Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  23.07.2013| 00:02
  Ո՞Ւմ կնմանեցնեիք ինձ, հապա մտածեցե՛ք, ո՛վ դուք մոլորյալներ, որ ոսկու մեծ բաժին եք գցում քսակից, արծաթ եք կշռում կշեռքով և ոսկերիչներ վարձում, որպեսզի ձեռակերտ կուռքեր պատրաստեն, և խոնարհվելով երկրպագում եք դրանց։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  19.07.2013| 00:35
  Հավաքվեցե՛ք և քննեցե՛ք ձեզ, ո՛վ անզգամ ազգեր, քանի դեռ չեք դարձել ինչպես անցավոր ծաղիկ, քանի դեռ չի եկել Տիրոջ բարկության և սրտմտության օրը։ Փնտրեցե՛ք Տիրոջը, երկրի բոլո՛ր խոնարհներ, իրավո՛ւնք արեք, արդարությո՛ւն որոնեցեք և պատասխա՛ն տվեք նրանց, որովհետև Տիրոջ բարկության օրը պիտի թաքնվեք։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  16.07.2013| 00:27
  Նրանք իրենց սրտերը անհնազանդ դարձրին` չլսելու համար իմ օրենքներն ու խոսքերը, որ ուղարկեց Ամենակալ Տերն իր Հոգով` նախորդ մարգարեների միջոցով, ուստի մեծ բարկություն եղավ Ամենակալ Տիրոջ կողմից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  12.07.2013| 12:04
  Կառքերը պիտի ոչնչանան Եփրեմի երկրից, երիվարները` Երուսաղեմից, պատերազմողի աղեղը պիտի խորտակվի, և նա խաղաղություն պիտի բերի մարդկանց ու ազգերին, պիտի տիրի ջրերի վրա` ծովից մինչև ծով և գետերից մինչև երկրի ծագերը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  02.07.2013| 00:05
  Այն օրը ճրագով կխուզարկեմ Երուսաղեմը և կպատժեմ այն տղամարդկանց, որոնք արհամարհեցին իրենց պահպանությանը հանձնված իրերը, և որոնք ասում էին իրենց սրտում.
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  28.06.2013| 00:15
  Քո կոհակներն ու ալիքները թափվեցին ինձ վրա, և ես մտածեցի, թե մերժվել եմ քո ներկայությունից. արդյոք նորից պիտի տեսնե՞մ քո սուրբ տաճարը։ Ջրերը թափվեցին ինձ վրա շունչս կտրելու աստիճանի։ Խորունկ անդունդներ պաշարեցին ինձ։ Գլուխս մտավ լեռների փապարների մեջ, իջավ մի երկիր, որի նիգերը փակ են հավիտյան։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.06.2013| 00:12
  Խայտացին երինջներն իրենց մսուրներում, ապականվեցին գանձերը, տապալվեցին շտեմարանները, քանի որ ցորենը խորշակահար եղավ։ Ի՞նչ ամբարեմ նրանց մեջ։ Լացեցին նախիրների խմբերը, որովհետև նրանք արոտ չունեին, և ոչխարների հոտերը սատկեցին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.06.2013| 00:30
  Մի՛ ոտնահարիր ինձ, ո՛վ իմ թշնամի. թե գլորվեցի, նորի՛ց կկանգնեմ, քանի որ, եթե խավարում նստեմ, Տերն է իմ լույսը։ Քանի որ մեղանչեցի Տիրոջ դեմ, համբերությամբ կտանեմ նրա բարկությունը, մինչև որ նա արդարացնի իմ դատաստանը, իրավունք տա ինձ, ինձ հանի դեպի լույսը, և ես տեսնեմ նրա արդարությունը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  18.06.2013| 00:24
  Նրա առաջնորդները կաշառքներով էին դատում, նրա քահանաները վարձով էին պատասխան տալիս, նրա մարգարեները արծաթով էին գուշակություններ անում և Տիրոջն էին ապավինում ու ասում. «Արդարև, Տերը մեզ հետ չէ՞. ո՛չ, մեզ վրա չարիք չի գա»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  14.06.2013| 00:20
  Նրանք, որ կերան իմ ժողովրդի մարմինը, նրանց մորթը հանեցին վրաներից, նրանց ոսկորները փշրեցին, կտրատեցին նրանց մարմինները, ինչպես կտրատում են կաթսայում եփելու համար, և նրանց միսն այնպես, ինչպես պտուկի մեջ եփելու համար։