USD480.62
EUR560.16
RUB7.58
 •  Երևան 
  ... °C
 •  Գյումրի 
  ... °C
 •  Աբովյան 
  ... °C
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  26.03.2013| 00:24
  Աղաղակեմ դեպ Քեզ, Տեր, ու Դու լսես ինձ. Այս շաբաթվա մեջ Աղաղակեմ ու ասեմ Քեզ, Տեր, Որ մեղքիս դուռը կրկին չփակվեց:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.03.2013| 00:08
  Տեր, միայն Քեզ չկորցնեմ. Դու գիտես, թե իմ խորքերը ոնց են Քեզ որոնում, ոնց են Քեզ փափագում, ինչպես են բոլոր բջիջներս իրենց գլուխը դնում Քո կրծքին ու հանգչում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.03.2013| 00:24
  Գոսացած սիրտս մեռնում է նորեն` Ապառաժեղեն անկյանք մի խինդով: Մի անտեսիր, Տե՛ր, Մի թող, որ մեռնի թպիրտը սրտիս` Այսպես դառնորեն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.03.2013| 00:02
  Որոնումի փշուրներն անհետանում են ամեն առավոտ. Մաքուրի մեջ լցված սպասումները լռում են անձայն. Ով տարավ լույսի մշուշը, Որ ժայռ դառած հառնում է կրկին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  12.03.2013| 00:35
  Դու նորեն կգաս, կառնես մեզ կրկին Քո թևերի տակ, մեղմ կշշնջաս` Երուսաղեմ-Երուսաղեմ, Որքան ցանկացա գրթանի նման Թևիս տակ առնել քո ձագուկներին, Դու չցանկացար…
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  05.03.2013| 00:08
  Սիրո դաշտերը թող ծփան նորեն Սուրբ քամուդ ներքո: Ծիածանները լցվեն մեր հոգին` Ավետելու Քո կամքը սրբազան:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.03.2013| 00:25
  Սիրո դաշտերը թող ծփան նորեն Սուրբ քամուդ ներքո: Ծիածանները լցվեն մեր հոգին` Ավետելու Քո կամքը սրբազան:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  26.02.2013| 00:02
  Գալիս ենք դեպ Քեզ` բոկոտն-անոթի, Ցավից կռացած ուսերի վրա Դրած բեռները բոլոր դարերի, Կռապաշտության մեղքերը մեր զոր:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.02.2013| 00:07
  Հիսուսի անունով Աբելի արյունը խոսում է, Տե՛ր իմ, Այդ արյունն իջեցնում եմ համայնի վրա. Այդ արյունն աշխատեցնում եմ, որպես վերին գրոհ` Աշխարհի տարերքի մեջ հայտնվածների կյանքում:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.02.2013| 00:13
  Մեր ներսում պահված Խաչը վարդավառ` Կրկին չորացած կճեպ է տալիս` Մեր մեղքի հանգով։
Marketers CommunityԱռողջ սիրտ