Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
10.01.2020 | 00:04
«Իմ խոր­հուրդ­նե­րը նման չեն ձեր խոր­հուրդ­նե­րին, և ոչ էլ իմ ճա­նա­պարհ­նե­րը` ձեր ճա­նա­պարհ­նե­րին,- ա­սում է Տե­րը,- այլ, ինչ­պես եր­կինքն է հե­ռու երկ­րից, այն­պես էլ իմ ճա­նա­պարհ­ներն են հե­ռու ձեր ճա­նա­պարհ­նե­րից, և իմ խոր­հուրդ­նե­րը` ձեր խոր­հուրդ­նե­րից։ Ինչ­պես որ, ա­սենք, երբ անձրև կամ ձյուն է իջ­նում եր­կն­քից և կր­կին այն­տեղ չի վե­րա­դառ­նում, քա­նի դեռ չի ո­ռո­գել եր­կի­րը, չի ծլեց­րել ու պտ­ղա­բե­րել այն, սեր­մա­նո­ղին սերմ և ու­տե­լու հաց չի տվել, այդ­պես էլ պի­տի լի­նի իմ խոս­քը, որ ել­նում է իմ բե­րա­նից. նա դա­տարկ չի վե­րա­դառ­նա­լու, մինչև որ չկա­տա­րի այն, ինչ կա­մե­նում եմ ես։ Պի­տի հեշ­տաց­նեմ քո ճա­նա­պարհ­նե­րը, որ­պես­զի իմ ճա­նա­պարհ­ներն էլ դու պահ­պա­նես»։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թյու­նը 55. 8-11
Դիտվել է՝ 279

Մեկնաբանություններ