Երե­քում էլ հաղ­թա­նակ 1:0 հաշ­վով

Երե­քում էլ հաղ­թա­նակ 1:0 հաշ­վով
14.02.2020 | 02:32
Ի­տա­լիա­յի գա­վա­թի կի­սաեզ­րա­փակ­չի «Ին­տեր»-«Մի­լան» ա­ռա­ջին դի­մա­կա­յու­թյու­նում հաղ­թա­նակ են տո­նել հյու­րե­րը: Հան­դիպ­ման միակ գո­լը խփել է Ֆա­բիան Ռուի­սը: Պա­տաս­խան խա­ղը կա­յա­նա­լու է մար­տի 5-ին: Հի­շեց­նենք, որ տիտ­ղո­սի գոր­ծող տի­րա­կա­լը Հռո­մի «Լա­ցիոն» է:
Կի­սաեզ­րա­փակ­չի ա­ռա­ջին հան­դի­պումն է ե­ղել և «Աթ­լե­տիկ»-«Գրա­նա­դա» դի­մա­կա­յու­թյու­նում, որ­տեղ նույն­պես ար­ձա­նագր­վել է նվա­զա­գույն հաշ­վով հաղ­թա­նակ, միայն թե իս­պա­նա­կա­նում ա­ռա­վել հա­ջո­ղակ են ե­ղել տան­տե­րե­րը: Այս­տեղ նույն­պես պա­տաս­խան խա­ղը մար­տի 5-ին է:
Ի տար­բե­րու­թյուն վե­րը հի­շա­տակ­ված եր­կր­նե­րի, Ֆրան­սիա­յի գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյու­նում, ի դեմս «Լիոն»-«Մար­սել» դի­մա­կա­յու­թյան, անց­կաց­վել է քա­ռորդ եզ­րա­փակ­չի հան­դի­պու­մը, որ­տեղ նույն­պես գրանց­վել է նվա­զա­գույն հաշ­վով հաղ­թա­նակ, ին­չը տան­տե­րե­րին թույլ է տվել միա­նալ կի­սաեզ­րա­փա­կիչ դուրս ե­կած «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նին» ու «Ռե­նին»:
Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1003

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ