«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Մա­սիս Մա­յիլ­յա­նը` հա­մակ­րե­լի թեկ­նա­ծու

Մա­սիս Մա­յիլ­յա­նը` հա­մակ­րե­լի թեկ­նա­ծու
11.10.2019 | 01:36
Պա­տա­հա­կան չէ, որ Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րար Մա­սիս Մա­յի­լյա­նը հայ­տա­րա­րել է 2020-ին Ար­ցա­խում կա­յա­նա­լիք նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րում ա­ռա­ջադր­վե­լու մա­սին: «Չի բա­ցառ­վում, որ հենց Մա­յի­լյա­նը լի­նի հա­յաս­տա­նյան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ցան­կա­լի թեկ­նա­ծուն, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, այս­պես ա­սած, «դաբ­րոն» հենց նրան տված լի­նի: Ի­հար­կե, ո­չինչ դեռ հս­տակ չէ, բայց հս­տակ է, որ ՀՀ նոր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ցան­կա­նում են «ի­րենց մարդն» ու­նե­նալ Ար­ցա­խում»,- ա­սաց «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը:
Ար­ցախ­ցի­նե­րը պա­տա­հա­կան զու­գա­դի­պու­թյուն չեն դի­տար­կում նաև այն հան­գա­ման­քը, որ արտ­գործ­նա­խա­րար Մա­յի­լյա­նը Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րին նա­խոր­դող ստե­փա­նա­կեր­տյան հան­րա­հա­վա­քի ժա­մա­նակ հար­թա­կում հայ­տն­վել էր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կող­քին:
Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 2088

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ