Թուրքիան ակնկալում է Ռուսաստանից գազի 25 տոկոսանոց զեղչ ստանալ դեկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք բանակցություններում. Ռուսաստանի հետ գործարքը կարող է թուլացնել ճնշումը լիրայի վրա, որը վերջին տարվա վատագույն համաշխարհային արժույթներից մեկն է:               
 

Ասում են...

Ասում են...
10.11.2020 | 00:08

...թե մինչ մենք ներ­սում ո­մանց փոր­ձում ենք հաս­կաց­նել հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կարևո­րու­թյունն ու բնա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը, թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չու­թյու­նը Ռու­սաս­տա­նում ար­դեն լայն լսա­րան­ներ է գրա­վում։ Բա­վա­կա­նին մեծ աշ­խա­տանք­ներ են այս ա­ռու­մով ի­րա­կա­նաց­վում, քա­րոզ­չա­կան ողջ հոս­քե­րով փորձ է ար­վում ադր­բե­ջա­նա­մետ տե­ղե­կու­թյուն­ներ տա­րա­ծել։ Թշ­նա­մին և պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րի, և հան­րա­յին կար­ծի­քի ձևա­վոր­ման վրա մեծ ճն­շում է գոր­ծադ­րում։ Իսկ պատ­կե­րաց­րեք, թե այս թեժ ի­րա­վի­ճա­կում մեր ներ­սի ռու­սա­տյաց­նե­րը ինչ մեծ լա­վու­թյուն են ա­նում նրանց։

Դիտվել է՝ 356481

Մեկնաբանություններ