• Յոր­դոր­ներ սկս­նակ­նե­րուն

  Յոր­դոր­ներ սկս­նակ­նե­րուն

  10.03.2020| 01:37
  Ցե­ղաս­պա­նու­թյան հան­ճա­րեղ նա­հա­տա­կի այս ա­նա­վարտ գր­ված­քը մա­սունք է, որ ա­ռա­ջին ան­գամ տպագր­վել է Բու­խա­րես­տի «Նա­ւա­սարդ» պար­բե­րա­կա­նում:
 • Կայացավ «Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք» համահայկական մրցանակաբաշխությունը

  Կայացավ «Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք» համահայկական մրցանակաբաշխությունը

  09.03.2020| 22:43
  «Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք» համահայկական ամենամյա մրցանակաբաշխությունը,որն անցկացվեց Կանանց միջագային տոնի կապակցությամբ, հնարավորություն ստեղծեց ևս մեկ անգամ արժևորելու հայ կնոջ դերը:
 • Կորոնավիրուսի պատճառով «Եվրատեսիլ-2020»-ը հնարավոր է չկայանա

  Կորոնավիրուսի պատճառով «Եվրատեսիլ-2020»-ը հնարավոր է չկայանա

  09.03.2020| 22:31
  Եվրատեսիլ երգի մրցույթի կազմակերպիչները՝ Եվրոպական հեռարձակողների միության (ԵՀՄ) ներկայացուցիչները, այսօր՝ մարտի 9-ին, երգի համաշխարհային ստուգատեսի պատվիրակների հետ չեն հանդիպել: Այս մասին տեղեկացնում է Billboard լրատվականը:
 • «Լոֆթ» կենտ­րոնն ու Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը

  «Լոֆթ» կենտ­րոնն ու Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը

  06.03.2020| 02:05
  Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նի 2-րդ հար­կը զբա­ղեց­նե­լու է «Լոֆթ» կենտ­րո­նը: Աշ­խա­տա­կից­նե­րի շր­ջա­նում դժ­գո­հու­թյան ա­լիք էր բարձ­րա­ցել: Որ­տե՞ղ են աշ­խա­տե­լու, աշ­խա­տե­լու՞ են, թե՞ ոչ, նշում են նաև, որ ա­ռա­վել տա­րեց ըն­թեր­ցո­ղի հա­մար սա նաև ըն­թեր­ցա­նու­թյան վայր է, միչ­դեռ վե­րած­վե­լու է վճա­րո­վի ժա­ման­ցա­յին կենտ­րո­նի:
 • «Կգա ժա­մա­նակ, երբ նո­րից կսկ­սեն գե­րակշ­ռել ե­րաժշ­տա­կան ու գե­ղե­ցիկ եր­գե­րը»

  «Կգա ժա­մա­նակ, երբ նո­րից կսկ­սեն գե­րակշ­ռել ե­րաժշ­տա­կան ու գե­ղե­ցիկ եր­գե­րը»

  06.03.2020| 02:02
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ռոք եր­գիչ, կի­թա­ռա­հար ՎԱ­ՀԱԳ ՌԱՇՆ է: Զրույ­ցի թե­ման՝ եր­գա­ցա­նակ, ծրագ­րեր, խն­դիր­ներ, քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն:
 • Խո­նար­հում Սա­ր­յա­նին

  Խո­նար­հում Սա­ր­յա­նին

  06.03.2020| 01:57
  Օ­րեր ա­ռաջ, սույն տար­վա փետր­վա­րի 29-ին լրա­ցավ գե­ղան­կար­չու­թյան հան­ճա­րի 140-ա­մյա­կը։ Տա­րին սա­րյա­նա­կան է, բո­վան­դա­կու­թյամբ` ա­յո՛, ձևով` ո՛չ։ Պե­տա­կան ա­տյան­նե­րը հա­վուր պատ­շա­ճի գնա­հա­տե­ցի՞ն դա­րի խո­շո­րա­գույն նկա­րիչ­նե­րից մե­կի հո­բե­լյա­նը, ան­շուշտ` ո՛չ։
 • «Ժա­մա­նակն անց­նում է, և ժա­մա­նա­կի հետ փոխ­վում են ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան պատ­կե­րա­ցում­նե­րը»

  «Ժա­մա­նակն անց­նում է, և ժա­մա­նա­կի հետ փոխ­վում են ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան պատ­կե­րա­ցում­նե­րը»

  06.03.2020| 01:49
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Հա­յաս­տա­նի կոմ­պո­զի­տոր­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ Ա­ՐԱՄ ՍԱ­ԹՅԱՆՆ է:
 • Գիտ­նա­կան­նե­րը զայ­րա­ցած են

  Գիտ­նա­կան­նե­րը զայ­րա­ցած են

  06.03.2020| 00:48
  Գի­տու­թյուն­նե­րի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­յի լու­ծար­ման հար­ցը տևա­կան ժա­մա­նակ քն­նարկ­վում է։ Ե­րեկ կա­ռա­վա­րու­թյուն-ԱԺ հար­ցու­պա­տաս­խա­նի ժա­մա­նակ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րը ևս չբա­ցա­ռեց նման հնա­րա­վո­րու­թյու­նը։
 • Հացաբույր բառերի խորհուրդը

  Հացաբույր բառերի խորհուրդը

  05.03.2020| 14:18
  Մի առիթով Համո Սահյանն ասել է. «Թոնրի վերանալու հետ, հայոց լեզվի գործածությունից դուրս եկավ մոտավորապես հարյուր քսան բառ»: Սա պոետն ասել է դեռևս նախորդ դարում, տեսնես հիմա քանի՞ տասնյակ բառեր էլ պետք է ավելացնենք այդ ցանկին:
 • Մարտի 9-ից դասերը կվերսկսվեն

  Մարտի 9-ից դասերը կվերսկսվեն

  05.03.2020| 14:14
  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Առողջապահության նախարարությունից հատուկ ցուցումներ չի ստացել, հետևաբար, ուսումնական հաստատություններում երկուշաբթի օրվանից` մարտի 9-ից դասերը կվերսկսվեն: