«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

ՀՀԿ-ն դեռ չի շտա­պում

ՀՀԿ-ն դեռ չի շտա­պում
13.09.2019 | 00:37
Ի հե­ճուկս թեժ քա­ղա­քա­կան ա­շուն կան­խա­տե­սող­նե­րի, ՀՀԿ-ում դեռ չեն շտա­պում քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ ձեռ­նար­կել։ «Իշ­խա­նը մտա­ծում է»,- կա­սեր հայտ­նի ֆիլ­մի հե­րո­սը։ Թե այդ մտա­ծում­նե­րի ար­գա­սիքն ինչ­պի­սին ու երբ կլի­նի, ՀՀԿ-ից չեն շտա­պում գաղտ­նա­զեր­ծել։ «Հետևում ենք զար­գա­ցում­նե­րին»,-կարճ փո­խան­ցեց ՀՀԿ-ա­կան մեր աղ­բյու­րը, հա­վե­լե­լով, որ ա­ռանց ի­րենց էլ իշ­խա­նու­թյու­նը քանդ­վում է, իսկ հիաս­թա­փու­թյան ա­լի­քը` մե­ծա­նում։ Վս­տա­հեց­րին, որ ՀՀԿ-ն դեռ ռե­սուրս­նե­րը ճշգր­տե­լու, հա­վա­քագ­րե­լու, վե­րա­կազ­մա­վոր­վե­լու օ­րեր է ապ­րում։
Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 969

Մեկնաբանություններ