«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Զոհրաբ Մնացականյան. Հայաստանն ու Հունաստանը վճռական են արձագանքելու այնպիսի գործողություններին, որոնք վտանգ են ներկայացնում իրենց շահերի և իրենց ինքնիշխան իրավունքների համար

  Զոհրաբ Մնացականյան. Հայաստանն ու Հունաստանը վճռական են արձագանքելու այնպիսի գործողություններին, որոնք վտանգ են ներկայացնում իրենց շահերի և իրենց ինքնիշխան իրավունքների համար

  31.07.2020| 22:39
  ԱԳ Նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հարցազրույց է տվել հունական MEGA TV լրատվականին՝ անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրմանը, Թուրքիայի արձագանքին, Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթ դարձնելուն, Հունաստանի և Կիպրոսի հետ Հայաստանի բարեկամական հարաբերություններին։
 • Պուտինի վստահության վարկանիշը հուլիսին՝ 23%

  Պուտինի վստահության վարկանիշը հուլիսին՝ 23%

  31.07.2020| 10:30
  Հուլիսին Վլադիմիր Պուտինի վստահության վարկանիշը անկում է ապրել մինչև 23%՝ հաղորդել է Լևադա կենտրոնը հուլիսի 29-ին: Սոցիոլոգիական ընկերության արխիվի տվյալներով՝ դա պատմական նվազագույն ցուցանիշ է ՌԴ նախագահի համար:
 • Տնտեսությունը օգնություն է պահանջում

  Տնտեսությունը օգնություն է պահանջում

  31.07.2020| 10:25
  «Հյուսիսային հոսք-2»-ի կառուցման մասնակից ընկերությունները կոչ են անում քաղաքական պատասխան տալ Վաշինգտոնին: Նրանց կարծիքով՝ գազատարի կառուցման ավարտումը «եվրոպական ինքնիշխանության հարց է»՝ գրում են Անդրեաս Միմը և Յոնաս Յանսենը Frankfurter Allgemeine Zeitung-ում:
 • Ինչու՞ է աղմ­կում սադ­րիչ խա­նու­մը

  Ինչու՞ է աղմ­կում սադ­րիչ խա­նու­մը

  31.07.2020| 01:10
  Հայտ­նի է, որ Ադր­բե­ջա­նի բարձ­րա­գույն իշ­խա­նու­թյունն ի­րա­կա­նաց­վում է ըն­տա­նե­կան կա­պա­լի ե­ղա­նա­կով: Հան­րա­պե­տու­թյան տղա­մարդ նա­խա­գա­հը կող­քին ու­նի ա­ռա­ջին փոխ­նա­խա­գահ կին, որն իր տի­կինն է՝ Մեհ­րի­բան խա­նու­մը: Նա, երևի, ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի հա­մար կաթ­նա­տու և խրա­տա­տու մայր է կարգ­ված:
 • Ինչ­պե՞ս տա­պա­լել Պու­տի­նին և նրա իշ­խա­նու­թ­յու­նը, ծն­կի բե­րել Ռու­սաս­տա­նը

  Ինչ­պե՞ս տա­պա­լել Պու­տի­նին և նրա իշ­խա­նու­թ­յու­նը, ծն­կի բե­րել Ռու­սաս­տա­նը

  31.07.2020| 01:05
  Ռու­սաս­տա­նում Սո­րո­սի, սո­րո­սա­կան­նե­րի ու մյուս գլո­բա­լիս­տա­կան ու­ժե­րի գոր­ծե­րը, ո­րոնք մինչ սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներն էլ վատ էին ՌԴ Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի ըն­դու­նու­մից հե­տո ա­վե­լի վա­տա­ցան` հաշ­վի առ­նե­լով մոտ ա­պա­գա­յում այդ փո­փո­խու­թյուն­նե­րից բխող և ի­րենց պլան­նե­րը տա­պա­լող հետևանք­նե­րը:Ռու­սաս­տա­նում Սո­րո­սի, սո­րո­սա­կան­նե­րի ու մյուս գլո­բա­լիս­տա­կան ու­ժե­րի գոր­ծե­րը, ո­րոնք մինչ սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներն էլ վատ էին ՌԴ Սահ­մա­նադ­րու­թյան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի ըն­դու­նու­մից հե­տո ա­վե­լի վա­տա­ցան` հաշ­վի առ­նե­լով մոտ ա­պա­գա­յում այդ փո­փո­խու­թյուն­նե­րից բխող և ի­րենց պլան­նե­րը տա­պա­լող հետևանք­նե­րը:
 • Ժա­մա­նակն է, որ Թուր­քիան պատ­րաստ­վի «քա­ռա­կողմ ապ­տակ­նե­րի», ոչ թե մտա­ծի Ադր­բե­ջա­նին օգ­նե­լու մա­սին

  Ժա­մա­նակն է, որ Թուր­քիան պատ­րաստ­վի «քա­ռա­կողմ ապ­տակ­նե­րի», ոչ թե մտա­ծի Ադր­բե­ջա­նին օգ­նե­լու մա­սին

  31.07.2020| 00:53
  2020 թ. հու­նի­սին ու հու­լի­սին մենք հա­ճախ ենք գրել Թուր­քիա­յի հետ կապ­ված թե­մա­նե­րով։ Նույ­նիսկ այն հար­ցը, որ կով­կա­սյան թա­թար­ներն այս ամ­ռա­նը փոր­ձում էին զին­ված բա­խում­ներ սան­ձա­զեր­ծել Տա­վու­շի մար­զի սահ­մա­նին, այս կամ այն չա­փով կապ­ված էր Թուր­քիա­յի հետ, և մենք բա­վա­կան ման­րա­մասն նկա­րագ­րել ենք դա՝ բա­ցատ­րե­լով, թե ով և ինչ վար­կած­ներ է ա­ռաջ քա­շել սահ­մա­նա­մերձ մար­տե­րի կա­պակ­ցու­թյամբ։
 • Երբ լո­կալ սահ­մա­նա­յին բա­խու­մը վե­րած­վում է հա­մաշ­խար­հա­յին թրեն­դի

  Երբ լո­կալ սահ­մա­նա­յին բա­խու­մը վե­րած­վում է հա­մաշ­խար­հա­յին թրեն­դի

  31.07.2020| 00:43
  Թվում էր‚ թե հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դեպն ար­դեն հարթ­վել է‚ ի­րա­վի­ճա­կը հա­մե­մա­տա­բար կա­յուն է այն հատ­վա­ծում‚ որ­տեղ մի քա­նի օր ա­ռաջ մար­տեր էին ըն­թա­նում։ Սա­կայն ակն­հայտ է‚ որ տա­վու­շյան մի­ջա­դե­պը քա­ղա­քա­կան ա­ռու­մով ու աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կու­թյամբ հա­մաշ­խար­հա­յին ու­ժա­յին կենտ­րոն­նե­րի կող­մից ա­ռանձ­նա­կի ու­շադ­րու­թյան է ար­ժա­նա­ցել։
 • Ընդդեմ Պեկինի, ընդդեմ Մոսկվայի

  Ընդդեմ Պեկինի, ընդդեմ Մոսկվայի

  30.07.2020| 09:27
  Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը միաժամանակ վեճի մեջ է մտել երկու մեծ տերությունների հետ: Լոնդոնի արտաքին նոր քաղաքականությունը հետևում է իդեալիզմի ու պրագմատիզմի ինքնատիպ համադրման՝ գրում է Frankfurter Allgemeine Zeitung-ը:
 • Նոր հրադադար Ուկրաինայի կոնֆլիկտում

  Նոր հրադադար Ուկրաինայի կոնֆլիկտում

  29.07.2020| 10:35
  Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատողականների միջև հայտնվել է հրադադարի նոր համաձայնագիր՝ հարուցելով բազում կասկածներ՝ գրում է Բերնհարդ Կլազենը Die Tageszeitung-ում:
 • Չինաստանը կրում է «100-ամյա ստորացումի» կնիքը

  Չինաստանը կրում է «100-ամյա ստորացումի» կնիքը

  29.07.2020| 10:31
  Պեկինում դեռ վառ են «100-ամյա ստորացման» հիշողությունները, երբ գաղութատեր պետությունները մասերի են բաժանել թուլացած Ցին կայսրությունը՝ անիրավահավասար պայմանագրերով՝ դառնալով Չինաստանի ու Արևմուտքի հազարամյա հարաբերությունների տանջալից պատմության ամենամութ գլուխը՝ գրում է Սեբաստիան Ֆալետին Le Figaro-ում: