Համերգ` նվիրված Զարեհ Սահակյանցի հիշատակին
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  01.06.2018| 00:02
  Ան, որ չի փնտռեր, կը խուսափի ոչ միայն ես-էն, այլ (նաև) Աստուծմէն: Ան որ կը խուսափի Աստուծմէն, մեղքերուն մէջ կը փնտռէ իր ապաստարանը ու կը թաքնուի գողի մը պէս:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  29.05.2018| 08:00
  Յոգնած ճամբորդը ծառի շուքին տակ հանգիստ կþընէ, գրկի մը պէս ծառը իր ճիւղերուն մէջ կը պաշտպանէ թռչունները, ափի մը պէս կը բռնէ թռչուններուն տաք բոյնը սիրոյ: Ծառին պէս պէտք է ըլլայ ճշմարիտ ես-ը իր մատուցումով ու գեղեցկութիւնով:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  25.05.2018| 00:09
  Եթէ ցօղունն ու արմատը մարմինն են տունկին, ես-ը անոր ծաղիկն է: Ինչպէս ծաղիկն է շռայլ իր բուրմունքով ու գոյնով, այնպէս պէտք է ըլլայ նաեւ ես-ը ճշմարիտ, որ համանուագն է զգայարանքներուն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  22.05.2018| 00:05
  Երբ արեւը խաւարեցաւ, երբ եկեղեցիին վարագոյրը պատռեցաւ, խաչին վրայէն Աստուածն էր, որ կը բաժնուէր Յիսուսի մարմնէն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  18.05.2018| 00:04
  Աստուծմէն յետոյ ճշմարիտ ես-ն է համագումարը բոլոր գեղեցկութիւններուն: Հոնկէ է, որ իրերը իրենց իմաստուն ցոլքը կը ստանան այնպէս, ինչպէս Լուսնկան իր ցոլքը կը ստանայ Արեւէն ու կը բաշխէ Երկրին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.05.2018| 00:01
  Բանաստեղծը միշտ ալ ճախրանքը կþունենայ տալու իմաստը արեւին, կանանչին, կնոջ ժպիտին, արցունքին, կապոյտին, այն բոլոր բաներուն, ուր Քու իմաստութիւնը կայ եւ կան անծանոթ լեզուի մը տառերը շողական:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  11.05.2018| 00:06
  Տու՜ր շնորհը, Տէ՜ր, որ մենք լեցուինք իմաստուն լռութիւնով, ինչպէս արցունքը կը լեցուի աչքերուն մէջ, եւ մենք չգիտենք խորութիւնը այդ արցունքին եւ կամ ինչպէս նոյն աչքերուն մէջ կը լեցուի խայտանքը ժպիտին, որուն արմատը նոյնպէս անծանօթ է մեզի:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  08.05.2018| 00:00
  Լռութիւնը հոգիներուն մէջ անեզր ովկեան մըն է, եւ մենք ծովաճայերու նման անոր եզերքներուն վրայ է, որ կը ճախրենք: Ինչպէս որ ծովաճայերու շնորհալի թեւերը չեն կրնար նուաճել անջրպետը ովկեանին, այնպէս ալ մենք չենք կրնար նուաճել լռութիւնը, որ կայ մեր հոգիներուն մէջ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  04.05.2018| 00:07
  Մեծագոյն իմաստութիւնը լռութեան մէջ կը հասունանայ, ինչպէս նաեւ մեծագոյն սէրն ու վիշտը, ճիշդ այնպէս, ինչպէս մութին ու լռութեան մէջ կը կազմաւորուին թեւը թիթեռնիկին եւ գոյնը ծաղիկին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.04.2018| 00:24
  Բոլոր մարդոց հոգիներուն մէջ կայ այն գիծը, ուր Երկինքը կը միանայ, ու Աստուած այն ատեն իր քայլերը կը դնէ այդ սեմէն ներս, երբ մարդիկ պատրաստ են ընդունելու խաղաղութիւնով մը, որ լռութեանն է: Լռութիւնը այն արմատն է, որ հողին մթութեան մէջ կը սնանի, ծնունդ կու տայ փոքր ծաղիկին ու կաղնիին հսկայ:
Natalia Oreiro in Yerevan