Բա­րի տա­րե­դարձ, Կար­մեն ջան

Բա­րի տա­րե­դարձ, Կար­մեն ջան
30.06.2020 | 00:02
Այս հո­բե­լյա­նը քեզ հետ և՛ ու­նի, և՛ չու­նի կապ:
Կապ ու­նի այն­քա­նով, որ տա­րի­ներն անխ­նա անց­նում են, ժա­մա­նակն էլ, ան­կանգ ու ան­տար­բեր, իր տիե­զե­րա­ծիր ճամ­փով է գնում:
Չու­նի կապ այն­քա­նով, որ դու այն բա­ցա­ռիկ­նե­րից ես, ով­քեր ժա­մա­նա­կից դուրս տես­նե­լու և զգա­լու վե­րերկ­րա­յին կա­րո­ղու­թյուն ու­նեն՝ օր­վա զար­կե­րա­կը շո­շա­փե­լով հան­դերձ:
Ժա­մա­նա­կա­յին այս եր­կու սկիզբն էլ դու քո մեջ ես կրում, մեկ ի ցույց դնե­լով քեզ որ­պես խո­հուն ու ի­մաստ­նա­ցած, մեկ՝ ջա­հե­լից էլ ջա­հել, թռվ­ռան-լու­սա­վոր էու­թյուն:
Մենք էլ քեզ սի­րում ու գնա­հա­տում ենք հենց այդ­պի­սին՝ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րի ահ ու սար­սափ ԿԱՐ­ՄԵՆ ԴԱՎ­ԹՅԱՆ և մեր մի­լիոն տար­վա ըն­կեր Կար­մեն­չո:
Ծնունդդ շնոր­հա­վոր:
Դիտվել է՝ 736

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ