• ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների նիստում Թուրքիան հայտնվել է մեկուսացման մեջ

  ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների նիստում Թուրքիան հայտնվել է մեկուսացման մեջ

  04.12.2020| 09:29
  ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների վիրտուալ հանդիպմանը ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն քննադատել է Թուրքիային՝ մեղադրելով Անկարային, որ լարում է առաջացնում դաշնակիցների հետ Միջերկրական ծովում ու Կրեմլին նվեր արեց՝ գնելով ռուսական զենիթային համակարգեր:
 • Կա­տար­վա­ծի պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը նաև ԱԱԾ-ի պա­րա­նո­ցին է

  Կա­տար­վա­ծի պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը նաև ԱԱԾ-ի պա­րա­նո­ցին է

  04.12.2020| 00:15
  Վեր­նագ­րով ար­տա­հայտ­ված հար­ցը հենց այն­պես չէ, որ ա­ռա­ջա­ցել է, այս­պի­սի հար­ցադր­ման հա­մար ար­դեն կան բա­վա­րար հիմ­քեր: Ե­թե ԱԱԾ-ում (սույն մար­մի­նը պաշ­տո­նա­պես այդ­պես է հան­դես գա­լիս և այդ­պես է ներ­կա­յաց­վում) գլ­խի չեն ընկ­նում, թե ինչ նկա­տի ու­նենք ու բա­ցատ­րու­թյան կա­րիք ու­նեն, սի­րով կբա­ցատ­րենք ու կման­րա­մաս­նենք:
 • Ընդ­դի­մա­դիր են ոչ միայն փո­ղոց դուրս ե­կած զանգ­ված­նե­րը, այլև ընդ­դի­մա­դիր է ի­րա­վի­ճա­կը

  Ընդ­դի­մա­դիր են ոչ միայն փո­ղոց դուրս ե­կած զանգ­ված­նե­րը, այլև ընդ­դի­մա­դիր է ի­րա­վի­ճա­կը

  03.12.2020| 23:59
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի դի­մադ­րու­թյան և իշ­խա­նու­թյու­նը պա­հե­լու ա­մեն օրն ակն­հայ­տո­րեն ժա­մա­նա­կի լուրջ կո­րուստ է։ Նրա պաշ­տո­նա­վար­ման յու­րա­քան­չյուր օրն ան­դառ­նա­լի վնաս­ներ է տա­լիս պե­տու­թյա­նը։
 • Եթե դու չու­նես քո ծրա­գի­րը, կգ­րի ու­րի­շը

  Եթե դու չու­նես քո ծրա­գի­րը, կգ­րի ու­րի­շը

  03.12.2020| 23:20
  ...Ան­գամ այս խայ­տա­ռակ պար­տու­թյու­նից հե­տո մենք մնում ենք բա­ժան­ված սևի ու սպի­տա­կի: Չենք լսում հա­մախմ­բու­մի ու հա­մազ­գա­յին հար­ցե­րի լուծ­ման խե­լա­միտ կո­չե­րը, ա­վե­լի հա­ճույ­քով տր­վում ենք ընդ­հան­րա­կան ռեք­վիե­մի մեջ խր­վե­լու ճի­չե­րին:
 • Անկարան ավարտել է Լեռնային Ղարաբաղում մոնիտորինգի կենտրոնի բանակցությունները Ռուսաստանի հետ

  Անկարան ավարտել է Լեռնային Ղարաբաղում մոնիտորինգի կենտրոնի բանակցությունները Ռուսաստանի հետ

  03.12.2020| 09:56
  Թուրքիան հայտարարել է, որ հաջողությամբ ավարտել է բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի հետ համատեղ կենտրոնի ստեղծման հարցով: Թուրքիայի ՊՆ հայտարարել է, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է, բոլոր մանրամասները համաձայնեցված են Մոսկվայի հետ:
 • Օլիվիե Ֆոր. Ազգային ժողովը կընդունի Ղարաբաղի հարցով բանաձևը

  Օլիվիե Ֆոր. Ազգային ժողովը կընդունի Ղարաբաղի հարցով բանաձևը

  02.12.2020| 12:12
  Նոյեմբերի 30-ին Ֆրանսիայի գլխավոր ընդդիմադիր կառույցներից մեկի՝ Սոցիալիստական կուսակցության (PS) առաջին քարտուղար Օլիվիե Ֆորը պատմել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանաձևի առաջիկա քվեարկության մասին:
 • Ինչո՞ւ է Նիկոլ Փաշինյանն ինքն իր դեմ ցուցմունք տալիս

  Ինչո՞ւ է Նիկոլ Փաշինյանն ինքն իր դեմ ցուցմունք տալիս

  01.12.2020| 12:04
  Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ապրել ֆեյսբուքում ու իր կարծիքով «կառավարել» Հայաստանը: Հերթական բացահայտումները, որոնց նպատակը իր բացարձակ անմեղությունը հաստատելն էր, վկայում է նրա անմեղսունակությունը, որ հանգիստ կարող է դառնալ ինքն իր դեմ ինքնախոստովանական ցուցմունք:
 • Հիմ­քեր ու­նեմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին մե­ղադ­րե­լու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թ­յան մեջ

  Հիմ­քեր ու­նեմ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին մե­ղադ­րե­լու պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թ­յան մեջ

  01.12.2020| 01:40
  Պե­տա­կան դա­վա­ճա­նու­թյան մեջ ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի, նշ­ված կամ (և) այլ հան­ցանք­նե­րում թերևս նաև ՀՀ պաշտ­պա­նու­թյան նախ­կին նա­խա­րար Դա­վիթ Տո­նո­յա­նի, նշ­ված նա­խա­րա­րու­թյան նախ­կին ու ներ­կա հա­մա­պա­տաս­խան պաշ­տո­նա­տար ան­ձանց մեղ­քը հիմ­նա­վոր­վում է նաև հետևյալ փաս­տե­րով:
 • Ես սխալ էի, որ դու ճիշտ ես

  Ես սխալ էի, որ դու ճիշտ ես

  01.12.2020| 00:11
  Այ­սօր դեկ­տեմ­բե­րի 1-ն է՝ մենք չինք­նա­կազ­մա­կերպ­վե­ցինք ու կորց­րինք 21 օր, երբ ԴԵՌ հնա­րա­վոր էր ի­րա­վի­ճակ փո­խել: Հի­մա մնում է հաշտ­վել պար­տու­թյան հետ ու ապ­րել…Հա­յաս­տա­նում ու սփյուռ­քում չկա որևէ հայ, որ ինքն ի­րեն հարց­րած չլի­նի՝ ին­չու՞ պարտ­վե­ցինք: ՈՒ­նենք 10000 պա­տաս­խան՝ մեր անձ­նա­կա­նը, ընդ­հան­րա­կան պա­տաս­խա­նը մե­կը պի­տի լի­նի՝ «ի՞նչ ա­նել հի­մա» հար­ցին:
 • Թուրքիան դարձյալ շրջվում է դեպի Արևմուտք

  Թուրքիան դարձյալ շրջվում է դեպի Արևմուտք

  30.11.2020| 12:44
  Թուրքիան փորձում է հարաբերությունները կարգավորել արևմտյան ավանդական դաշնակիցների ու տարածաշրջանային ազդեցիկ պետության Սաուդյան Արաբիայի հետ: