«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
13.09.2019 | 00:01
Վա՜յ ա­սո­րես­տան­ցի­նե­րին, ո­րոնց ձեռ­քին է իմ բար­կու­թյան ու զայ­րույ­թի գա­վա­զա­նը, քան­զի իմ բար­կու­թյունն ա­նօ­րեն ազ­գի վրա պի­տի ար­ձա­կեմ, պի­տի կար­գադ­րեմ, որ իմ ժո­ղովր­դին են­թար­կեն ա­վա­րի ու հափշ­տա­կու­թյան, ոտ­քի կո­խան ա­նեն նրանց քա­ղաք­նե­րը և թա­ղեն նրանց փո­շու տակ։ Իսկ Ա­սո­րես­տա­նի իշ­խանն այդ­պես չմ­տա­ծեց, ինքն իր մտ­քում այդ­պես չխոր­հեց, այլ մտադր­վեց բնաջն­ջել ոչ քիչ ազ­գե­րի։ Եվ ե­թե նրան ա­սեն, թե` «Միայն դու՞ ես լի­նե­լու իշ­խան», կպա­տաս­խա­նի. «Մի՞­թե ես չճա­նա­չե­ցի այն աշ­խար­հը, որ բարձր է Բա­բե­լո­նից, և Քա­ղա­նեն, ուր աշ­տա­րա­կը կա­ռուց­վեց։ Ես գրա­վե­ցի նաև Ա­րա­բիան, Դա­մաս­կոսն ու Սա­մա­րիան»։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թյուն 10. 5-9
Դիտվել է՝ 446

Մեկնաբանություններ