• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.09.2013| 00:03
  Աղաղակեցե՛ք Տիրոջ առջև, երկրի բոլո՛ր բնակիչներ, ծառայեցե՛ք Տիրոջն ուրախությամբ։ Նրա առջև ելե՛ք ցնծությամբ. իմացե՛ք, որ Նա է Տեր Աստվածը մեր. նա ստեղծեց մեզ, և ոչ թե մենք եղանք. նրա ժողովուրդն ենք մենք ու ոչխարները նրա արոտի։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.09.2013| 00:01
  Տերը թագավորեց, ժողովուրդները բարկացան։ Ո՛վ քերովբեների վրա նստողդ, երկիրը սասանվեց։ Տերը մեծ է Սիոնում ու բարձր, քան ժողովուրդները բոլոր։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  12.09.2013| 23:30
  Մինչև հիմա պատմում էի առաջին եղելությունների մասին. դրանք իմ բերանից ելան և լսելի դարձան. ես հանկարծակի կատարեցի, և դրանք վրա հասան։ Գիտեի, որ դու խիստ ես, քո պարանոցը երկաթե ջղերից է, ու քո ճակատը` պղնձից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.09.2013| 00:24
  Տե՜ր, մեր Հայրն ես դու. մենք կավ ենք, իսկ դու` մեր ստեղծիչը, մենք ամենքս քո ձեռքի գործն ենք։ Տե՜ր, սաստիկ մի՛ բարկացիր մեզ վրա և մեր մեղքերը հավիտյան մի՛ հիշիր։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  06.09.2013| 00:02
  Ո՛վ իմ հայրերի Աստված և Տերդ ողորմության, դու ես, որ քո խոսքով ստեղծեցիր բոլորին և քո իմաստությամբ ձևավորեցիր մարդուն, որ տիրի քո ստեղծած արարածներին, սրբությամբ ու արդարությամբ կառավարի աշխարհը և ուղիղ հոգով դատ ու դատաստան անի։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.07.2013| 23:27
  Մի՞թե Տիրոջ ձեռքն անկարող է փրկել, կամ նա ծանրացրել է իր ականջը, որ չլսի. ո՛չ, ձեր մեղքերն են պատնեշ դարձել ձեր և Աստծու միջև, ձեր անօրենությունների պատճառով է նա իր երեսը շրջել ձեզնից, որ չգթա։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  26.07.2013| 00:04
  Բայց արդարները պիտի ապրեն հավիտյան. նրանց վարձը Տիրոջից է, և նրանց խնամքը Բարձրյալից։ Դրա համար էլ նրանք Տիրոջ ձեռքից պիտի ընդունեն արքայության վայելչությունն ու գեղեցիկ թագը, քանի որ Տերն իր աջով նրանց հովանի և իր բազկով նրանց պաշտպան է լինելու։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  23.07.2013| 00:02
  Ո՞Ւմ կնմանեցնեիք ինձ, հապա մտածեցե՛ք, ո՛վ դուք մոլորյալներ, որ ոսկու մեծ բաժին եք գցում քսակից, արծաթ եք կշռում կշեռքով և ոսկերիչներ վարձում, որպեսզի ձեռակերտ կուռքեր պատրաստեն, և խոնարհվելով երկրպագում եք դրանց։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  19.07.2013| 00:35
  Հավաքվեցե՛ք և քննեցե՛ք ձեզ, ո՛վ անզգամ ազգեր, քանի դեռ չեք դարձել ինչպես անցավոր ծաղիկ, քանի դեռ չի եկել Տիրոջ բարկության և սրտմտության օրը։ Փնտրեցե՛ք Տիրոջը, երկրի բոլո՛ր խոնարհներ, իրավո՛ւնք արեք, արդարությո՛ւն որոնեցեք և պատասխա՛ն տվեք նրանց, որովհետև Տիրոջ բարկության օրը պիտի թաքնվեք։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  16.07.2013| 00:27
  Նրանք իրենց սրտերը անհնազանդ դարձրին` չլսելու համար իմ օրենքներն ու խոսքերը, որ ուղարկեց Ամենակալ Տերն իր Հոգով` նախորդ մարգարեների միջոցով, ուստի մեծ բարկություն եղավ Ամենակալ Տիրոջ կողմից։