• Այս շաբաթվա ֆուտբոլային հանդիպումները

  Այս շաբաթվա ֆուտբոլային հանդիպումները

  08.02.2020| 18:27
  Փետրվարի 8 Անգլիա. Պրեմիեր լիգա «Էվերտոն» – «Քրիսթալ Փելաս»՝ 16:30 «Բրայթոն» – «Ուոթֆորդ»՝ 21:30
 • Իրար հա­ջոր­դած ապ­շե­ցու­ցիչ դի­մա­կա­յութ­յուն­ներ

  Իրար հա­ջոր­դած ապ­շե­ցու­ցիչ դի­մա­կա­յութ­յուն­ներ

  07.02.2020| 02:12
  Անց­նող օ­րե­րը եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րում նշա­նա­վոր­վել են գա­վա­թա­յին խա­ղե­րով, ու լոկ Ֆրան­սիա­յում է, որ շա­րու­նա­կել են ներ­քին ա­ռաջ­նու­թյու­նում հա­րա­բե­րու­թյուն­ներ պար­զել, ե­թե աչ­քա­թող ա­նենք սկու­դե­տեի «Լա­ցիո»-«Վե­րո­նա» դի­մա­կա­յու­թյու­նը, ո­րը հե­տաձգ­ված հան­դի­պում­նե­րի շար­քից էր: Ա­նակն­կալ­նե­րի բազ­մա­թի­վու­թյու­նից չխո­սենք, ո­րո­վետև շատ ա­վե­լի խեղ­դող ա­ռա­տու­թյամբ են ե­ղել գե­ղեց­կա­գույն դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րը, մր­ցակ­ցու­թյուն­ներ, ո­րոնք բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի հա­մար են, դա­սագր­քա­յին հի­շա­տակ­ման ար­ժա­նի։
 • Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ կլինի «Ռոմայի» առաջիկա հանդիպմանը

  Հենրիխ Մխիթարյանը պատրաստ կլինի «Ռոմայի» առաջիկա հանդիպմանը

  04.02.2020| 14:04
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի և «Ռոմաի» կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է խաղադաշտ վերադառնալ առաջիկա հանդիպմանը՝ գրում է Corriere dello Sport-ը:
 • Սպաս­ված իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յուն բուն­դես­լի­գա­յում

  Սպաս­ված իշ­խա­նա­փո­խու­թ­յուն բուն­դես­լի­գա­յում

  04.02.2020| 01:12
  Ահա և վրա հա­սան անգ­լիա­կան թի­մե­րի ձմե­ռա­յին ար­ձա­կուրդ­նե­րը։ Մոտ կես ամ­սի չափ նրանց չենք տես­նի գոր­ծի մեջ, բայց պի­տի ըն­դու­նենք, որ նրանք էլ հանգս­տա­նա­լու ի­րա­վունք ու­նեն։ Սա­կայն միայն այս նո­րու­թ­յու­նը չէ, որ ըն­թեր­ցո­ղի ու­շադ­րու­թ­յանն է ար­ժա­նի։ Եր­կար սպաս­ված փո­փո­խու­թ­յուն է ե­ղել բուն­դես­լի­գա­յի մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղ­յու­սա­կի վեր­նա­մա­սում՝ «Բա­վա­րիան» վե­րա­դար­ձել է ի­րեն ծա­նոթ հանգր­վան, իսկ մե­դալ­նե­րի հա­մար պայ­քարն այս­տեղ դար­ձել է ա­ռա­վել ինտ­րի­գա­յին, քա­նի որ առն­վազն չորս թիմ նման բա­նի ոչ միայն ա­խոր­ժակ, այլև հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նի, ին­չը, գի­տեք, ա­խոր­ժա­կից շատ ա­վե­լի զո­րեղ գոր­ծոն է։
 • Ճիշտ էի ա­սել, որ ա­ռանց մեզ չի լի­նում

  Ճիշտ էի ա­սել, որ ա­ռանց մեզ չի լի­նում

  31.01.2020| 12:12
  Օ­րերս ավ­ստ­րիա­կան Գրաց քա­ղա­քում ա­վարտ­վեց գե­ղա­սահ­քի Եվ­րո­պա­յի ա­ռաջ­նու­թյու­նը, ա­վարտ­վեց մար­զաձևի ռու­սա­կան դպ­րո­ցի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի փայ­լուն հաղ­թա­նա­կով՝ հնա­րա­վոր 12-ից շա­հել են 10 մե­դա­լ։
 • «Ռեալն» ա­րեց այդ բանն ու ոչ առանց «Բար­սե­լո­նի» մի­ջամ­տու­թ­յան

  «Ռեալն» ա­րեց այդ բանն ու ոչ առանց «Բար­սե­լո­նի» մի­ջամ­տու­թ­յան

  31.01.2020| 12:10
  Գնա­լով եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի մեր տե­սու­թյուն­ներն ա­վե­լի ու ա­վե­լի հա­ճախ ստիպ­ված կլի­նենք ընդ­մի­ջել գա­վա­թա­յին հան­դի­պում­նե­րը ներ­կա­յաց­նե­լով, քա­նի որ դրանք մտ­նում են այն փուլ, որ­տեղ ա­ռա­վե­լա­գույնս ու­ժեղ­ներն են մնում գոր­ծի մեջ և ա­վե­լի ու ա­վե­լի շո­շա­փե­լի է զգաց­վում եզ­րա­փա­կիչ­նե­րի շուն­չը։ Բնա­կա­նա­բար այս տե­սու­թյուն­նե­րին գա­լու են միա­նա­լու Չեմ­պիոն­նե­րի ու Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի խա­ղար­կու­թյուն­նե­րի­նը, ինչն ա­ռա­վել բո­վան­դա­կա­յին է դարձ­նում մար­զա­սե­րի օ­րը՝ դարձ­նե­լով հա­գե­ցած, հզոր կր­քե­րով լե­ցուն։ Իսկ այժմ ընդ­հա­նու­րից անց­նենք մաս­նա­վո­րին, ա­ռա­վել ա­ռար­կա­յա­կա­նին։
 • Հենրիխ Մխիթարյանը՝ Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ

  Հենրիխ Մխիթարյանը՝ Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ

  29.01.2020| 22:20
  Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի (ՀՖՖ) վարկածով 2019-ի Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստը ազգային հավաքականի ավագ, Իտալիայի «Ռոմա»-ում հանդես եկող կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն է։
 • Թրամփը գրառում է արել Կոբի Բրայանտի մահվան կապակցությամբ

  Թրամփը գրառում է արել Կոբի Բրայանտի մահվան կապակցությամբ

  27.01.2020| 13:11
  ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը թվիթերում անդրադարձել է «Լոս Անջելես Լեյքերս» ակումբի նախկին բասկետբոլիստ, Ազգային բասկետբոլային ասոցացիայի հինգակի չեմպիոն Կոբի Բրայանտի մահվանը:
 • «Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

  «Յու­վեն» կր­կին պատ­ժեց «Ռո­մա­յին»

  24.01.2020| 05:35
  Օ­րեր ա­ռաջ էր, որ սկու­դե­տեի միանձ­նյա ա­ռա­ջա­տա­րը հա­մո­զիչ ե­ղավ «Ռո­մա­յի» հետ մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ 2:1, այն էլ՝ վեր­ջի­նիս հար­կի տակ: Ի­տա­լա­կան «գայ­լե­րը» ան­հա­մո­զիչ էին նաև գա­վա­թի հա­մար մր­ցակ­ցու­թյու­նում՝ այս ան­գամ պարտ­վել են 1:3 հաշ­վով:
 • Ռո­նալ­դուն հին­գե­րորդն է

  Ռո­նալ­դուն հին­գե­րորդն է

  24.01.2020| 05:34
  Տա­րես­կզ­բյան փայ­լուն մեկ­նարկ՝ «Յու­վեն­տու­սի» կազ­մում ե­րեք խա­ղում դար­պա­սի վեց գրա­վում, և Rec.Sport.Soccer Statistics Foun­da­tion (RSSSF) վար­կա­ծով Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուն ֆուտ­բո­լի պատ­մու­թյան բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րի ռմ­բար­կու­նե­րի ցու­ցա­կում ար­դեն հին­գե­րորդն է՝ մեկ գն­դա­կով շր­ջան­ցե­լով գեր­մա­նա­ցի լե­գեն­դար ֆուտ­բո­լիստ Գերդ Մյուլ­լե­րին, ում մա­սին հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ մենք հրա­պա­րա­կել էինք բա­վա­կան ծա­վա­լուն նյութ: