Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով

  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առիթով

  21.09.2020| 13:57
  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից Հայրապետական Մեր սերն ու օրհնությունն ենք բերում բարեպաշտ մեր ժողովրդին ի հայրենիս և ի սփյուռս և շնորհավորում Անկախության տոնի բերկրալի առիթով։
 • «Գի­տու­թ­յու­նը մի գոր­ծիք է, ո­րի մի­ջո­ցով մարդ­կու­թ­յու­նը կար­դում է հա­մակ գո­յութ­յան սկզբ­նաղ­բ­յու­րի՝ Աստ­ծո ձե­ռա­գի­րը»

  «Գի­տու­թ­յու­նը մի գոր­ծիք է, ո­րի մի­ջո­ցով մարդ­կու­թ­յու­նը կար­դում է հա­մակ գո­յութ­յան սկզբ­նաղ­բ­յու­րի՝ Աստ­ծո ձե­ռա­գի­րը»

  18.09.2020| 00:03
  Դեռևս իր ժա­մա­նա­կին Ա­րիս­տո­տելն ա­սում էր, որ փի­լի­սո­փա­յու­թյու­նը սկս­վում է զար­ման­քից: Զար­մա­նա­լի չի լի­նի,ե­թե ա­սեմ, որ փի­լի­սո­փա­յու­թյան վեր­ջին շուրջ 2500-ա­մյա պատ­մու­թյան վեր­լու­ծու­թյու­նը ցույց է տա­լիս, որ մար­դը բա­ցի ֆի­զի­կա­կան ու­ղե­ղից ու­նի նաև հոգևոր ու­ղեղ:
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  18.09.2020| 00:02
  Քա­նի դեռ կեն­դա­նի ես, և շունչդ վրադ է, թող ոչ մե­կը չփո­խա­րի­նի քեզ, քան­զի ա­վե­լի լավ է, որ որ­դի­ներդ քո կա­րի­քը զգան, քան դու նա­յես նրանց ձեռ­քին։ Քո բո­լոր գոր­ծե­րի մեջ գլ­խա­վո՛ր ե­ղիր։ Քո պատ­վի վրա պար­սա­վանք մի՛ բեր։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  18.09.2020| 00:01
  Ձեռս կարկառած մոմե շորերիդ, Աղաղակում եմ, կանչում եմ Քեզ, Տե՛ր. -Մեկնի՛ր սուրբ Աջդ, այնպե՜ս տկար եմ… Տե՛ր իմ, հոգսերս շատ մեծ դուրս եկան` իմ իսկ հավատքից:
 • «Գո՛րծն է ան­մահ, լա՛վ ի­մա­ցեք»

  «Գո՛րծն է ան­մահ, լա՛վ ի­մա­ցեք»

  15.09.2020| 00:30
  Տե­սա նաև մի մեծ, սպի­տակ գահ և նրան, ով նս­տել էր դրա վրա. նրա ներ­կա­յու­թյու­նից եր­կինք ու եր­կիր եր­կյուղ կրե­ցին ու փա­խան. և նրանց հա­մար տեղ չգտն­վեց: Եւ տե­սա մե­ռել­ներ, մեծ ու փոքր, ո­րոնք կանգ­նել էին գա­հի ա­ռաջ. և բաց ար­վե­ցին գր­քեր. բաց­վեց նաև մի այլ գիրք՝ Կյան­քի գիր­քը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.09.2020| 00:06
  Նա­յեմ խորքդ ու հե­կե­կամ, Զուր պարպ­ված օր­վա հա­մար։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  15.09.2020| 00:06
  Լավ է ա­ռողջ և ու­ժեղ աղ­քա­տը, քան հաշմ­ված մարմ­նով հա­րուս­տը։ Լավ է ա­ռող­ջու­թ­յունն ու ա­ռույ­գութ­յու­նը, քան ա­մեն տե­սա­կի ոս­կին, և լավ է կա­րող մար­մի­նը, քան անս­պառ հարս­տու­թ­յու­նը։
 • Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կատարվեց կրթության մշակների օրհնության կարգ

  Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կատարվեց կրթության մշակների օրհնության կարգ

  12.09.2020| 15:01
  Սեպտեմբերի 11-ին, 2020-2021 թթ. ուսումնական նոր տարեշրջանի մեկնարկի առիթով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում՝ Սուրբ Տրդատ արքայի բաց խորանում, նախագահությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, կատարվեց կրթության մշակների ավանդական օրհնության կարգ:
 • «Հներն ան­ցան, և ա­մեն բան նոր ե­ղավ»

  «Հներն ան­ցան, և ա­մեն բան նոր ե­ղավ»

  11.09.2020| 00:14
  Հույ­սը կա­մուրջ է ան­ցո­ղիկ ու հա­վի­տե­նա­կան կյան­քե­րի միջև, հա­վա­տը՝ բազ­րիք, ով այդ կամր­ջով չի անց­նում, չի հաս­նում հա­վի­տե­նա­կան կյան­քին։ Հույ­սը հա­վի­տե­նա­կան կյան­քին ա­ռաջ­նոր­դող կողմ­նա­ցույց է, հա­վա­տը՝ քար­տեզ, ա­ռանց ո­րոնց Աստ­ծուն չենք տես­նի:
 • Երբ ժո­ղո­վուրդն է կա­ռու­ցում ե­կե­ղե­ցին

  Երբ ժո­ղո­վուրդն է կա­ռու­ցում ե­կե­ղե­ցին

  11.09.2020| 00:11
  Աստ­ծո ա­նու­նով կա­տար­ված յու­րա­քան­չյուր բա­րի գործ նման է մա­տա­ղի, և ա­նո­ղի առջև բաց­վում են Եր­կն­քի դռ­նե­րը: