Համերգ` նվիրված Զարեհ Սահակյանցի հիշատակին
 
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.04.2018| 00:03
  Անոնք ուզեցին երաժշտութիւնով իմանալ Քու ձայնը: Եվ սակայն Դուն միշտ լուռ մնացիր: Անոնք ուզեցին մարմարին մէջ բռնել Քու կերպարանքը, Տէ՜ր, եւ, սակայն, Դուն անկերպարան մնացիր՝ նոյնպէս մարդոց հոգիներուն պէս:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  17.04.2018| 00:06
  Անոնք ճամբորդեցին անծանօթ ու դաժան ճամբաներէն, ունեցան վիշտ, ունեցան արցունք ու բերկրանք, մինչեւ որ անոնց աչքերը իմաստութիւնով լեցուեցան, եւ տեսան, որ իրենց հոգիի կապոյտ լռութեան մէջ միացման գիծ մը կայ Երկնքին հետ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  13.04.2018| 00:02
  Առաջին անգամ անապատին մէջ յայտնուեցար, Տէ՜ր, անապատի լռութեան մէջ անպարագիծ, ուր երկիրն ու երկինքը իրարու կը միանան:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  10.04.2018| 00:04
  Ես տեսայ այդ աչքերը, երբ եղնիկը ինկած էր որսորդին գնդակէն, երբ արիւն կը հոսէր իր կողէն, երբ հեւք կար անոր գեղեցիկ գլխուն մէջ: Որսորդը կեցած էր հոն՝ դանակը ձեռքը. եղնիկը հեղ մը նայեցաւ որսորդին:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  06.04.2018| 00:03
  Անձրեւոտ գիշերներուն, երբ բարկ է մայրիներուն հոտը անտառին, ու մայր եղնիկը երկունքի ցաւը կը քաշէ մայր հողին հեւքով, կը զգայ, Տէ՜ր, որ հովի մը շատ թեթեւ շարժումով քարայրին մէջ մտած՝ իր ցաւերուն կը հսկես: Երբ փոքրիկ եղնիկն աշխարհ գայ, Դուն ես, Տէ՜ր, որ սերմ կը ցանես, որ անոր համար դուրս գան խոտի նոր ծիլերը մատղաշ:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  30.03.2018| 00:02
  Ո՞վ է տեսեր թիթեռնիկ մը՝ իր վառ թեւերով անձրեւի բռնուած եւ կամ թեւերուն փոշին թրջուած: Իսկ արշալոյսին, Տէ՜ր, եղնիկներուն հետն ես, երբ անոնք արեւը կը հոտուըտան եւ իրենց սէրերը կը փնտռեն ու կը զգան իրենց մէջ բնութեան համանուագը զգայարանային՝ լեռներուն վրայ եւ անտառներուն մէջ բնակուող հին աստուածներուն պէս սրբազան:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  27.03.2018| 00:02
  Դուն կ'անցնիս կանանչագոյն պարտէզներուն մէջէն, Տէ՜ր, եւ ես կը տեսնեմ ծաղիկներու եւ մեղուներու իմացական խռովքը միայն, որ կեանքինն է:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  23.03.2018| 00:02
  Ինչքա՜ն կը բաղձամ, Տէ՜ր, որ իմ զգայարանքներուն ներդաշնակութիւնը ըլլայ այնքա՜ն կատարեալ, որքան գոյներն իմ պարտէզի ծաղիկներուն:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  20.03.2018| 00:06
  Երբ իրիկունը իջնէ, սար ու ձոր ինկած փոքրիկ եղնիկները իրենց մայրերուն կը վերադառնան, եւ ուշ մնացած թռչունները՝ իրենց բոյները: Այդպէս ալ, Տէ՜ր, մթնշաղին մէջ կորսուած բառերը ինծի կու գան, երբ ուզեմ երգել Քեզի համար:
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  16.03.2018| 00:05
  Անոնք Քեզ փնտռեցին եւ չգտան, Տէ՜ր, որովհետեւ իրենց մարմնէն ու զգայարանքներէն դուրս փնտռեցին իրենց աստուածը ու մարմինը ձգեցին մեղքերու մէջ անօգնական: Անոնք, իրենց հոգիներէն ու երազներէն պարպուած, աղօթեցին, տոչորեցան, ցամքեցան աղբիւրի մը պէս ու պուտ մը ջուր աղերսեցին: Անոնք մարեցին արեւն իրենց մարմնէն ու կտոր մը շող աղերսեցին:
Natalia Oreiro in Yerevan