• Մահացել է Մարադոնան

  Մահացել է Մարադոնան

  25.11.2020| 22:13
  Սրտի կաթվածից մահացել է արգենտինացի լեգենդար ֆուտբոլիստ, աշխարհի չեմպիոն Դիեգո Արմանդո Մարադոնան: Նա 60 տարեկան էր: Արգենտինայում եռօրյա սուգ է հայտարարվել:
 • Այդ­պես էլ չծե­րա­ցող Զլա­տան Իբ­րա­հի­մո­վի­չը

  Այդ­պես էլ չծե­րա­ցող Զլա­տան Իբ­րա­հի­մո­վի­չը

  24.11.2020| 01:56
  Եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյոն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի հեր­թա­կան տու­րը ճա­նա­պար­հե­ցինք՝ դի­մացն ու­նե­նա­լով Չեմ­պիոն­նե­րի ու Եվ­րո­պա­յի լի­գա­նե­րի խմ­բա­յին­նե­րի խա­ղար­կու­թյուն­նե­րը։
 • Առն­վազն կրկ­նա­կի respect մեր տղա­նե­րին

  Առն­վազն կրկ­նա­կի respect մեր տղա­նե­րին

  20.11.2020| 01:27
  Կա­տար­վեց անհ­նա­րի­նը։ Կա­տար­վեց այն, ին­չին, ե­թե ան­կեղծ լի­նենք, ոչ մեկն էլ չէր հա­վա­տում խա­ղար­կու­թյան մեկ­նար­կին՝ ել­նե­լով հայ­կա­կան ֆուտ­բո­լում առ­կա ի­րո­ղու­թյուն­նե­րից։
 • Հայաստանը՝ ՈՒԵՖԱ-ի Ազգերի լիգայի խմբային մրցաշարի հաղթող

  Հայաստանը՝ ՈՒԵՖԱ-ի Ազգերի լիգայի խմբային մրցաշարի հաղթող

  19.11.2020| 14:46
  Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը դարձավ ՈՒԵՖԱ-ի Ազգերի լիգայի C դիվիզիոնի երկրորդ խմբի հաղթող: Խմբային մրցաշարի վերջին տուրում Հայաստանի ընտրանին Նիկոսիայում 1:0 հաշվով առավելության հասավ մինչ այդ մրցաշարային աղյուսակը գլխավորող Հյուսիսային Մակեդոնիայի թիմի նկատմամբ և 11 միավորով գրավեց առաջին տեղը:
 • Respect մեր տղա­նե­րին

  Respect մեր տղա­նե­րին

  17.11.2020| 01:47
  Թեև Վրաս­տա­նի ֆուտ­բո­լի ընտ­րա­նու նկատ­մամբ մեր տղա­նե­րի այս հաղ­թա­նակն ա­պա­գա­յի ա­ռու­մով մեզ ե­րաշ­խա­վոր­ված ո­չինչ չի տա­լիս բա­ցի ա­ղոտ հույ­սից, այ­դու­հան­դերձ օ­տար respect բա­ռով հար­գանք-խո­նար­հումս նրանց, որ խունկ ծխեց­նե­լու պես բան ա­րե­ցին մեր նա­հա­տակ­նե­րի հի­շա­տա­կին, ապ­րող­նե­րիս կյանք վե­րա­դարձ­նե­լու հույս պարգևե­ցին։
 • Նա­խա­ձեռ­նո­ղը Լևոն Ա­րո­ն­յանն է

  Նա­խա­ձեռ­նո­ղը Լևոն Ա­րո­ն­յանն է

  10.11.2020| 01:25
  Շախ­մա­տի Հա­յաս­տա­նի հա­վա­քա­կա­նի ա­վագ, հա­մաշ­խար­հա­յին շախ­մա­տի մե­ծա­գույն դեմ­քե­րից մե­կի՝ գրոս­մայս­տեր Լևոն Ա­րո­նյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ նո­յեմ­բե­րի 8-ին Երևա­նում կա­յա­ցել է «Մատ տե­ռո­րին» խո­րագ­րով բա­րե­գոր­ծա­կան մի­ջո­ցա­ռում։
 • Եթե կա հնա­րա­վո­րու­թ­յուն, ին­չու՞ չճարպ­կել

  Եթե կա հնա­րա­վո­րու­թ­յուն, ին­չու՞ չճարպ­կել

  10.11.2020| 01:23
  Խոս­քը հա­վա­սա­րա­պես վե­րա­բե­րում է թե «Լես­տե­րին», թե «Ռեալ Սո­սիե­դա­դին»։ Թե ին­չը կոնկ­րետ նկա­տի ու­նենք, կներ­կա­յաց­նենք հա­մա­պա­տաս­խան տե­ղում, իսկ շատ ա­վե­լի հզո­րը, գո­նե մեզ՝ հայ տար­րիս հա­մար, Հեն­րիխ Մխի­թա­րյա­նի ա­րածն էր՝ նրա հաղ­թա­կան հրա­վա­ռու­թյու­նը Ջե­նո­վա­յից, ո­րը գո­յա­մար­տի ե­լած Ար­ցա­խի ու մաս­նա­վո­րա­պես Շու­շիի հե­րո­սա­կան պաշտ­պան­նե­րին ուղղ­ված ող­ջույ­նի հա­մա­զարկ-հաղ­թա­նա­կի ազ­դա­կանչ էր։
 • Արոնյանի ու Պետրոսյանի կազմակերպած շախմատային սեանսի եկամուտը` «Հայաստան» հիմնադրամին

  Արոնյանի ու Պետրոսյանի կազմակերպած շախմատային սեանսի եկամուտը` «Հայաստան» հիմնադրամին

  09.11.2020| 14:39
  Երեկ Ազնավուրի հրապարակում անցկացվեց շախմատի հաժամանակյա սեանս՝ արցախցի ու հայաստանցի 20 երեխաների մասնակցությամբ։ Նախաձեռնողները գրոսմայստերներ Լևոն Արոնյանն ու Ստեփանակերտում ծնված Մանուել Պետրոսյանն են՝ նշանաբանը՝ «Մատ տեռորին»։
 • Խե­լա­հեղ ար­դ­յունք­ներ ար­ձա­նագ­րած դի­մա­կա­յութ­յուն­ներ

  Խե­լա­հեղ ար­դ­յունք­ներ ար­ձա­նագ­րած դի­մա­կա­յութ­յուն­ներ

  06.11.2020| 11:20
  Եր­րորդ տու­րը, ըստ էու­թյան, նշա­նա­կեց, որ խմ­բա­յին հան­դի­պում­նե­րը հա­տե­ցին պայ­մա­նա­կան հա­սա­րա­կա­ծը։ Խո­շոր հաշ­վով հան­դի­պում­նե­րի ա­ռա­տու­թյուն է գրանց­վել, մր­ցա­շա­րա­յին երկ­րորդ օր­վա առ­ճա­կա­տում­ներն այս ցու­ցա­նի­շով միան­գա­մայն մր­ցակ­ցա­յին են ե­ղել ա­ռա­ջին օր­վա խա­ղե­րի հետ։
 • Անա­սու­նը մնում է ա­նա­սուն

  Անա­սու­նը մնում է ա­նա­սուն

  06.11.2020| 11:17
  Ղա­րա­բա­ղի ա­նու­նը գո­ղա­ցած ու այն այլևս չու­նե­նա­լու կա­րո­տը գո­նե ֆուտ­բո­լա­յին թի­մի վրա դնե­լով կա­րոտն առ­նող ա­զե­րի հան­րույ­թը, ի դեմս ա­կում­բի մամ­լո ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար Նուր­լան Իբ­րա­հի­մո­վի, ֆեյս­բու­քյան գրա­ռում էր ա­րել՝ կոչ ա­նե­լով սպա­նել հա­յազ­գի պատ­կա­նե­լու­թյան յու­րա­քան­չյուր մե­կի՝ լի­նի ե­րե­խա, կին, ծեր։