«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  28.04.2020| 00:12
  Կո­մի­տա­սի հի­վան­դու­թյու­նը, որ հե­տո պի­տի ախ­տո­րոշ­վեր որ­պես manie de persecution՝ հա­լա­ծախտ, ու­ներ պատ­ճառ­ներ և ու­ներ պատր­վակ­ներ, դր­դիչ­ներ:
 • Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանության ժխտողական քաղաքականությանն աջակցել են հրեական համայնքի առաջնորդները

  Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանության ժխտողական քաղաքականությանն աջակցել են հրեական համայնքի առաջնորդները

  26.04.2020| 16:36
  Իսրայելի Haaretz թերթն անդրադարձել է Թուրքիայի իշխանությունների՝ Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության քաղաքականությանը՝ ներկայացնելով Լոնդոնյան տնտեսագիտության դպրոցի պատմաբան Մարկ Դևիդ Բերի հոդվածը:
 • «Դա կի­նո չէ, գու­ցե նոր ժան­րի նա­խա­տիպ է»

  «Դա կի­նո չէ, գու­ցե նոր ժան­րի նա­խա­տիպ է»

  25.04.2020| 00:02
  Այս օ­րե­րին Սոս Սարգ­սյա­նի ան­վան հա­մազ­գա­յին պե­տա­կան թատ­րո­նի դե­րա­սան­նե­րը ներ­կա­յա­նում են «Ա­ռա­կա­նի» առ­ցանց նա­խագ­ծով` միա­վո­րե­լով հու­մորն ու ի­մաս­տու­թյու­նը, խա­ղը և կյան­քը: «Ա­ռա­կա­նուն» հա­ջոր­դե­լու է հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի դե­րա­սան Վար­շամ Գևոր­գյա­նի նոր նա­խա­գի­ծը: Թա­տե­րա­կան կյան­քում սպաս­վող փո­փո­խու­թյուն­նե­րի, ժա­մա­նա­կի մար­տահ­րա­վեր­նե­րի, կեն­դա­նի շփ­ման պա­կա­սի ու դրա վտանգ­նե­րի, ինչ­պես նաև վե­րոն­շյալ նա­խագ­ծի մա­սին զրու­ցել ենք ՎԱՐ­ՇԱՄ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը Ծիծեռնակաբերդի բարձունքից

  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը Ծիծեռնակաբերդի բարձունքից

  24.04.2020| 15:28
  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և տիկին Աննա Հակոբյանը Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 105-րդ տարելիցի կապակցությամբ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր: Վարչապետ Փաշինյանը Ծիծեռնակաբդերդի բարձունքից հանդես է եկել ուղերձով.
 • Հազարավոր լույսեր ու համերգ՝ մինչև լուսաբաց՝ ցեղասպանության 105-ամյակը հայերը այլ կերպ են նշում

  Հազարավոր լույսեր ու համերգ՝ մինչև լուսաբաց՝ ցեղասպանության 105-ամյակը հայերը այլ կերպ են նշում

  24.04.2020| 12:29
  Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին, որ նշվում է ապրիլի 24-ին, Հայաստանում ու բազում երկրներում պատրաստվում էին մասշտաբային միջոցառումներ, բայց մեծ մասը կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով բեկանվեց կամ կանցկացվի խիստ կարանտինի պայմաններում:
 • «Նա­յում ես աշ­խա­տան­քին, ա­սում ես՝ պաս­տառ­ներ են, ոչ թե շա­տա­խո­սու­թ­յուն»

  «Նա­յում ես աշ­խա­տան­քին, ա­սում ես՝ պաս­տառ­ներ են, ոչ թե շա­տա­խո­սու­թ­յուն»

  24.04.2020| 01:26
  «Մնա­ցեք տա­նը մեկ ըն­տա­նի­քի պես», «Ա­ռողջ մար­դը բնու­թյան ա­մե­նա­թան­կար­ժեք ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյունն է», «Յու­րա­քան­չյու­րից պետք է պա­հան­ջել այն, ինչ նա կա­րող է ա­նել», «Տխուր է, երբ տանն ես և «չու­նես ըն­կեր­ներ»։ Ա­վե­լի տխուր է, երբ դր­սում ես և ու­նես «թշ­նա­մի»:
 • Մա­սու­մ­յան­նե­րի ըն­տա­նի­քում Ցե­ղաս­պա­նու­թ­յան հի­շո­ղու­թ­յու­նը չի խամ­րում

  Մա­սու­մ­յան­նե­րի ըն­տա­նի­քում Ցե­ղաս­պա­նու­թ­յան հի­շո­ղու­թ­յու­նը չի խամ­րում

  24.04.2020| 01:18
  83-ա­մյա Գո­հար տատն այս տա­րի Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի բար­ձունք գնա­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն չու­նի: Տխ­րել է. հոր, մոր տա­տե­րի ու պա­պե­րի հի­շա­տակն ինչ­պե՞ս է հար­գե­լու: Ան­մար կրա­կին մո­տե­նա­լու ու մտո­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն թեև չու­նի, բայց մոր պատ­մած հի­շո­ղու­թյուն­նե­րը մինչև այ­սօր էլ թարմ են մնա­ցել:
 • Հուշ-պատում

  Հուշ-պատում

  24.04.2020| 01:09
  Հայոց Մեծ Եղեռնի 105-րդ տարելիցն է: Ես կրկին ժապավենի նման ետուառաջ եմ պտտում Ամերիկայի Համախարբերդի միության ջանքերով և օժանդակությամբ, Խորհրդային Հայաստանի քարքարոտ մի հողակտորի վրա փյունիկի նման վերածնված խարբերդցիների դեմքերն ու խորհրդավոր հայացքը:
 • ՈՒ­սու­ցիչ­նե­րի մի մասն այդ­պես էլ չի հրա­ժար­վում վե­րա­դա­սին շո­ղո­քոր­թե­լու քստմ­նե­լի երևույ­թից

  ՈՒ­սու­ցիչ­նե­րի մի մասն այդ­պես էլ չի հրա­ժար­վում վե­րա­դա­սին շո­ղո­քոր­թե­լու քստմ­նե­լի երևույ­թից

  24.04.2020| 00:45
  Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի դպ­րոց­նե­րից մե­կում է աշ­խա­տում ու­սու­ցի­չը, որ հա­նուն Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի պատ­րաստ է մոր­թե­լու բո­լոր-բո­լո­րին:
 • Ձեռք ես տվել` խա­ղա

  Ձեռք ես տվել` խա­ղա

  24.04.2020| 00:17
  Տիար Խզ­մա­լյան, եկեք ծուռ նս­տենք, շի­տակ մտո­րենք։ Ա­ռի­թը «Հրա­պա­րակ» օ­րա­թեր­թի մշա­կու­թա­յին հա­վել­վա­ծում աչքս շո­յած Ձեր խոս­տո­վա­նու­թյունն էր, ո­րից էլ ծաղ­կա­քա­ղել եմ բնա­բա­նը։