• Սամ­վել Ա­լեք­սա­ն­յանն իր շա­հա­ռու աշ­խա­տա­կից­նե­րի գու­մար­նե­րը գր­պա­նում է

  Սամ­վել Ա­լեք­սա­ն­յանն իր շա­հա­ռու աշ­խա­տա­կից­նե­րի գու­մար­նե­րը գր­պա­նում է

  01.05.2020| 00:47
  Մինչ կա­ռա­վա­րու­թյունն ի­րար հետևից մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ծրագ­րե­րի մա­սին է հայ­տա­րա­րում, դրան­ցից ոչ միայն շա­տե­րը չեն կա­րո­ղա­նում օգտ­վել, այլև ի­րա­կան շա­հա­ռու­ներն էլ գու­մար չեն կա­րո­ղա­նում ստա­նալ։
 • Մի՛ գնա­ցեք մեր մա­նուկ­նե­րի, դե­ռա­հաս­նե­րի, հա­սա­րա­կու­թ­յան նկատ­մամբ այդ ա­հա­վոր ոճ­րա­գոր­ծու­թ­յա­նը

  Մի՛ գնա­ցեք մեր մա­նուկ­նե­րի, դե­ռա­հաս­նե­րի, հա­սա­րա­կու­թ­յան նկատ­մամբ այդ ա­հա­վոր ոճ­րա­գոր­ծու­թ­յա­նը

  01.05.2020| 00:46
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գլ­խա­վո­րած, «թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյուն» կոչ­վա­ծով իշ­խա­նու­թյան ե­կած կա­ռա­վա­րու­թյան օ­րեն­սդ­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը շու­տով քն­նար­կե­լու է Լան­զա­րո­տի կոն­վեն­ցիան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան կող­մից վա­վե­րաց­նե­լու հար­ցը, և կաս­կա­ծից դուրս է, որ ԱԺ-ի իշ­խող և իշ­խա­նա­կան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ձայ­նե­րի մե­ծա­մաս­նու­թյամբ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը նշ­ված կոն­վեն­ցիան վա­վե­րաց­նե­լու է, ե­թե հի­շյալ խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րը ժա­մա­նա­կին հա­մա­պա­տաս­խան հետևու­թյուն­ներ չա­նեն, ին­չի հույ­սը չա­փա­զանց չն­չին է:
 • Կո­րո­նա­հա­մա­ճա­րակն ու դրա հետևանք­նե­րը

  Կո­րո­նա­հա­մա­ճա­րակն ու դրա հետևանք­նե­րը

  01.05.2020| 00:44
  Մենք, ինչ­պես ողջ աշ­խար­հը, գտն­վում ենք կո­րո­նա­հա­մա­ճա­րա­կի ու դրա հետևանք­նե­րի ազ­դե­ցու­թյան տակ։ Որ­քա՞ն կշա­րու­նակ­վի այս ըն­թաց­քը, միայն են­թադ­րու­թյուն­ներ կա­րե­լի է ա­նել։ Ինչ­պի­սի՞ն կլի­նեն այդ ազ­դե­ցու­թյուն­նե­րը, դրանց խո­րու­թյունն ու տևա­կա­նու­թյու­նը։
 • Բա­ցի իշ­խա­նու­թ­յու­նից բո­լորն են մե­ղա­վոր

  Բա­ցի իշ­խա­նու­թ­յու­նից բո­լորն են մե­ղա­վոր

  01.05.2020| 00:36
  Հա­յաս­տա­նի այ­սօր­վա ի­րա­վի­ճա­կը, մեղմ ա­սած, շատ ան­հան­գս­տաց­նող է։ Ա­սել, որ իշ­խա­նու­թյու­նը չի տի­րա­պե­տում ի­րա­վի­ճա­կին, նշա­նա­կում է ո­չինչ չա­սել։ Եվ դր­սի մար­տահ­րա­վեր­նե­րը, և ներ­սի ան­վե­րահս­կե­լիու­թյունն իս­կա­կան քաոս են ստեղ­ծել։
 • Եր­կու տար­վա ա­տե­լու­թ­յու­նը դուրս է հոր­դել փո­ղոց ու սպառնում է բո­լո­րին

  Եր­կու տար­վա ա­տե­լու­թ­յու­նը դուրս է հոր­դել փո­ղոց ու սպառնում է բո­լո­րին

  01.05.2020| 00:30
  Գա­վա­ռում տե­ղի ու­նե­ցած ող­բեր­գա­կան ու սահ­մռ­կե­ցու­ցիչ դեպ­քե­րի հիմ­քում ա­ռօ­րյա կեն­ցա­ղա­յին հարց է, ին­չը սա­կայն ի­րա­վի­ճա­կը վեն­դե­տա­յի է հասց­րել: Քա­ղա­քա­ցի­նե­րը ո­րո­շել են՝ հան­ցա­գոր­ծու­թյուն կա­տա­րած ան­ձի նկատ­մամբ ի­րենք պետք է դա­տաս­տան տես­նեն:
 • Պաշտպանություն, տեստավորում, մեկուսացում

  Պաշտպանություն, տեստավորում, մեկուսացում

  30.04.2020| 13:58
  Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը ապրիլի 28-ին Ազգային ժողովին ներկայացրել է կարանտինից դուրս գալու ռազմավարությունը: Սահմանափակումները Ֆրանսիայում հանվելու են մայիսի 11-ից, եթե համաճարակային իրավիճակը թույլ տա:
 • Ֆրանսիայի պատգամավորները առաջարկում են ռեստորանները բացել մայիսին

  Ֆրանսիայի պատգամավորները առաջարկում են ռեստորանները բացել մայիսին

  29.04.2020| 09:28
  Ֆրանսիայի պատգամավորները էկոնոմիկայի նախարարությանն են ներկայացրել սրճարանների ու ռեստորանների փուլ առ փուլ բացման իրենց ծրագիրը՝ հաղորդել է Europe 1 ռադիոկայանը: Կառավարությունը հայտարարել է, որ հասարակական սննդի հաստատությունների բացման ժամկետների որոշումը կընդունվի մայիսի վերջին:
 • Բիլ Գեյթս. Մեր չափանիշը փրկված կյանքերն են

  Բիլ Գեյթս. Մեր չափանիշը փրկված կյանքերն են

  29.04.2020| 09:25
  Միլիարդատեր, ֆիլանտրոպ Բիլ Գեյթսը Le Figaro-ին հարցազրույցում ընդունել է, որ իրոք 2015-ին ելույթ է ունեցել համաժողովում ու կանխատեսել պանդեմիան, նաև New England Review of Medicine ամսագրում շարադրել է նախապատրաստական քայլերը:
 • Իտալացիներին թույլատրվել է հանդիպել սիրելիների հետ

  Իտալացիներին թույլատրվել է հանդիպել սիրելիների հետ

  28.04.2020| 12:39
  Մայիսի 4-ից իտալացիներին թույլատրվելու է հանդիպել սիրելիներին: Այս մասին գրում է ռուսական Газета-ն:
 • Սաուդյան Արաբիան վերացնում է անչափահասների մահապատիժը

  Սաուդյան Արաբիան վերացնում է անչափահասների մահապատիժը

  28.04.2020| 12:33
  Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները որոշել են վերացնել անչափահասների մահապատիժը: Այս մասին գրում է ТАСС գործակալությունը: