• Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.07.2018| 00:07
  Ծնկի եմ եկել Քո առաջ, ի՛մ Տեր, Պահպանի՛ր ազգիս, Մի՛ թող պատերազմ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  06.07.2018| 00:06
  Տե՛ր Աստված մեր, փարատի՛ր քո ժողովրդի ցավերը ու բժշկի՛ր հիվանդությունները, բոլորին կատարյալ առողջությու՛ն շնորհիր Քո ամենահաղթ Խաչի նշանով, որով վերցրել ես մարդկանց տկարությունն ու դատապարտել մեր կյանքի ու փրկության թշնամուն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  03.07.2018| 11:14
  Անոնք կը լսէին Պանի սրինգը անտառէն ու փոշոտ ճամբաներուն վրայ կը փնտռէին հետքերը անոր այծի ոտքերուն: Անոր կճղակներուն դրոշմները կը տեսնէին նոյնիսկ իրենց պարտէզներուն ու աղբիւրի ճամբաներուն վրայ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.06.2018| 01:47
  Մարդիկ զգացին այդ շունչը իրենց մարմնին մէջ, ինչպէս ջերմութիւնը կնոջ հպանքին եւ կամ հզօր շարժումը մտածումին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  26.06.2018| 00:07
  Կայ նկարը, ուր արուեստագէտը դրած է իր հոգին, գոյներուն խառնուած է արիւն, խառնուած են ջիղ եւ ուղեղ, եւ սակայն ու՞ր է նկարիչը:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.06.2018| 00:04
  Մեր սրբազան մարմինը լեցուն է արեւով, երկնքով, իմաստութիւնով, գարունով, կանանչով, զգայարանքներու երանութիւնով, կնոջ բոցեղէն մարմնով, երաժշտութիւնով, եւ մարդ ինչպէ՞ս հաւատայ, որ այդ բոլորը կրնան մոխրանալ յանկարծ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  19.06.2018| 02:14
  Դուն այնտեղ էիր, երբ ամէն արեւագալին բազմութիւնները, հասունցած ցորեններու նման, իրենց գլուխները կը խոնարհէին ծագող արեւին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.06.2018| 00:03
  Մարդիկ Քեզ փնտռեցին մարմնական պարի ջերմեռանդ մոլուցքով եւ սրբազան մատուցումներով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  12.06.2018| 00:02
  Մարդը կը հաւատայ Քեզի, Տէ՜ր, որ այնպէս, ինչպէս զինքը կեանքի մէջէն կþառաջնորդես, նոյնպէս ալ անոր ձեռքէն բռնած պիտի առաջնորդես զայն մահուան հովիտէն՝ նոյն արեւին, նոյն զգայարանքներու համանուագին: Երբ կատարեալ ես եւ իմաստուն կեանքին մէջ, կը հաւատանք, որ նոյնպէս իմաստուն ես մահուան մէջ:
 • Ինչպէ՞ս հաւատալ, Տէ՜ր...

  Ինչպէ՞ս հաւատալ, Տէ՜ր...

  08.06.2018| 00:02
  Դուն բոլորին համար եղած ես ներդաշնակ համանուագ մը: Եղած ես իշխանին, ծառային, բանուորին, գողին, անմիտին: Եղած ես ներդաշնակութիւն սատանային ու հրեշտակին, անմեղին ու մեղաւորին ճիշդ այնպէս, ինչպէս եղած ես ներդաշնակութիւնը իմ զգայարանքներուն, արցունքին ու ժպիտին: Ներէ՜, Տէ՜ր, որ մարդը՝ լեցուն Քու համանուագով, չհաւատայ, որ կրնան այդ համանուագին լարերը կտրիլ յանկարծ:
Natalia Oreiro in Yerevan