• «Ռեա­լը» կրկ­նեց «Բար­սե­լո­նին»

  «Ռեա­լը» կրկ­նեց «Բար­սե­լո­նին»

  17.12.2019| 02:01
  ԵՎ սա էլ կլա­սի­կո­յից ա­ռաջ։ Մինչ­դեռ, ե­թե «ար­քա­յա­կանն» ար­տագ­նա­յում հաղ­թեր «Վա­լեն­սիա­յին», դուրս կգար ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կան՝ ստանձ­նե­լով միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տա­րի դե­րը։ Փաս­տո­րեն բուն­դես­լի­գա­յինն էր միակ ա­ռաջ­նու­թ­յու­նը, որ­տեղ ե­ղավ ա­ռա­ջա­տա­րի փո­փո­խու­թ­յուն։ Սա­կայն երևի թե եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի հա­մար այս փո­փո­խու­թ­յունն էլ չէր ոչ թե կարևո­րը, այլ բ­նու­թագ­րա­կա­նը, քան­զի պար­զա­պես աչք ու ա­կանջ ծա­կող էր դրան­ցում ոչ-ո­քի­նե­րի ան­սո­վոր ա­ռա­տու­թ­յու­նը։
 • Երբ դի­տարկ­վում ես որ­պես «որ­բի գլուխ»

  Երբ դի­տարկ­վում ես որ­պես «որ­բի գլուխ»

  17.12.2019| 01:54
  Ան­ցած շա­բաթ «Սի­նե­մա Սթար Դալ­մա Գար­դեն Մոլ»-ում կա­յա­ցավ Յու­սուպ Ռա­զի­կո­վի «Սու­սե­րով պա­րը» կի­նոն­կա­րի երևա­նյան պրե­միե­րան, ո­րը, ինչ­պես տե­ղե­կաց­նում է Kinopoisk.ru կայ­քը, Ա­րամ Խա­չատ­րյան «անհ­նա­զանդ ու աղմ­կոտ որ­դու»՝ «Սու­սե­րով պա­րը» հայտ­նի գլուխ­գոր­ծո­ցի ստեղծ­ման պատ­մու­թյունն է:
 • Մխիթարյանը գոլ խփեց՝ փոխարինման դուրս գալով

  Մխիթարյանը գոլ խփեց՝ փոխարինման դուրս գալով

  16.12.2019| 13:13
  Հենրիխ Մխիթարյանը երեկ գոլ խփեց «Ռոմա»-ի կազմում՝ փոխարինման դուրս գալով Իտալիայի Սերիա Ա-ի մրցաշարի ՍՊԱԼ-ի հետ հանդիպման ավարտից մոտ քառորդ ժամ առաջ:
 • Վախճանվել է ըմբշամարտի Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն Բենուր Փաշայանը

  Վախճանվել է ըմբշամարտի Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն Բենուր Փաշայանը

  13.12.2019| 12:08
  60 տարեկանում Երևանի բուժկենտրոններից մեկում մահացել է լեգենդար ըմբշամարտիկ Բենուր Փաշայանը: Նա ծնվել է 1959 թ. նոյեմբերի 14-ին Ախալքալաքում:
 • Փլե­յօֆ­յան հան­դի­պում­նե­րի սպա­սու­մով

  Փլե­յօֆ­յան հան­դի­պում­նե­րի սպա­սու­մով

  13.12.2019| 01:13
  Վերջ: Բո­լոր հար­ցե­րի պա­տաս­խան­նե­րը տր­ված են, հայտ­նի են ինչ­պես Չեմ­պիոն­նե­րի, այն­պես էլ այս­տե­ղից Եվ­րո­պա­յի լի­գա­յի փլե­յօ­ֆյան փուլ գոր­ծուղ­ված թի­մե­րը: Ա­նակն­կալ­նե՞ր: Ի­հար­կե: Ա­ռանց դրանց ինչ­պե՞ս կլի­ներ: Այլ բան, որ ո­մանց հա­մար դրանք ցա­վոտ էին, ո­մանց հա­մար՝ հի­վան­դին ժա­մա­նա­կին հասց­ված դե­ղի ար­ժեք ու­նե­ցող:
 • Դուզ խոս­քը ի­շուն են ա­սում

  Դուզ խոս­քը ի­շուն են ա­սում

  13.12.2019| 01:11
  Ո­չինչ երկ­րին, պե­տու­թյա­նը, մար­դուն, հա­սա­րա­կու­թյա­նը, դա­վա­նած ար­ժե­հա­մա­կար­գին այն­պի­սի սար­սա­փե­լի կոր­ծա­նիչ հար­ված չի հասց­նում, որ­քան եր­կա­կի ստան­դար­տը: Ցավն այն է, որ, կախ­ված գո­րա­ծա­ծո­ղի կամ գոր­ծադ­րո­ղի ով լի­նե­լուց, հա­սա­րա­կու­թյան մեջ զբա­ղեց­րած դիր­քից, այդ եր­կա­կի ստան­դարտ կոչ­վա­ծը կա­րող է ու­ղե­ցու­ցա­յին ար­ժեք ստա­նալ:
 • Իշխանությունները ջանք չեն խնայում Արմեն Մելիքբեկյանին ՀՖՖ նախագահ կարգելու համար

  Իշխանությունները ջանք չեն խնայում Արմեն Մելիքբեկյանին ՀՖՖ նախագահ կարգելու համար

  11.12.2019| 12:58
  «Փաստը» գրում է. «Դեկտեմբերի 23-ին տեղի կունենա ՀՖՖ նախագահի ընտրություն, որի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում: Առաջադրվել էր չորս թեկնածու, որոնցից մեկի՝ Արսեն Աղաջանյանի թեկնածությունը չի գրանցվել: Այսպիսով, մնացել են երեքը՝ Խորեն Հովհաննիսյան, Թովմաս Գրիգորյան, Արմեն Մելիքբեկյան:
 • Տուտ­բե­րի­ձեի սա­ներն ան­գե­րա­զան­ցե­լի են

  Տուտ­բե­րի­ձեի սա­ներն ան­գե­րա­զան­ցե­լի են

  10.12.2019| 02:53
  Թու­րի­նում ա­վարտ­ված գե­ղա­սահ­քի Գրան պրիի եզ­րա­փա­կիչ փու­լում ապ­շե­ցու­ցիչ մր­ցե­լույթ են ու­նե­ցել Ռու­սաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը՝ զբա­ղեց­նե­լով ա­ռա­ջին ե­րեք հո­րի­զո­նա­կան­նե­րը: Հե­տաք­րք­րա­կան է, որ նրանք բո­լորն էլ Է­թե­րի Տուտ­բե­րի­ձեի սա­ներն են:
 • Երկու մե­դալ

  Երկու մե­դալ

  10.12.2019| 02:51
  Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին օ­լիմ­պիա­կան կո­մի­տեի պաշ­տո­նա­կան կայ­քի տե­ղե­կաց­մամբ՝ Լատ­վիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Ռի­գա­յում տե­ղի ու­նե­ցած սամ­բո­յի Եվ­րո­պա­յի պա­տա­նե­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նում մեր երկ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը նվա­ճել են 2 մե­դալ:
 • Կմաս­նակ­ցեն աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թ­յա­նը

  Կմաս­նակ­ցեն աշ­խար­հի ա­ռաջ­նու­թ­յա­նը

  10.12.2019| 02:50
  Հուն­գա­րիա­յի մայ­րա­քա­ղաք Բու­դա­պեշ­տում ա­վարտ­ված Santa Claus Cup գե­ղա­սահ­քի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շա­րում Թի­նա Կա­րա­պե­տյան-Սի­մոն Սե­նե­կալ պա­րա­յին զույ­գը զբա­ղեց­րել է երկ­րորդ տե­ղը: