«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

  Դժ­գոհ են Ռուս­տամ Բա­դա­ս­յա­նից

  23.06.2020| 01:28
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան՝ նա­խորդ շա­բաթ­վա ա­վար­տին տե­ղի ու­նե­ցած նիս­տի ժա­մա­նակ, ո­րին մաս­նակ­ցել է վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, օ­րա­կար­գում է ե­ղել նաև ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րար Ռուս­տամ Բա­դա­սյա­նի հար­ցը: «Ի­րա­տե­սի» տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով՝ իմ­քայ­լա­կան­նե­րին խս­տա­գույնս ան­հան­գս­տաց­նում է այն հան­գա­ման­քը, որ դա­տաի­րա­վա­կան ո­լոր­տում իշ­խա­նու­թյու­նը մե­կը մյու­սից հետևից ձա­խո­ղում­ներ է գրան­ցում: «Ձա­խո­ղում աս­վա­ծը, ի­հար­կե, իշ­խա­նու­թյան դի­տան­կյու­նով է ձա­խո­ղում:
 • ՍԴ-ին գո­նե վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում չմե­ղադ­րեք

  ՍԴ-ին գո­նե վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րում չմե­ղադ­րեք

  23.06.2020| 01:17
  Պատ­կե­րաց­րեք մի վի­րա­բույժի, ո­րը հի­վան­դի հա­րա­զատ­նե­րին նա­խա­պես խոս­տա­ցել էր, թե նրա ա­ռող­ջու­թյան հա­մար ա­մեն ինչ կա­նի, նշ­տա­րը վերց­րել ու խառ­նում է հի­վան­դի փո­րո­տի­քը՝ վնա­սե­լով բո­լոր օր­գան­նե­րը։ Այս­պես է նաև մեր երկ­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թյունն ան­գամ նոր­մալ բժիշկ էլ չէ, իսկ հի­վան­դը՝ եր­կի­րը, ծայ­րա­հեղ ծանր վի­ճա­կում է։
 • Ով լիներ, որ չհպարտանար

  Ով լիներ, որ չհպարտանար

  22.06.2020| 23:03
  Այսօր խորհրդարանական մեծամասնությունը կրկին տարերքի մեջ էր։ Սահամանդրական փոփոխությունների նախագիծը երկու ընթերցմամբ ու միաձայն ընդունեցին՝ խախտելով հենց այդ սահմանադրությունը։
 • Ֆրանսիան առաջարկում է Սահմանադրության մեջ ներառել գլոբալ տաքացման դեմ պայքարը

  Ֆրանսիան առաջարկում է Սահմանադրության մեջ ներառել գլոբալ տաքացման դեմ պայքարը

  22.06.2020| 09:01
  Հունիսի 21-ին քաղաքացիական կոնվենտը Ֆրանսիայի նախագահին է ներկայացրել բնապահպանական 150 նախաձեռնություն, որոնցից մեկն էլ Սահմանադրության մեջ գլոբալ տաքացման մասին դրույթ և օրենսդրության մեջ էկոցիդի (գենոցիդի նման) հոդվածներ ներառելն է:
 • Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է բուժաշխատողներին

  Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է բուժաշխատողներին

  21.06.2020| 22:28
  Սիրելի՛ բուժաշխատողներ, Շնորհավորում եմ ձեր մասնագիտական տոնի՝ Բուժաշխատողի օրվա առթիվ։ Այսօր ձեր մասնագիտական տոնն է, բայց նաև՝ մեր շնորհակալության օրը։
 • Վարչապետի ուղերձը՝ բուժաշխատողներին

  Վարչապետի ուղերձը՝ բուժաշխատողներին

  21.06.2020| 16:14
  Սիրելի՛ բուժաշխատողներ, Առողջապահական համակարգի հարգելի՛ ներկայացուցիչներ, Առանձնահատուկ ջերմությամբ շնորհավորում եմ ձեզ Բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Այս տարի ձեր մասնագիտական տոնը մենք նշում ենք դժվարին իրավիճակում՝ պայմանավորված նոր տիպի կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման հետ։
 • «Դմակավո՞ր», թե՞ «դիմակավոր»

  «Դմակավո՞ր», թե՞ «դիմակավոր»

  20.06.2020| 08:14
  Չարչու կերպ մտած, «հե՜յ, լավ դիմակ, ձրի դիմակ, գովեստով կտամ, բիձեքին կտամ» ասելով փողոցներն ընկնելու փոխարեն, իրեն արքա երևակայող անձը բոլորովին այլ գործառույթ պիտի իրականացներ: Եթե դիմակ կրելն այսօր ազգի լինել-չլինելը պայմանավորող գործոն եք դիտարկում, բարի եղեք էդ դիմակը համակարգված ձևով հասանելի դարձնել յուրաքանչյուրին:
 • Հա­յաս­տան­յան ի­րա­կա­նու­թ­յու­նը, հա­մա­վա­րակն ու լու­սան­կար­նե­րը

  Հա­յաս­տան­յան ի­րա­կա­նու­թ­յու­նը, հա­մա­վա­րակն ու լու­սան­կար­նե­րը

  19.06.2020| 01:25
  Հա­մա­վա­րա­կը կանգ­նեց­րեց կյան­քը, բայց այդ կան­գառ­նե­րում էլ մար­դիկ ապ­րում էին։ Մեր կյան­քի ռիթ­մը, ձևը, աշ­խա­տան­քը, մարդ­կանց հետ հա­ղոր­դակ­ցու­թյու­նը, ա­մեն ա­մեն ինչ հար­մա­րեց­նում ենք հա­մա­վա­րա­կի թե­լադ­րած կա­նոն­նե­րին։ Այ­սօր, վաղն ա­ռա­վել ևս՝ կի­նո­յում, թատ­րո­նում, գրա­կա­նու­թյան մեջ տես­նե­լու ենք հա­մա­վա­րա­կի թո­ղած հետ­քերն ու հենց հա­մա­վա­րա­կի պատ­մու­թյու­նը։
 • Ոստի­կա­նը ոչ թե մեր, այլ օր­վա իշ­խա­նու­թ­յան սպա­սար­կուն է

  Ոստի­կա­նը ոչ թե մեր, այլ օր­վա իշ­խա­նու­թ­յան սպա­սար­կուն է

  19.06.2020| 00:53
  Չգի­տեմ՝ ոս­տի­կա­նը մերն է, թե ոչ, բայց մի բան հս­տակ է՝ նրա գոր­ծե­լաո­ճը չի փոխ­վում: Ա­րա­րա­տի մարզ­պետ Գա­րիկ Սարգ­սյա­նի ա­կան­ջը կան­չի` «ոս­տի­կա­նու­թյու­նը միշտ էլ օր­վա իշ­խա­նու­թյանն է ծա­ռա­յում»:
 • Երբ Փա­շի­ն­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ քայ­լում ենք դժոխ­քի մի­ջով, ու­րեմն դժոխքն ա­վե­լի քան ի­րա­կան է

  Երբ Փա­շի­ն­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ քայ­լում ենք դժոխ­քի մի­ջով, ու­րեմն դժոխքն ա­վե­լի քան ի­րա­կան է

  19.06.2020| 00:37
  Հա­յաս­տա­նում նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի հե­տա­գա տա­րած­ման դեմ պայ­քա­րի ձա­խող­ված լի­նելն օ­րերս, ըստ էու­թյան, խոս­տո­վա­նեց ին­քը` ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը:
ƒÃ‚¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚/1596140975">Անո­րո­շու­թ­յու­նից տու­ժում են բո­լոր կող­մե­րը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Տնտեսական

Յու­ղի, ձվի, կաթ­նամ­թեր­քի, մսի դե­ֆի­ցիտ չի՞ լի­նի
Յու­ղի, ձվի, կաթ­նամ­թեր­քի, մսի դե­ֆի­ցիտ չի՞ լի­նի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Հա­վա­սար դիր­քա­յին պայ­քար` ան­հա­մա­չափ վերջ­նար­դ­յուն­քով
Հա­վա­սար դիր­քա­յին պայ­քար` ան­հա­մա­չափ վերջ­նար­դ­յուն­քով