• Արա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նը նեղ­վել է, որ Սմ­բատ Գո­գ­յա­նը «գործ չի տվել»

  Արա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նը նեղ­վել է, որ Սմ­բատ Գո­գ­յա­նը «գործ չի տվել»

  26.06.2020| 01:36
  «Ի­րա­տե­սը» կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նից հե­տաքր­քր­վեց՝ բարձ­րա­գույն ո­րակա­վոր­ման կո­մի­տեի (ԲՈԿ) նա­խա­գահ Սմ­բատ Գո­գյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նից ա­վե­լի քան մեկ ա­միս է ան­ցել՝ ի՞նչ նո­րու­թյուն կա:
 • «Հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը չի կա­րող լիար­ժեք, ար­դ­յու­նա­վետ և ո­րա­կ­յալ լի­նել»

  «Հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը չի կա­րող լիար­ժեք, ար­դ­յու­նա­վետ և ո­րա­կ­յալ լի­նել»

  26.06.2020| 01:21
  Հու­նի­սի 25-ին լրա­նում է հայ ման­կա­վար­ժու­թյան նվի­րյալ­նե­րից մե­կի՝ պրո­ֆե­սոր ԳՐԱ­ՎԻԿ ԲԱ­ԲԱ­ՅԱ­ՆԻ ծնն­դյան 80-ա­մյա­կը։ Նվի­րու­մի վկա­յու­թյու­նը նրա տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր սա­ներն են, բազ­մա­թիվ գի­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, կր­թա­կան գոր­ծի կազ­մա­կերպ­ման ո­լոր­տում ձեռք բե­րած հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րը։
 • Մեր հարևան այլմոլորակայինները

  Մեր հարևան այլմոլորակայինները

  18.06.2020| 09:00
  Մենա՞կ ենք մենք տիեզերքում: Նոտինգեմի համալսարանի գիտնականները կարծում են, որ Հարդագողի ճանապարհը կարող է թաքցնել 30 վերերկրային քաղաքակրթություններ՝ գրում է Der Spiegel-ը:
 • Сrew Dragon-ը գնաց տիեզերք՝ «բատուտն» աշխատեց

  Сrew Dragon-ը գնաց տիեզերք՝ «բատուտն» աշխատեց

  01.06.2020| 08:52
  SpaceX ընկերության Crew Dragon տիեզերանավը երկու աստղագնացներով թռավ Միջազգային տիեզերակայանից: Դա 9 տարվա մեջ առաջին թռիչքն էր դեպի տիեզերք ԱՄՆ տարածքից, և արդեն անվանվել է պատմական՝ առաջին անգամ աստղագնացներին տիեզերակայան կհասցնի մասնավոր տիեզերանավը:
 • Բյուրականի աստղադիտարանը՝ համավարակի ժամանակ

  Բյուրականի աստղադիտարանը՝ համավարակի ժամանակ

  27.05.2020| 13:54
  ՀՀ ԳԱԱՎ. Համբարձումյանի անվ. Բյուրականի աստղադիտարանը տեղեկացնում է, որ չնայած դժվարինժ ամանակներին՝աստղադիտարանը շարունակում է կանոնավոր կերպով իրականացնել իր գիտական և այլ գործունեությունը՝ պահպանելով, իհարկե, անվտանգության բոլոր կանոնները։
 • «Պետք է զս­պել գեր­հարս­տա­նա­լու այն մեծ ցան­կու­թ­յու­նը, որն ու­նեն գեր­տե­րու­թ­յուն­ներն ու ա­ռան­ձին ան­հատ­ներ»

  «Պետք է զս­պել գեր­հարս­տա­նա­լու այն մեծ ցան­կու­թ­յու­նը, որն ու­նեն գեր­տե­րու­թ­յուն­ներն ու ա­ռան­ձին ան­հատ­ներ»

  22.05.2020| 00:26
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ՀՀ ԳԱԱ երկ­րա­բա­նա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի ինս­տի­տու­տի Հով­հան­նես Կա­րա­պե­տյա­նի ան­վան երկ­րա­բա­նա­կան թան­գա­րա­նի վա­րիչ ԳԱ­ՅԱ­ՆԵ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆՆ է:
 • ԿԳՄՍՆ Արայիկ Հարությունյանը շատ լուրջ «պրավալ» է ունեցել

  ԿԳՄՍՆ Արայիկ Հարությունյանը շատ լուրջ «պրավալ» է ունեցել

  21.05.2020| 13:39
  «Ժողովուրդի» տեղեկություններով, Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի արդեն նախկին ղեկավար Սմբատ Գոգյանի՝ աշխատանքից ազատման դիմումը գրված է մայիսի 22-ի ամսաթվով: Ըստ թերթի տեղեկությունների, իշխանությունների շատ ներկայացուցիչներ հույսեր ունեն, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գոգյանի հրաժարականը չի ընդունելու ու նրան հրավիրելու է՝ հարցը քննարկելու ու լուծում գտնելու համար:
 • Էյնշտեյնի հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը ապացուցված է

  Էյնշտեյնի հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը ապացուցված է

  19.04.2020| 13:11
  Աստղագետների միջազգային խումբն ապացուցեց Էյնշտեյնի հարաբերականության ընդհանուր տեսությունը՝ ուսումնասիրելով Ծիր կաթինի կենտրոնի գերհզոր սև խոռոչի շուրջը աստղի պտույտը:
 • Ողբամ զքեզ, ով ա­կա­դե­միա, որ նման ան­դամ­ներ ու­նես

  Ողբամ զքեզ, ով ա­կա­դե­միա, որ նման ան­դամ­ներ ու­նես

  17.04.2020| 02:07
  «Գի­տու­թյան ու­ժը» թե­մա­յով 7-րդ թո­ղար­կու­մը նվիր­ված է ՀՀ ԳԱԱ ռա­դիո­ֆի­զի­կա­յի և է­լեկտ­րո­նի­կա­յի ինս­տի­տու­տի գի­տա­կան ղե­կա­վար ԱՐ­ՍԵՆ ՀԱ­ԽՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ հար­ցազ­րույ­ցին, ո­րը վա­րում է հե­ռուս­տալ­րագ­րող ՆԱ­ԶԵ­ՆԻ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԸ: Հար­ցազ­րույ­ցի թե­ման ինս­տի­տու­տի ստեղծ­ման, նրա առջև դր­ված նպա­տակ­նե­րի, ներ­կա­յումս կա­տար­վող աշ­խա­տանք­նե­րի և ա­պա­գա­յին վե­րա­բե­րող հար­ցերն էին: Հար­ցազ­րույ­ցի ընդ­հա­նուր գնա­հա­տա­կա­նը մի­գու­ցե պարզ կդառ­նա հե­տա­գա շա­րադ­րան­քից: Ես կփոր­ձեմ մեկ­նա­բա­նել հար­ցազ­րույ­ցի ո­րոշ դր­վագ­ներ՝ ինս­տի­տու­տի հիմ­նա­դիր աշ­խա­տակ­ցի և այն­տեղ 58 տա­րի աշ­խա­տո­ղի ի­րա­վուն­քով: Եվ այս­պես:
 • Գիտությունը, տեխնոլոգիան և դրամաշնորհը

  Գիտությունը, տեխնոլոգիան և դրամաշնորհը

  13.04.2020| 20:14
  Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը (FAST) մեկնարկել է Հայաստանում աննախադեպ դրամաշնորհային ծրագիր` ADVANCE STEM Research Grant Program: ADVANCE դրամաշնորհային ծրագրի նպատակն է Հայաստան բերել առաջատար մասնագետների փորձը ԳՏՃՄ ոլորտներում։