• Ատոմ Ջանջուղազյան. Նախատեսվում է պետական պարտքի բեռի նվազեցում

  Ատոմ Ջանջուղազյան. Նախատեսվում է պետական պարտքի բեռի նվազեցում

  05.11.2019| 14:00
  ԱԺ-ն և կառավարությունը բոլոր ջանքերը ներդրել են, որ հասնենք բյուջետային գործընթացի համատեքստում արդյունավետության ամենաբարձր աստիճանին՝ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասաց ՀՀ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը։
 • Freedom House. Հայաստանում համացանցն ազատ է

  Freedom House. Հայաստանում համացանցն ազատ է

  05.11.2019| 13:58
  Freedom House-ը հրապարակել է 2019-ի Համացանցի ազատության զեկույցը: Freedom House-ի փորձագետների փոխանցմամբ` Հայաստանում ինտերնետն ազատ է: Զեկույցում ազատ են համարվում 70-ից 100 միավոր վաստակած երկրները:
 • «ՄՏՍ TV» բջջային հավելված՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և «Շանթ» ՀԸ-ի համագործակցությամբ

  «ՄՏՍ TV» բջջային հավելված՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի և «Շանթ» ՀԸ-ի համագործակցությամբ

  01.11.2019| 01:40
  Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ի բջ­ջա­յին նոր հա­վել­վա­ծի՝ «ՄՏՍ TV»-ի շնոր­հիվ այ­սու­հետ հա­սա­նե­լի կդառ­նա «Շանթ» հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թյան բա­ցա­ռիկ ծրա­գի­րը, նե­րա­ռյալ՝ ժա­ման­ցա­յին հա­ղոր­դում­ներն ու կարևոր ֆուտ­բո­լա­յին հան­դի­պում­նե­րը: «ՄՏՍ TV»-ն թույլ կտա ար­դյու­նա­վետ տնօ­րի­նել ժա­մա­նա­կը խցան­ման մեջ կամ հեր­թում, ինչ­պես նաև զբա­ղեց­նել ե­րե­խա­նե­րին՝ մե­քե­նա­յում կամ հան­գս­տի վայ­րում:
 • Տաշ­տու­նը 160 ծուխ ու­ներ, այ­սօր մնա­ցել է 22-ը՝ 60 բնակ­չով

  Տաշ­տու­նը 160 ծուխ ու­ներ, այ­սօր մնա­ցել է 22-ը՝ 60 բնակ­չով

  01.11.2019| 01:06
  Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ հա­մայ­նք­նե­րի ցան­կում նե­րառ­ված Սյու­նի­քի մար­զի Մեղ­րի խո­շո­րաց­ված հա­մայն­քի Տաշ­տուն բնա­կա­վայ­րը Ստե­փա­նոս Օր­բե­լյա­նի վկա­յու­թյամբ հի­շա­տակ­վում է դեռևս Տաթևի վան­քին պատ­կա­նող (10-րդ դար) գյու­ղե­րի ցու­ցա­կում։
 • Որ ի­մա­նա ինչ պի­տի ա­սի, կա­սի

  Որ ի­մա­նա ինչ պի­տի ա­սի, կա­սի

  01.11.2019| 00:42
  Հի­մա 2020-ի բյու­ջեն պահ­պա­նո­ղա­կա՞ն է, թե՞ հե­ղա­փո­խա­կան` հարց­րի ֆի­նանս­նե­րի նա­խա­րար Ա­տոմ Ջան­ջու­ղա­զյա­նին: «Նա­յած, թե ինչ­պես եք սահ­մա­նում պահ­պա­նո­ղա­կանն ու հե­ղա­փո­խա­կա­նը»,- հար­ցը դի­վա­նա­գի­տո­րեն շր­ջան­ցեց նա­խա­րա­րը:
 • Ալա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­րանն էլ ռուս­նե­րին ան­ցավ

  Ալա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­րանն էլ ռուս­նե­րին ան­ցավ

  01.11.2019| 00:36
  Ա­լա­վեր­դու պղն­ձա­ձու­լա­կան գոր­ծա­րա­նը, ո­րը մոտ մեկ տա­րի չի աշ­խա­տում, աշ­խա­տա­կից­նե­րի մի մա­սին հար­կա­դիր պա­րա­պուր­դի է ու­ղար­կել, մյուս մա­սին էլ ա­զա­տել աշ­խա­տան­քից, ըստ մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, ան­ցել է ռու­սա­կան կող­մին՝ «ՎՏԲ» բան­կին:
 • «Փայ չենք մտ­նե­լու, չենք խան­գա­րե­լու» հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով ներդ­րում­նե­րը չեն հո­սում»

  «Փայ չենք մտ­նե­լու, չենք խան­գա­րե­լու» հայ­տա­րա­րութ­յուն­նե­րով ներդ­րում­նե­րը չեն հո­սում»

  29.10.2019| 01:03
  Տն­տե­սա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՊԱՐ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ «Ի­րա­տե­սը» զրու­ցել է 2020-ի բյու­ջեի և այդ բյու­ջեով ռազ­մա­կան ծախ­սե­րի կր­ճատ­ման, 2019-ի բյու­ջեի կա­տա­րո­ղա­կա­նի, խո­շոր ներ­դում­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյան և հա­րա­կից այլ հար­ցե­րի շուրջ:
 • Հի­մա պահ­պա­նո­ղա­կա՞ն, թե՞ հե­ղա­փո­խա­կան

  Հի­մա պահ­պա­նո­ղա­կա՞ն, թե՞ հե­ղա­փո­խա­կան

  29.10.2019| 00:42
  Ե­րեկ խոր­հր­դա­րա­նի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րում սկս­վեց 2020 թ. պե­տա­կան բյու­ջեի նա­խագ­ծի քն­նար­կու­մը։ Տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյուն խոս­տա­ցած Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ներ­կա­յաց­րած ե­կող տար­վա բյու­ջեն 4,9 տո­կոս տն­տե­սա­կան աճ է կան­խա­տե­սում։
 • Խելացի վերմակներն իրենք կորոշեն՝ ինչպես ու ինչքան ջերմացնեն մարդկանց

  Խելացի վերմակներն իրենք կորոշեն՝ ինչպես ու ինչքան ջերմացնեն մարդկանց

  26.10.2019| 21:54
  Xiaomi ընկերությունը ջերմաստիճանը կարգավորող «խելացի» վերմակներ է արտադրել: Այս մասին տեղեկացնում են ռուսական լրատվամիջոցները:
 • Թռչող ցախավելն իրականություն է դառնում

  Թռչող ցախավելն իրականություն է դառնում

  26.10.2019| 21:53
  Չար կախարդների թռչող ցախավալը մուլտֆիլմերից ու հեքիթաներից իրականություն է տեղափոխվել: Toyota ընկերությունը Տոկիոյի ավտոսրահում ներկայացրել է էլեկտրական թռչող ցախավելը: Այս մասին գրում են ռուսական լրատվամիջոցները՝ հղում անելով Toyota-ի պաշտոնական կայքէջին։