Մխի­թա­ր­յա­նի ա­կում­բա­յին 150-րդ գո­լը

Մխի­թա­ր­յա­նի ա­կում­բա­յին 150-րդ գո­լը
15.12.2020 | 01:25

Սկու­դե­տեի տասն­մե­կե­րորդ տու­րի «Ռո­մա»-«Բո­լո­նիա» խա­ղում Հեն­րիխ Մխի­թա­րյա­նը խփել է իր հեր­թա­կան գո­լը, ո­րը վեր­ջին ութ խա­ղում նրա կող­մից մր­ցակ­ցի դար­պա­սի թվով յո­թե­րորդ գրա­վումն է դար­ձել։ Սա­կայն այս գո­լը նշա­նա­կա­լի է մեկ այլ, ա­վե­լի հատ­կան­շա­կան ա­ռու­մով։ Սա ե­ղել է մեր ֆուտ­բո­լիս­տի ա­կում­բա­յին կա­րե­րա­յի ըն­թաց­քում խփած 150-րդ գո­լը։ Այս 150 գոլն ամ­բող­ջա­ցել է հետևյալ վի­ճա­կագ­րու­թյու­նից՝ 11 գոլ հե­ղի­նա­կել է «Փյու­նի­կի» կազ­մում, 16 ան­գամ աչ­քի է ըն­կել Դո­նեց­կի «Մե­տա­լուր­գում» հան­դես գա­լիս։ Խփած գո­լերն ի­րենց շա­րու­նա­կա­կան զար­գա­ցումն են ստա­ցել Դո­նեց­կի «Շախ­տյո­րում»՝ 44, Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա­յում»՝ 41, «Ման­չեստր Յու­նայ­թե­դում»՝ 13, «Ար­սե­նա­լում»՝ 9։ Մխի­թա­րյա­նի կա­րիե­րա­յի ա­ռայժմ վեր­ջին թի­մը ի­տա­լա­կան «Ռո­ման» է, ո­րի կազ­մում նա 16 ան­գամ գրա­վել է մր­ցա­կից­նե­րի դար­պա­սը։
Մեր տա­ղան­դա­շատ ֆուտ­բո­լիս­տը մաս­նակ­ցել է 469 խա­ղի։

Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 10668

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ