Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր է ստորագրել 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո ստեղծված իրավիճակից բխող գործողությունների մասին։ Հրամանագրի համաձայն՝ մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը լուծարվում են գերատեսչական ենթակայության բոլոր պետական հիմնարկներն ու կազմակերպությունները, և Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։               
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.09.2023| 00:01
  Աստված և Տեր, կյանք և արարիչ, ողորմած, գթած, լույս, ներողամիտ, անոխակալ, մարդասեր, ամենագութ, պարգևատու, փրկիչ, օրհնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի, առանց խավարի ճառագայթ, մեղքերի քավիչ, վերքերի բուժիչ, անհասանելիներին` հնարք, անմատչելիներին` մերձավոր, հուսահատվածներին` ելք, անունդ խոստովանված` Աստծո Որդի, և Քեզ հետ հզոր և ահավոր Հորդ, և Քեզ հետ երկրպագելի ամենակալ Սուրբ Հոգուդ փառք և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։
 • Տե՛ր, օգնիր ազգին հայոց

  Տե՛ր, օգնիր ազգին հայոց

  28.09.2023| 00:01
  Տե՛ր Աստված, խնդրում ենք, տուր հայոց ազգիս Քո աստվածային խաղաղությունը, առաքիր Սբ Հոգին, որպեսզի ողջ ժողովրդիս սրտի մեջ հեղի սիրո և միաբանության շնորհը։
 • Խոստովանության աղոթք

  Խոստովանության աղոթք

  27.09.2023| 00:01
  Երեկոյան այս ժամին սրբությամբ դեպի Քեզ կբարձրացնենք մեր ձեռքերը և զղջալով կխոստովանենք մեր մեղքերը, որ այսօր գործեցինք, մտածումով, խոսքով թե գործով, Քո ողորմությանը վստահելով։ Հիշի՛ր մեզ, Տեր, երբ Քո թագավորությամբ գաս, և ողորմի՛ր մեզ։
 • Ապաշխարության աղոթք

  Ապաշխարության աղոթք

  26.09.2023| 00:01
  Տե՜ր Աստված, Դու, որ ողորմած ես և գթած, համբերատար և առատագութ, և խղճում ես մարդկանց նրանց չարիքների համար պատժելիս, Դու, որ մեղավորի մահը չես ուզում, այլ նրա դարձն ու փրկությունը, մխիթարիր մեզ, և ապաշխարության առիթ տուր մեզ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.09.2023| 00:01
  Տես, Տէր, զտառապանս իմ եւ զցաւս հոգւոյ իմոյ բազմամեղիս. դարձ` ներեա եւ ի քեզ առաջնորդեա, որ ասացեր` դարձարուք առ իս, եւ ես դառնամ առ ձեզ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  24.09.2023| 00:01
  Ո՛վ խորք մեծութեան եւ իմաստութեան, փրկեա զըմբռնեալս` որ ի խորս մեղաց ծովուն անկեալ եմ. զերծո և զօրացո զիս առնել զկամս քո, սգալ և լալ անդադար ի տուէ և ի գիշերի զամենայն անօրէնութիւն և զհեղգութիւնս իմ։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  23.09.2023| 00:01
  Աղբիւրդ կենդանութեան և անմահութեան` արբո զծարաւեալ հոգի իմ յառատաբուղխ վտակէ քումմէ, որ պասքեալ տոչորիմ ի բազում անօրէնութեանց իմոց. խթեա ի քարացեալ սիրտ իմ և հան ինձ արտասուս ապաշխարութեան։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.09.2023| 00:01
  Գանձդ ամենայն բարութեանց` շնորհեա ինձ դանկի միոյ չափ ի քո բազում առատ բարեացդ, որ չարաչարս եմ աղքատացեալ եւ քաղցեալ. զգեցո եւ կերակրեա զիս արտասուօք ապաշխարութեան։
 • Եկեղեցու մուտքի առաջ ասված աղոթք

  Եկեղեցու մուտքի առաջ ասված աղոթք

  21.09.2023| 00:01
  Աստծո տաճար և բնակարան Սուրբ Հոգու։ Եկել ենք Քո դռան առաջ և աղաչում ենք, որ մաքրես ու սրբես մեզ մեր մեղքերից, և արժանացնես մտնելու և Քո սեղանի առջև Քեզ երկրպագելու։ Ամեն։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.09.2023| 00:01
  Մի՛ հապաղիր ողորմել ինձ, Տե՛ր։