Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
03.12.2019 | 00:08
«Ո՛վ դու, որ տա­ռա­պ­յալ ես և խախտ­ված, ես հաշտ­վել եմ քեզ հետ, մինչև որ դու մխի­թար­վես։ Ա­հա ես քո քա­րե­րը սու­տա­կից և քո հիմ­քե­րը շա­փ­յու­ղա­յից պի­տի պատ­րաս­տեմ, քո աշ­տա­րակ­նե­րը հաս­պի­սից պի­տի կանգ­նեց­նեմ, դռ­ներդ` բյու­րե­ղից և քո շուր­ջը պա­րիսպ պի­տի քա­շեմ թան­կա­գին և և ըն­տիր-ըն­տիր քա­րե­րից։ Աստ­ծուց խրատ­ված որ­դի­ներ պի­տի ու­նե­նաս, քո մա­նուկ­նե­րը մեծ խա­ղա­ղու­թ­յան մեջ պի­տի լի­նեն։ Ար­դա­րու­­թյամբ պի­տի շե­նա­նաս։ Հե­ռու՛ կանգ­նիր ա­նի­րա­վից, որ ահ չու­նե­նաս, և դո­ղը քեզ չբռ­նի։ Ա­հա ե­կող­նե­րը իմ ա­նու­նով պի­տի մո­տե­նան քեզ, քեզ մոտ պի­տի պանդխ­տեն և քեզ ա­պաս­տան դարձ­նեն։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թ­յու­նը 54. 11-15
Դիտվել է՝ 372

Մեկնաբանություններ