USD480.60
EUR557.74
RUB7.57
 •  Երևան 
  ... °C
 •  Գյումրի 
  ... °C
 •  Աբովյան 
  ... °C
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  13.02.2018| 00:34
  Դուն ներկայ եղար, Տէ՜ր, եւ հսկեցիր իմ տաճարին շինութեան: Աշխատանքիս մէջ տեսար ծանրանալը իմ ուսերուն եւ իմ մտածումներուն: Ա՛յն ատեն միայն Դուն Քեզ արժանի ըրիր տաճարին դռնէն ներս մտնելու, երբ տեսար, որ գեղեցիկ է:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  09.02.2018| 00:31
  Այն ատեն կը տխրիմ, Տէ՜ր, երբ մահուան մասին կը մտածեմ, եւ իմ մտածումները կը ծանրանան որթատունկէն կախուած խաղողի ողկոյզներուն նման:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  06.02.2018| 00:09
  Տու՜ր ինձ, Տէ՜ր, իմաստութիւնը հաւատքին, որ հաւատամ կնոջ մը ժպիտին, ինչպէս կը հաւատամ ծաղիկի գոյնին: Հաւատամ, որ մարդիկ միշտ ալ բարի են եւ չար չի կրնար ըլլալ ան, որ Քու կերպարանքով ստեղծուած է:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  02.02.2018| 00:29
  Եթէ իմ տկար ձայնով երգեմ գեղեցկութիւնը կանանչին վրայ ինկած արեւին, Քեզ է, որ կը փառաբանեմ, Տէ՜ր: Աղօթքի մը ջերմութիւնը կþունենամ, երբ իմ ձեռքը խնձորենիի ծաղիկին կþերկարեմ, եւ ինծի այնպէս կը թուի, թէ հրեշտակի մը թեւերուն հպանքը կը զգամ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  30.01.2018| 00:04
  Երբ կը հաւատամ, Տէ՜ր, իրերը այն ատեն ցոլք կը ստանան, եւ իմ հոգին Քեզի հետ է, որ կը ներդաշնակուի, ու մենք կþըլլանք երկու անձ եւ մի բնութիւն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  26.01.2018| 00:03
  Յաւիտենականութիւնը այնքան իրական է, որքան երգը թռչունին եւ գոյնը ծաղիկին: Այնքան իրական, որքան ջերմութիւնը կնոջ մը աչքերուն եւ տրտում գեղեցկութիւնը թիթեռնիկի թեւերուն: Այնքան իրական, որքան լռութիւնը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  23.01.2018| 00:01
  Կը հաւատամ, Տէ՜ր, որովհետեւ հաւատքը երանութիւն է իմ մարմնին եւ զգայարանքներուն: Իմ հաւատքին մէջն է, որ իրերը աւելի կը գեղեցկանան եւ կը զգամ ջերմութիւնն ու գոյնը իրերուն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.01.2018| 00:05
  Վա՜յ ինձ, Տէ՜ր, որ առանց Քեզի նմանեցայ այն ջրաղացքին, որուն ջուրը ցամքեցաւ ու շողտան քարերուն վրայ սարդերն իրենց թելերը ձգեցին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  16.01.2018| 00:06
  Վա՜յ ինձ, Տէ՜ր, որ մոլորեցայ եւ երանութիւն փնտռեցի ոսկիին ու արծաթին մէջ եւ հոգիս դարձուցի մութ քարայր մը, ուր ոչ մէկ շող ներս թափանցեց ու դարձաւ թաց բնակավայրը մաշկաւոր թեւերով չղջիկներու:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  12.01.2018| 00:04
  Դուն կը յայտնուիս, երբ սերմնացանը իր բուռը ցորենով կը լեցնէ՝ նետելու թռչունին, գողին, տասանորդին, աղքատին ու հարուստին համար:
Marketers CommunityԱռողջ սիրտ