«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

Ա­ստվածաշունչ մատյանից

Ա­ստվածաշունչ մատյանից
11.10.2019 | 00:08
Ա­նա­պա­տում կան­չո­ղի ձայնն է. «Պատ­րաս­տե­ցե՛ք Տի­րոջ ճա­նա­պար­հը և հար­թե­ցե՛ք մեր Աստ­ծու շա­վիղ­նե­րը։ Բո­լոր ձո­րե­րը պի­տի լց­վեն, և բո­լոր լեռ­ներն ու բլուր­նե­րը պի­տի ցած­րա­նան, դժ­վա­րին տե­ղե­րը պի­տի դյու­րին դառ­նան, և ա­ռա­պար­նե­րը`դաշ­տեր։ Պի­տի հայ­տն­վի Տի­րոջ փառ­քը, և ա­մեն մի մարմ­նա­վոր պի­տի տես­նի Աստ­ծու փր­կու­թյու­նը, քան­զի Տե՛­րը խո­սեց»։ Մի ձայն ա­սում է` կան­չի՛ր։ Ա­սում եմ` ի՞նչ կան­չեմ։ «Ի­մա­ցի՛ր, ա­մեն մար­մին նման է խո­տի, և մար­դու ամ­բողջ փառ­քը նման է խո­տա­ծաղ­կի... Խո­տը չո­րա­նում է, ծա­ղի­կը թափ­վում, բայց Տի­րոջ խոս­քը մնում է հա­վի­տյան»։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թյու­նը 40. 3-6...8
Դիտվել է՝ 438

Մեկնաբանություններ