• Սա­րյա­նի վե­րա­նո­րոգ­ված կտա­վը

  Սա­րյա­նի վե­րա­նո­րոգ­ված կտա­վը

  28.02.2020| 12:15
  Փետր­վա­րի 28-ին մեկ­նար­կում են Մար­տի­րոս Սա­րյա­նի 140-ա­մյա­կին նվիր­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը: Վար­պե­տի ծնն­դյան օ­րը սա­կայն փետր­վա­րի 29-ն է: Այդ օ­րը հան­րու­թյա­նը կներ­կա­յաց­վի վար­պե­տի` 1910 թվա­կա­նին ստեղ­ծած «Կոս­տանդ­նու­պոլ­սի շնե­րը» կտա­վը:
 • Հայ կի­նո­յի ա­ռայժմ հա­վեր­ժա­կան ժ/պ-ն ու նրա ձա­խա­վեր գոր­ծու­նեու­թ­յու­նը

  Հայ կի­նո­յի ա­ռայժմ հա­վեր­ժա­կան ժ/պ-ն ու նրա ձա­խա­վեր գոր­ծու­նեու­թ­յու­նը

  28.02.2020| 12:14
  Ֆիլմ-հանձ­նա­կա­տա­րի հո­րին­ված պաշ­տո­նին ան­ցած Ար­սեն Բաղ­դա­սա­րյա­նին այդ­պես էլ չհա­ջող­վեց ամ­բող­ջու­թյամբ ըն­դու­նել կի­նո­կենտ­րո­նի միանձ­նյա կա­ռա­վա­րու­մը, քա­նի որ երկ­րում վրա հա­սավ իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նը։
 • «Ներ­կան չի սպա­ռել ի­րեն, քա­նի դեռ սն­վում է ժա­մա­նա­կից, որ­տեղ ան­պայ­ման հա­վեր­ժու­թ­յու­նը կա, ո­րը նաև ներ­կա­յից ան­դինն է»
 • Հրա­պա­րա­կե՛ք ծախ­սե­րը և ար­դ­յունք­նե­րի հաշ­վետ­վու­թ­յուն­նե­րը

  Հրա­պա­րա­կե՛ք ծախ­սե­րը և ար­դ­յունք­նե­րի հաշ­վետ­վու­թ­յուն­նե­րը

  28.02.2020| 11:48
  Բեռ­լի­նում փակ­վեց Եվ­րո­պա­կան կի­նո­շու­կան, հայ­կա­կան պատ­վի­րա­կու­թյու­նը ա­վար­տեց իր դա­րա­կազ­միկ այ­ցը Բեռ­լի­նա­լե։ Սպա­սում ենք հաշ­վետ­վու­թյա­նը։
 • Իտա­լիա. ան­տիկ ու միջ­նա­դա­ր­յան աշ­խար­հի շուն­չը

  Իտա­լիա. ան­տիկ ու միջ­նա­դա­ր­յան աշ­խար­հի շուն­չը

  28.02.2020| 11:39
  Ի­տա­լիան աշ­խար­հի ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկ եր­կր­նե­րից է, այս­տեղ այ­ցե­լող­ներն ա­կա­նա­տես են լի­նում ան­տիկ աշ­խար­հի և միջ­նա­դա­րյան վե­րած­նն­դի հա­րուստ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյա­նը։
 • Երջա­նիկ հա­մադ­րու­թ­յան մո­հի­կա­նը

  Երջա­նիկ հա­մադ­րու­թ­յան մո­հի­կա­նը

  28.02.2020| 10:06
  Նա Եր­կիր Նաի­րին էր նկա­րում։ Եր­կիր, որ 20-րդ դա­րում ա­րյու­նա­քամ­ված և ան­դա­մա­հատ­ված, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, հառ­նել էր և կա­յուն պե­տա­կա­նու­թյուն ստեղ­ծել, թե­կուզ և Խոր­հր­դա­յին կայս­րու­թյան կազ­մում։
 • «Քաջ Նազար» հեքիաթը`Ռուսական թատրոնի բեմում

  «Քաջ Նազար» հեքիաթը`Ռուսական թատրոնի բեմում

  27.02.2020| 19:23
  Կ. Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում կկայանա առաջնախաղ: Հանդիսատեսի դատին կհանձնվի «Քաջ Նազարը»՝ ըստ Հովհաննես Թումանյանի համանուն հեքիաթի՝ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ներսիսյանի ռեժիսուրայով: Ներկայացումը նվիրված է հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին: «Քաջ Նազարը» նախատեսված է մեծահասակ հանդիսատեսի համար։
 • Արցախում դասապրոցեսն ու բոլոր նախակրթարանների գործունեությունը դադարեցվել են

  Արցախում դասապրոցեսն ու բոլոր նախակրթարանների գործունեությունը դադարեցվել են

  27.02.2020| 14:44
  Արցախի Հանրապետության կառավարության ֆեյսբուքյան էջը հայտնում է, որ հաշվի առնելով հանրապետությունում վերին շնչառական ուղիների սուր վարակներով և գրիպով հիվանդացության որոշակի աճն ու հարևան երկրներում կորոնավիրուսով հիվանդացության դեպքերը՝ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի գլխավորությամբ և մի շարք գերատեսչությունների ներգրավմամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ՝ կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխելու և հանրապետությունում համաճարակային վիճակը կայուն պահպանելու նպատակով.
 • Ամփոփվեց Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 11-րդ փառատոնը

  Ամփոփվեց Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 11-րդ փառատոնը

  26.02.2020| 19:58
  Տարբեր ժամանակների հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ներկայացմամբ ամփոփվեց Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 11-րդ փառատոնը‚ որը նվիրված էր Ալեքսանդր Հարությունյանի 100-ամյա հոբելյանին։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ‚ կատարեց հատվածներ Էդգար Հովհաննիսյանի «Մարմար» սյուիտից‚ Երվանդ Երկանյանի «Բաալբեկի ավերակները» սիմֆոնիկ պոեմը‚ Ժիրայր Շահրիմանյանի «Երեք շարժում» ստեղծագործությունը՝ գրված սիմֆոնիկ նվագախմբի համար‚ և Էդվարդ Միրզոյանի «Լոռեցի Սաքոն» սիմֆոնիկ պոեմը‚ որի կատարումը նվիրվեց Էդվարդ Միրզոյանի կնոջ՝ Ելենա Միրզոյանի հիշատակին։
 • «Ա­նան­ց­յալ քա­ղաք­նե­րը, մար­դիկ ա­վե­լի խո­ցե­լի են ու դա­տա­պարտ­ված»

  «Ա­նան­ց­յալ քա­ղաք­նե­րը, մար­դիկ ա­վե­լի խո­ցե­լի են ու դա­տա­պարտ­ված»

  25.02.2020| 02:05
  Ին­չի՞ կա­րիք ու­նեն Երևանն ու երևան­ցին, նո­րաց­նու՞մ են­քԵրևա­նը, թե՞ կորց­նում քա­ղա­քի դի­մա­գի­ծը: Ար­ձա­կա­գիր ԴԱ­ՎԻԹ ՍԱՄ­ՎԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ ճե­պազ­րույ­ցը մեր քա­ղա­քում տի­րող բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթ­նո­լոր­տի, քա­ղա­քա­շի­նա­կան, հա­սա­րա­կա­կան խն­դիր­նե­րի մա­սին է: