Ասում են...

Ասում են...
16.10.2020 | 00:18

...թե ե­րեկ­վա ո­րոշ մո­լի արևմտա­մետ­նե­րի հան­կար­ծա­կի կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թյունն ու ռու­սա­սեր դառ­նա­լը միայն ա­րագ ճկ­վե­լու և շո­ղո­քոր­թե­լու յու­րա­հա­տուկ տա­ղան­դով չի պայ­մա­նա­վոր­ված։

Ա­սում են, որ մեկ գի­շե­րում ռու­սա­ֆո­բից «ան­հու­սա­լի» ռու­սա­սեր դառ­նա­լը պայ­մա­նա­վոր­ված է իշ­խա­նու­թյան հրա­հան­գով. վերևից աս­վել է, որ այս օ­րե­րին հնա­րա­վո­րինս քիչ խայ­թեն Ռու­սաս­տա­նին, ո­րով­հետև դա ու­ղիղ հար­վա­ծում է վեր­նա­խա­վե­րի միջև հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րին։ Սա­կայն վեր­ջին­ներս այն­քան են ի­րենց նոր դե­րին հա­վա­տա­ցել, որ հի­մա էլ նրանց Ռու­սաս­տա­նից «պո­կել» չի լի­նում։

Դիտվել է՝ 21702

Մեկնաբանություններ