«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Յուրգեն Կլոպ. Ֆուտբոլը կարևոր չէ հիմա

  Յուրգեն Կլոպ. Ֆուտբոլը կարևոր չէ հիմա

  13.03.2020| 22:40
  «Լիվերպուլի» գլխավոր մարզիչ Յուրգեն Կլոպը հայտարարել է. «Չեմ կարծում, որ հիմա այն պահն է, երբ ֆուտբոլային մարզչի կարծիքը կարևոր է։ Բայց հասկանում եմ, որ մեր երկրպագուները ցանկանում են լսել թիմին, այդ պատճառով ես կարտահայտվեմ։ Առաջին հերթին մենք պետք է անենք հնարավոր ամեն բան միմյանց պաշտպանելու համար։ Ես խոսում եմ հասարակության համատեքստում։ Այդպես պետք է լինի միշտ, բայց հիմա դա կարևոր է առավել քան երբևէ։
 • Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գան կու­նե­նա նոր տի­րա­կալ

  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գան կու­նե­նա նոր տի­րա­կալ

  13.03.2020| 03:32
  Սա հայտ­նի դար­ձավ «Լի­վեր­պուլ»-«Աթ­լե­տի­կո» մր­ցա­վե­ճից հե­տո, սա­կայն մինչ այս ու մեկ ու­թե­րոր­դի այս շա­բաթ­վա մյուս ե­րեք դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րին անդ­րա­դառ­նա­լը ոչ պա­կաս, ե­թե ոչ ա­ռա­վել հրա­տա­պու­թյուն ու­նե­ցող թե­մա­յի անդ­րա­դառ­նանք, ո­րը չա­րա­ղե­տո­րեն դար­ձել է նո­րու­թյուն­նե­րի նո­րու­թյու­նը։ Խոսքն ընդ­հա­նու­րի հետ ողջ մար­զա­կան աշ­խար­հը ցն­ցում­նե­րի մեջ պա­հող, օ­րա­վուր ա­հագ­նա­ցող ծա­վալ­ներ ձեռք բե­րող, աշ­խար­հագ­րա­կան նոր տա­րածք­ներ ընդ­գր­կող կո­րո­նա­վի­րու­սի մա­սին է։
 • «Բե­տի­սը» ձեռք է մեկ­նում «Բար­սե­լո­նին»

  «Բե­տի­սը» ձեռք է մեկ­նում «Բար­սե­լո­նին»

  10.03.2020| 01:52
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թ­յան վաղն ու մյուս օ­րը կա­յա­նա­լիք «Վա­լեն­սիա»-«Ա­տա­լան­տա», «Լայպ­ցիգ»-«Տո­տեն­հեմ», «Պա­րի Սեն Ժեր­մեն»-Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա», «Լի­վեր­պուլ»-«Աթ­լե­տի­կո» մեկ ու­թե­րորդ եզ­րա­փակ­չի պա­տաս­խան խա­ղե­րի բե­րե­լիք վա­յել­քը մտք­նե­րումս ան­թե­ղած՝ ե­կեք մեզ ամ­բող­ջո­վին նվի­րա­բե­րենք եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րի վեր­ջին տու­րի հան­դի­պում­նե­րին, ո­րոն­ցում, էլ ինչ հա­վա­տաց­նեմ, երբ ինք­ներդ էլ գի­տեք, պա­կաս կարևո­րու­թ­յան ու լար­վա­ծու­թ­յան խա­ղեր չկա­յին՝ հենց միայն ման­չեստ­ր­յան դեր­բին ին­չի մա­սին չի խո­սում, որ ա­վե­լի բան հի­շա­տա­կենք, թե­պետ այս պա­րա­գա­յում «Յու­վեն­տուս»-«Ին­տեր» դի­մա­կա­յութ­յան մա­սին չհի­շա­տա­կելն ու լռե­լը կա­տա­ր­յալ դի­լե­տան­տու­թ­յան վկա­յութ­յուն կլի­նի։
 • «Յուվենտուս»-ը կդիմի Զիդանին

  «Յուվենտուս»-ը կդիմի Զիդանին

  07.03.2020| 14:37
  Թուրինի «Յուվենտուս»-ը կառաջարկի Զինեդին Զիդանին գլխավորել թիմը՝ գրում է Daily Mail-ը:
 • Օլիմպիական խաղերի չեղարկումը միլիարդների վնաս կհասցնի Ճապոնիայի տնտեսությանը

  Օլիմպիական խաղերի չեղարկումը միլիարդների վնաս կհասցնի Ճապոնիայի տնտեսությանը

  07.03.2020| 14:35
  Տոկիոյի Օլիմպիական խաղերի չեղարկումը միլիարդավոր դոլարների վնաս կհասցնի Ճապոնիայի տնտեսությանը՝ գրում է Kyodo-ը:
 • Գա­վա­թա­յին խա­ղերն ու...կո­րո­նա­վի­րու­սը

  Գա­վա­թա­յին խա­ղերն ու...կո­րո­նա­վի­րու­սը

  06.03.2020| 02:11
  Որ­քան էլ կո­րո­նա­վի­րուսն ա­նում է իր սև գոր­ծը, այ­դու­հան­դերձ դեռևս ո­րոշ ֆուտ­բո­լա­յին դի­մա­կա­յու­թյուն­ներ կա­յա­նում են, թե­պետ տագ­նա­պը գնա­լով ա­վե­լի ու ա­վե­լի է մե­ծա­նում՝ ուժգ­նաց­նե­լով ան­հան­գս­տու­թյու­նը զանգ­վա­ծա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի նկատ­մամբ։
 • «Կոչ եմ ա­նում շտ­կել սխա­լը»

  «Կոչ եմ ա­նում շտ­կել սխա­լը»

  06.03.2020| 02:09
  Օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րի փոխ­չեմ­պիոն, աշ­խար­հի, Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն, հու­նահ­ռո­մեա­կան ո­ճի ըմ­բիշ, ԱԺ պատ­գա­մա­վոր Ար­սեն Ջուլ­ֆա­լա­կյա­նը Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում կա­յա­ցած հար­ցու­պա­տաս­խա­նի ժա­մա­նակ դի­մել է ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նին` պա­հան­ջե­լով ծան­րորդ­ներ Տիգ­րան Վար­դա­նի Մար­տի­րո­սյա­նի ու Սի­մոն Մար­տի­րո­սյա­նի պարգևատ­րում­նե­րի ա­ռու­մով վե­րա­կանգ­նել ար­դա­րու­թյու­նը։
 • Մար­զիկ­նե­րը պար­բե­րա­բար ստուգ­վում են

  Մար­զիկ­նե­րը պար­բե­րա­բար ստուգ­վում են

  06.03.2020| 02:07
  Ի­տա­լիա­յի կա­ռա­վա­րու­թյան ո­րոշ­մամբ կո­րո­նա­վի­րու­սի պատ­ճա­ռով երկ­րում մար­զա­կան բո­լոր ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը մինչև ապ­րի­լի 3-ը կանց­կաց­վեն ա­ռանց հան­դի­սա­կան­նե­րի։
 • «Լի­վեր­պուլն» ըն­կավ ուոթ­ֆոր­դ­յան մամ­լի­չի տակ

  «Լի­վեր­պուլն» ըն­կավ ուոթ­ֆոր­դ­յան մամ­լի­չի տակ

  03.03.2020| 01:57
  Մար­զաշ­խարհն ա­վե­լի ու ա­վե­լի հաս­տա­տու­նո­րեն է դառ­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի զո­հը։ Վտանգն ա­ռա­վել քան ռեալ կախ­ված է Տո­կիո­յի օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րի, ֆուտ­բո­լի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թ­յան վրա, ո­րոնք պլա­նա­վոր­ված են այս ամ­ռա­նը։ Սա­կայն ին­չու ենք այդ­քան հե­ռու գնում, երբ ըն­թա­ցիկ տու­րի ա­ռան­ձին խա­ղեր չեն կա­յա­ցել Ի­տա­լիա­յում, Անգ­լիա­յում, վի­րու­սի հե­տա­գա ծա­վալ­ման հետ հան­դի­պում­նե­րի չե­ղար­կումն աշ­խար­հագ­րա­կան նոր տա­րածք­ներ է գրա­վում։
 • «Հարց­րի՝ հա­նե՞մ կո­շիկ­ներս»

  «Հարց­րի՝ հա­նե՞մ կո­շիկ­ներս»

  03.03.2020| 01:54
  «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նի» ե­րի­տա­սարդ հար­ձակ­վող Կի­լիան Մբա­պեն, ո­րին մար­զա­կան աշ­խարհն ա­վե­լի շատ տես­նում է Մադ­րի­դի «Ռեա­լի» կազ­մում, հի­շել է Զի­դա­նի հետ ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը։