Ման­չեստր Յու­նայ­թե­դը»` ա­վե­լի անց­կաց­րած լի­նե­լով ըն­դա­մե­նը մեկ հան­դի­պում։
 • Շի­կա­ցած կր­քեր, կա­տա­ղի ֆուտ­բոլ

  Շի­կա­ցած կր­քեր, կա­տա­ղի ֆուտ­բոլ

  26.11.2019| 00:37
  Եվրո-2020-ի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի խմ­բա­յին խա­ղե­րի ու այս ե­րեք­շաբ­թի-հինգ­շաբ­թի եվ­րո­պա­կան հե­ղի­նա­կա­վոր եր­կու խա­ղար­կու­թ­յուն­նե­րի ա­րան­քում եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լի ներ­քին ա­ռաջ­նու­թ­յուն­ներն ու­նե­ցան տու­րա­յին ըն­դա­մե­նը մեկ հան­դի­պում։ Առն­վազն ա­ռա­ջին եր­կու հո­րի­զո­նա­կան­նե­րի կտր­ված­քով դրանք տե­ղա­շար­ժե­րի չհան­գեց­րին, սա­կայն դա չն­շա­նա­կեց թե հան­դի­սա­տեսն ան­մասն մնաց սուր, իր լար­վա­ծու­թ­յան մեջ եր­բեմն խե­լա­հե­ղու­թ­յան հաս­նող պայ­քար ըմ­բոշխ­նե­լուց։
 • Մխիթարյանը կարող է խաղադաշտ վերադառնալ «Իսթանբուլ Բաշակշեհիրի»-ի դեմ խաղում

  Մխիթարյանը կարող է խաղադաշտ վերադառնալ «Իսթանբուլ Բաշակշեհիրի»-ի դեմ խաղում

  25.11.2019| 20:04
  «Ռոմա»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը խաղադաշտ կարող է վերադառնալ Եվրոպայի լիգայի առաջիկա խաղում՝ գրում է իտալական Corriere dello Sport-ը: Մխիթարյանն արդեն վերականգնվել է վնասվածքից, սկսել է մարզվել ընդհանուր թիմի հետ և ըստ ամենայնի կօգնի «Ռոմա»-ին Եվրոպայի լիգայում «Իսթանբուլ Բաշակշեհիր»-ի հետ խաղում: