• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.12.2013| 00:00
  Նզովքը պիտի ճարակի երկիրը, որովհետև նրա բնակիչները մեղք գործեցին։ Դրա համար էլ նրա բնակիչները տնանկ պիտի դառնան, և սակավաթիվ մարդիկ են կենդանի մնալու։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.12.2013| 00:01
  Ով որ ահից փախչի՝ թող ընկնի գուբը, և ով որ ելնի գբից՝ թող բռնվի որոգայթի մեջ։ Ահա բացվեցին երկնքի պատուհանները, և երկրի հիմքերը ցնցվեցին։ Երկիրը շփոթի ու խռովության մեջ պիտի ընկնի, երկիրը պիտի տագնապի, տարակուսի և խոնարհվի։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  13.12.2013| 00:01
  Ահավասիկ Տերն ամայացնելու է աշխարհը, ավերելու է այն, խորտակելու է նրա հիմքերը և ցանուցիր է անելու նրա բնակիչներին։ Նույն բախտին պիտի արժանանան ժողովուրդը և քահանան, ծառան և տերը, աղախինն ու տիրուհին, միմյանցից չպիտի տարբերվեն գնողն ու վաճառողը, փոխատուն և փոխառուն, պարտապանը և պարտատերը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.12.2013| 00:00
  Տիրոջ Հոգին ինձ վրա է, դրա համար իսկ նա օծեց ինձ, ուղարկեց ինձ՝ ավետարանելու աղքատներին, բժշկելու սրտով բեկվածներին, գերիներին ազատություն քարոզելու և կույրերին՝ տեսողություն, հռչակելու Տիրոջ ընդունելի տարին և մեր Աստծու վրեժխնդրության օրը, մխիթարելու բոլոր սգավորներին, փառավորելու Սիոնի սգավորներին, որ մոխրի փոխարեն ուրախության օծման յուղի պիտի արժանանան, իսկ սգավորները վհատ հոգու փոխարեն՝ փառքի զգեստի։ Եվ նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության, տունկ՝ ի փառս Տիրոջ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  06.12.2013| 00:25
  Արդարև, նրանք շեղվել են Աստծու արդար օրենքից, նրա կարգն ու կանոնը չեն ճանաչել։ Չեն հասցրել նրան աղաղակը տնանկի, բայց աղքատի բողոքը նա լսելու է։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.11.2013| 00:00
  Ինչո՞ւ մոռացան ամբարտավանները մեր Տիրոջը, ամբարիշտները սահմանն անցան։ Հոտը հովվի հետ հափշտակեցին, որբուկի էշը քշեցին տարան ու յուրացրին այրու եզն անգամ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.11.2013| 00:46
  Անիրավությամբ հավաքված նրա հարստությունը դուրս է փսխվելու, հրեշտակը նրան քաշել-հանելու է տնից։ Վիշապների զայրույթն է նա ծծելու, և նրան օձի լեզուն է սպանելու։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  22.11.2013| 00:01
  Բայց մահկանացուն՝ վախճանված մարդը, գնում է և է՛լ գոյություն չունի։ Ծանծաղում է ծովն իր ժամանակին. սպառած գետերը ցամաքում են, նույնպես մարդիկ թե ննջեն, է՛լ վեր չեն կենա։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  19.11.2013| 00:02
  Բայց արդարները պիտի ապրեն հավիտյան. նրանց վարձը Տիրոջից է, և նրանց խնամքը՝ Բարձրյալից։ Դրա համար էլ նրանք Տիրոջ ձեռքից պիտի ընդունեն արքայության վայելչությունն ու գեղեցիկ թագը, քանի որ Տերն իր աջով նրանց հովանի և բազկով նրանց պաշտպան է լինելու։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  15.11.2013| 00:00
  Արդ, մի խորհուրդ եմ հայտնում ձեզ. բոլորս էլ պիտի ննջենք, բայց ոչ թե իսկապես բոլորս. պիտի նորոգվենք հանկարծակի, մի ակնթարթում, վերջին փողի ժամանակ, քանզի փողը պիտի հնչի, և մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, և մենք պիտի նորոգվենք, որովհետև պետք է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն կրի, և այս մահկանացու գոյությունը հագնի անմահություն։