• Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.06.2018| 00:04
  Մեր սրբազան մարմինը լեցուն է արեւով, երկնքով, իմաստութիւնով, գարունով, կանանչով, զգայարանքներու երանութիւնով, կնոջ բոցեղէն մարմնով, երաժշտութիւնով, եւ մարդ ինչպէ՞ս հաւատայ, որ այդ բոլորը կրնան մոխրանալ յանկարծ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.06.2018| 02:14
  Դուն այնտեղ էիր, երբ ամէն արեւագալին բազմութիւնները, հասունցած ցորեններու նման, իրենց գլուխները կը խոնարհէին ծագող արեւին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.06.2018| 00:03
  Մարդիկ Քեզ փնտռեցին մարմնական պարի ջերմեռանդ մոլուցքով եւ սրբազան մատուցումներով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  12.06.2018| 00:02
  Մարդը կը հաւատայ Քեզի, Տէ՜ր, որ այնպէս, ինչպէս զինքը կեանքի մէջէն կþառաջնորդես, նոյնպէս ալ անոր ձեռքէն բռնած պիտի առաջնորդես զայն մահուան հովիտէն՝ նոյն արեւին, նոյն զգայարանքներու համանուագին: Երբ կատարեալ ես եւ իմաստուն կեանքին մէջ, կը հաւատանք, որ նոյնպէս իմաստուն ես մահուան մէջ:
 • Ինչպէ՞ս հաւատալ, Տէ՜ր...

  Ինչպէ՞ս հաւատալ, Տէ՜ր...

  08.06.2018| 00:02
  Դուն բոլորին համար եղած ես ներդաշնակ համանուագ մը: Եղած ես իշխանին, ծառային, բանուորին, գողին, անմիտին: Եղած ես ներդաշնակութիւն սատանային ու հրեշտակին, անմեղին ու մեղաւորին ճիշդ այնպէս, ինչպէս եղած ես ներդաշնակութիւնը իմ զգայարանքներուն, արցունքին ու ժպիտին: Ներէ՜, Տէ՜ր, որ մարդը՝ լեցուն Քու համանուագով, չհաւատայ, որ կրնան այդ համանուագին լարերը կտրիլ յանկարծ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  05.06.2018| 00:17
  Տու՜ր ինձ, Տէ՜ր, իմաստութիւնը, որ սիրեմ իմ անձը: Երբ իմ անձը սիրելու կատարելութիւնն ունենամ, այն ատեն պիտի սիրեմ իմ դրացին ու հեռաւորը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.06.2018| 00:02
  Ան, որ չի փնտռեր, կը խուսափի ոչ միայն ես-էն, այլ (նաև) Աստուծմէն: Ան որ կը խուսափի Աստուծմէն, մեղքերուն մէջ կը փնտռէ իր ապաստարանը ու կը թաքնուի գողի մը պէս:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.05.2018| 08:00
  Յոգնած ճամբորդը ծառի շուքին տակ հանգիստ կþընէ, գրկի մը պէս ծառը իր ճիւղերուն մէջ կը պաշտպանէ թռչունները, ափի մը պէս կը բռնէ թռչուններուն տաք բոյնը սիրոյ: Ծառին պէս պէտք է ըլլայ ճշմարիտ ես-ը իր մատուցումով ու գեղեցկութիւնով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.05.2018| 00:09
  Եթէ ցօղունն ու արմատը մարմինն են տունկին, ես-ը անոր ծաղիկն է: Ինչպէս ծաղիկն է շռայլ իր բուրմունքով ու գոյնով, այնպէս պէտք է ըլլայ նաեւ ես-ը ճշմարիտ, որ համանուագն է զգայարանքներուն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.05.2018| 00:05
  Երբ արեւը խաւարեցաւ, երբ եկեղեցիին վարագոյրը պատռեցաւ, խաչին վրայէն Աստուածն էր, որ կը բաժնուէր Յիսուսի մարմնէն: