• Մե­դալ­նե­րի հույ­սով

  Մե­դալ­նե­րի հույ­սով

  01.11.2019| 01:47
  Բա­թու­մում ըն­թա­նում է շախ­մա­տի Եվ­րո­պա­յի թի­մա­յին ա­ռաջ­նու­թյու­նը: Նա­խոր­դում ռուս­նե­րին զի­ջե­լուց հե­տո մեր ընտ­րա­նին հաղ­թա­կան մր­ցե­լույթ է ու­նե­ցել՝ 3:1 հաշ­վով պար­տու­թյան մատ­նե­լով սլո­վե­նա­ցի­նե­րին:
 • «Սան Սի­րոն» ու­զում են քան­դել, սա­կայն քա­ղա­քա­պե­տը դեմ է

  «Սան Սի­րոն» ու­զում են քան­դել, սա­կայն քա­ղա­քա­պե­տը դեմ է

  01.11.2019| 01:45
  Ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նում ի­տա­լա­կան ֆուտ­բո­լում մի­ջին հա­ճա­խե­լիու­թյու­նը կազ­մել է 25,5 հա­զար մարդ: Ինչ խոսք, որ սա Եվ­րո­պա­յում թիվ մեկ ցու­ցա­նի­շը չէ, սա­կայն հե­տին շար­քե­րից էլ չէ: Սա­կայն մի­ջին ի­տա­լա­կա­նի հա­մե­մատ կտ­րուկ տար­բե­րու­թյուն է տա­լիս մի­լա­նյան հռ­չա­կա­վոր «Սան Սի­րո» ստա­դիո­նի հա­ճա­խե­լիու­թյու­նը. «Ին­տե­րի» դեպ­քում՝ 61,4, «Մի­լա­նի» պա­րա­գա­յում՝ 54,7 հա­զար հան­դի­սա­կան:
 • Եկավ մի­ջամ­տե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը

  Եկավ մի­ջամ­տե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը

  29.10.2019| 01:48
  9։0 և 7։1 հա­շիվ­ներն ա­ռա­ջին հա­յաց­քից կա­րող են վկա­յել մեկ այլ սպոր­տաձևից հի­շա­տակ­վող խա­ղե­րի մա­սին, սա­կայն, ա­րի ու տես, որ նման բա­ներ լի­նում են նաև ֆուտ­բո­լում։
 • Գնա­ցինք, հաղ­թե­ցինք, ե­կանք

  Գնա­ցինք, հաղ­թե­ցինք, ե­կանք

  29.10.2019| 01:42
  Բու­խա­րես­տում ա­վարտ­վեց ծան­րա­մար­տի Եվ­րո­պա­յի մինչև 20 և 23 տա­րե­կան­նե­րի հեր­թա­կան ա­ռաջ­նու­թյու­նը։ Հաշ­վի առ­նե­լով, որ Հա­յաս­տա­նի տղա­մարդ­կանց ընտ­րա­նին խիստ ե­րի­տա­սարդ է, չէր կա­րե­լի զար­մա­նալ Ռու­մի­նիա­յի մայ­րա­քա­ղա­քում տես­նե­լով մե­ծա­հա­սակ­նե­րի աշ­խար­հի վեր­ջին ա­ռաջ­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի, ով­քեր, ի դեպ, փայ­լուն մաս­նակ­ցու­թյուն ու­նե­ցան ու­ժեղ­նե­րի այդ ստու­գա­տե­սում։
 • Սպա­սենք դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին

  Սպա­սենք դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին

  25.10.2019| 01:40
  France Football հրա­տա­րա­կու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րել է «Ոս­կե գն­դա­կի» թեկ­նա­ծու­նե­րի ցան­կը: 30 հա­վակ­նոր­դի ցան­կում տեղ չի գտն­վել այդ տիտ­ղո­սը ներ­կա­յումս կրող, Մադ­րի­դի «Ռեա­լի» կի­սա­պաշտ­պան Լու­կա Մոդ­րի­չի հա­մար, իսկ Լիո­նել Մե­սիի ու Քրիշ­տիա­նու Ռո­նալ­դուի հա­վեր­ժա­կան պայ­քա­րին ե­կել է խառն­վե­լու «Լի­վեր­պու­լի» պաշտ­պան Վիր­ջիլ վան Դեյ­կը, ո­րը Եվ­րո­պա­յի ան­ցած մր­ցաշր­ջա­նի լա­վա­գույն ֆուտ­բո­լիստ էր ճա­նաչ­վել:
 • Սպաս­ված ու չս­պաս­ված ար­դ­յունք­ներ Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յում

  Սպաս­ված ու չս­պաս­ված ար­դ­յունք­ներ Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յում

  25.10.2019| 01:38
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի հեր­թա­կան տու­րի ա­ռա­ջին օր­վա դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րում ֆիքս­ված գո­լե­րի ա­ռա­տու­թյու­նը չկրկն­վեց երկ­րոր­դում, սա­կայն դա ոչն­չով չազ­դեց օր­վա մր­ցակ­ցու­թյուն­նե­րի ո­րա­կա­կան կող­մի վրա։ Ֆուտ­բո­լա­սե­րը դար­ձյալ լիու­լի վար­ձա­հա­տույց ե­ղավ այս մար­զաձևի նկատ­մամբ ու­նե­ցած իր սի­րո հա­մար։
 • Շախ­մա­տի ո­լոր­տում ի­րա­վի­ճակ չի փոխ­վել

  Շախ­մա­տի ո­լոր­տում ի­րա­վի­ճակ չի փոխ­վել

  25.10.2019| 00:57
  «Ի­րա­տե­սի» նա­խորդ հա­մա­րում գրել էինք, որ Հա­յաս­տա­նի շախ­մա­տի ա­կա­դե­միա­յի հիմ­նա­դիր-տնօ­րեն, գրոս­մայս­տեր ՍՄ­ԲԱՏ ԼՊՈՒ­ՏՅԱ­ՆԻ նկատ­մամբ ի­րա­վա­կան գոր­ծըն­թաց է սկս­վել: Տե­ղե­կու­թյան առն­չու­թյամբ օ­րերս կա­րո­ղա­ցանք հե­ռա­խո­սա­յին պար­զա­բա­նում ստա­նալ պա­րոն Լպու­տյա­նից:
 • France Football-ը ներկայացրել է «Ոսկե գնդակ»-ի հավակնորդներին

  France Football-ը ներկայացրել է «Ոսկե գնդակ»-ի հավակնորդներին

  22.10.2019| 13:03
  France Football-ը ներկայացրել է «Ոսկե գնդակ»-ի ընդլայնված ցուցակը՝ 30 հավակնորդներին` Լիոնել Մեսի («Բարսելոնա»), Ռիյադ Մարեզ («Մանչեսթեր Սիթի»), Քևին դե Բրույնե («Մանչեսթեր Սիթի»), Կալիդու Կուլիբալի («Նապոլի»), Անտուան Գրիզման («Բարսելոնա»):
 • Զինեդին Զիդան.Ուզում եմ հավերժ մնալ «Ռեալում»

  Զինեդին Զիդան.Ուզում եմ հավերժ մնալ «Ռեալում»

  22.10.2019| 13:00
  Մադրիդի «Ռեալի» գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանը Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի երրորդ տուրի «Գալաթասարայի» հետ հանդիպումից առաջ պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ «Այն, ինչ տեղի է ունեցել, արդեն անցյալում է։ Ֆուտբոլն այդպիսին է։
 • Ցան­կա­ցած ի­րա­վի­ճակ շտ­կե­լի է, ե­թե...

  Ցան­կա­ցած ի­րա­վի­ճակ շտ­կե­լի է, ե­թե...

  22.10.2019| 00:30
  Եվ­րո­պա­յի ո­րա­կա­վոր­ման փու­լի վեր­ջին եր­կու տու­րե­րին ֆուտ­բո­լի Հա­յաս­տա­նի ընտ­րա­նու մաս­նակ­ցու­թյան մա­սին գրել ենք, ու սկզ­բուն­քո­րեն դրան անդ­րա­դառ­նա­լու հարկն էլ չկար ու չէր լի­նի, ե­թե այս օ­րե­րին չհետևեր մեր ընտ­րա­նու գլ­խա­վոր մար­զիչ Ար­մեն Գյուլ­բու­դա­ղյան­ցի՝ իմ հա­մեստ կար­ծի­քով բնավ էլ չար­դա­րաց­ված հրա­ժա­րա­կա­նը։