Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Խա­նի մահն ու կյան­քը

  18.09.2020| 01:17
  «Պատ­վո Լե­գեո­նը» (Ordre national de la Lռgion d'honneur) Ֆրան­սիա­յի ազ­գա­յին շքան­շանն է, ո­րը հիմ­նել է Նա­պո­լեոն Բո­նա­պար­տը 1802 թ. մա­յի­սի 19-ին: Այն շնոր­հում է Ֆրան­սիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հը՝ Մեծ մա­գիստ­րո­սը, զին­վո­րա­կան ու քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հա­մար: Շքան­շա­նը, որն ու­նի հինգ աս­տի­ճան, ֆրան­սիա­կան պե­տու­թյան կարևո­րա­գույն ինս­տի­տուտ­նե­րից և խոր­հր­դա­նի­շե­րից մեկն է:
 • «Մենք Աս­տու­ծոյ փառք կու տանք, որ հայ­րե­նի­քը կը մնայ հայ­րե­նիք եւ մեր մնա­յուն հաս­ցէն»

  «Մենք Աս­տու­ծոյ փառք կու տանք, որ հայ­րե­նի­քը կը մնայ հայ­րե­նիք եւ մեր մնա­յուն հաս­ցէն»

  18.09.2020| 01:09
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Աստ­«Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Աստ­վա­ծա­բա­նու­թյան մա­գիստ­րոս, Բեյ­րու­թի Հայ­կա­զյան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահ, վե­րա­պատ­վե­լի դոկ­տոր ՓՈԼ ՀԱՅ­ՏՈՍ­ԹԵԱՆՆ է:վա­ծա­բա­նու­թյան մա­գիստ­րոս, Բեյ­րու­թի Հայ­կա­զյան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահ, վե­րա­պատ­վե­լի դոկ­տոր ՓՈԼ ՀԱՅ­ՏՈՍ­ԹԵԱՆՆ է:
 • Ո՞վ է պա­տաս­խան տա­լու

  Ո՞վ է պա­տաս­խան տա­լու

  18.09.2020| 01:03
  Վե­պի վեր­նա­գիրն իսկ «ակն­կա­լում է» հս­տակ պա­տաս­խան, հատ­կա­պես մի գրո­ղի կող­մից հար­ցադր­ված, տվյալ դեպ­քում վի­պա­սա­նի, ինչ­պի­սին ՆԵՐՍԵՍ ԽԱ­ՌԱ­ՏՅԱՆՆ է
 • Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  18.09.2020| 00:41
  ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը հե­տաքր­քիր ըն­թացք են ար­ձա­նագ­րում։ Սկզ­բում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նրան սե­փա­կան «մարմ­նով» ծած­կեց՝ հայ­տա­րա­րե­լով, թե ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա է վերց­նում, հի­մա, սա­կայն, լռում է։
 • Շո­շի Ա­գոն

  Շո­շի Ա­գոն

  18.09.2020| 00:14
  Ար­գամ Սեր­գե­յի Հա­րու­թյու­նյա­նը հետ­մա­հու պարգևատր­վել է ԼՂՀ «Մար­տա­կան խաչ» 1-ին աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նով, «Շու­շիի ա­զա­տագր­ման հա­մար» մե­դա­լով։
 • Մանրաքանդակներ

  Մանրաքանդակներ

  18.09.2020| 00:03
  Կար­նո նա­հան­գի Ար­ծա­թի գյու­ղից գաղ­թե­լիս պա­պիս պապն այն­տեղ թո­ղած օ­ջա­խից կա­րո­ղա­ցել էր ըն­դա­մե­նը մի բահ վերց­նել հե­տը և այդ բա­հը բե­րել-հասց­րել էր Ջա­վախք աշ­խարհ։
 • Վլադ Ասատրյանը միաձայն վերընտրվեց ՃՇՀԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

  Վլադ Ասատրյանը միաձայն վերընտրվեց ՃՇՀԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ

  17.09.2020| 21:23
  «Կամուրջշին» ընկերության նախագահ Վլադ Ասատրյանը միաձայն վերընտրվեց ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) հոգաբարձունների խորհրդի նախագահ։
 • Գիտնականները Վեներայի վրա կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ նյութ են հայտնաբերել

  Գիտնականները Վեներայի վրա կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ նյութ են հայտնաբերել

  17.09.2020| 09:48
  Հավայներում տեղակայված աստղադիտակի և Չիլիի Ատակամա անապատում գտնվող մեծ ալեհավաքի օգնությամբ Մեծ Բրիտանիայում գտնվող Քարդիֆի և ԱՄՆ Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտնականները Վեներա մոլորակի մթնոլորտում ֆոսֆին են հայտնաբերել:
 • Մեկնարկեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 15-րդ համերգաշրջանը. Նվագախումբը խոստանում է հագեցած տարի (տեսանյութ)

  Մեկնարկեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 15-րդ համերգաշրջանը. Նվագախումբը խոստանում է հագեցած տարի (տեսանյութ)

  16.09.2020| 21:31
  Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի համերգային դահլիճում մեկնարկեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 15-րդ համերգաշրջանը։ Նվագախումբը երաժշտասերներին խոստանում է հագեցած երաժշտական տարի՝ համերգներ‚ փառատոներ‚ հատուկ նախագծեր‚ անվանի մենակատարների ելույթներ։
 • Արայիկ Հարությունյան. Մենք գնում ենք ճիշտ ուղղությամբ

  Արայիկ Հարությունյան. Մենք գնում ենք ճիշտ ուղղությամբ

  16.09.2020| 16:10
  Եթե տեսնեմ իմ հրաժարականի նախադրյալները, հիմքերը կան և սխալ ուղղությամբ ենք առաջ գնում, ինքս հրաժարական կներկայացնեմ, ես կխնդրեմ մեր գործընկերներին՝ ամպագորգոռ հայտարարություններով և հրաժարականներով ինձ չվախեցնել, որովհետև ես չեմ վախենում դրանցից, ես հեղափոխական թիմի առաջնորդներից մեկն եմ, առաքելություն եմ ստանձնել ոլորտը բարեփոխելու և այդ առաքելությունը իրականացնում եմ, եթե ինքս կզգամ, որ մենք գնում ենք սխալ ուղղությամբ, ինքս հրաժարական կտամ, հիմա իմ օրակարգում նման հարց չկա: