Էստոնիան օգոստոսի 18-ից արգելել է ՌԴ քաղաքացիների մուտքը երկիր և վիզաների տրամադրումը: Արևմտյան իրավաբանների խումբը ցանկանում է հասնել 1 տրիլիոն դոլարի ռուսական ակտիվների բռնագրավմանը:               
 

Ասում են...

Ասում են...
22.12.2020 | 01:02

...թե Սյու­նի­քից ընտր­ված իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­ներ Ար­մեն Խա­չատ­ր­յա­նը, Կա­րեն Համ­բար­ձու­մ­յա­նը ե­րեկ ա­մեն ինչ ա­րել են, որ Փա­շի­ն­յա­նը կա­րո­ղա­նա ներ­խու­ժել մարզ, օ­ղու բա­ժա­կը ձեռ­քը վերց­նի ու ի­րեն վար­չա­պետ զգա։ Սա­կայն, որ­քան էլ հի­շ­յալ պատ­գա­մա­վոր­ներն ի­րենց մար­զը վա­ճառ­քի հա­նած մար­դու ա­ռաջ բա­ցեն Սյու­նի­քի դռ­նե­րը, նրանք մար­զում դա­վա­ճա­նի պի­տա­կով են շր­ջում, ո­րով­հետև սյու­նե­ցի­նե­րը հող հանձ­նո­ղի կող­քին կանգ­նած­նե­րին չեն նե­րում։ Ա­վե­լին, ա­սում են, այս պատ­գա­մա­վոր­նե­րի նեղ շր­ջա­պա­տի մար­դիկ էլ նրան­ցից ե­րես են թե­քել։

Դիտվել է՝ 329628

Մեկնաբանություններ