• Բազ­մա­կար­ծու­թյան մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն այժմ ծա­փա­հա­րում են դրա ոտ­նա­հար­մա­նը

  Բազ­մա­կար­ծու­թյան մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն այժմ ծա­փա­հա­րում են դրա ոտ­նա­հար­մա­նը

  11.02.2020| 12:20
  Ապ­րես, հինգ ու խաչ. մո­տա­վո­րա­պես այս­պի­սին էր վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գնա­հա­տա­կա­նը պատ­գա­մա­վոր­նե­րի՝ ՍԴ թե­մա­յով օ­րերս ու­նե­ցած ե­լույթ­նե­րին:
 • «Ինձ հա­մար «մութ ու ցուրտ տա­րի­ներ» աս­վա­ծը իմ ազ­գի ապ­րած ա­մե­նա­հե­րո­սա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջանն է»

  «Ինձ հա­մար «մութ ու ցուրտ տա­րի­ներ» աս­վա­ծը իմ ազ­գի ապ­րած ա­մե­նա­հե­րո­սա­կան ժա­մա­նա­կաշր­ջանն է»

  11.02.2020| 03:57
  «Ի­րա­տե­սի» հյուրն է հան­րա­յին ռա­դիո­յի «Ապ­րե­լու բա­նաձև» ու հա­մա­նուն հան­րա­գի­տա­րա­նա­յին հրա­տա­րա­կու­թյան խմ­բա­գիր, զոհ­ված ա­զա­տա­մար­տիկ Ա­շոտ Չա­խո­յա­նի մայ­րը՝ ԳՈ­ՀԱՐ ՄԱՐ­ՏԻ­ԿՅԱ­ՆԸ:
 • Հա­կա­քայ­լե­րը ծան­րակ­շիռ են

  Հա­կա­քայ­լե­րը ծան­րակ­շիռ են

  11.02.2020| 03:42
  Չնա­յած ողջ իշ­խա­նու­թյու­նը խառն­վել է ի­րար, էլ բան չի մնա­ցել գոր­ծի դնե­լու, որ վերջ­նա­կա­նա­պես ա­զատ­վի Հրայր Թով­մա­սյա­նից ու ՍԴ մյուս դա­տա­վոր­նե­րից, իսկ ընդ­դի­մա­խոս­ներն էլ ա­նընդ­հատ հայ­տա­րա­րում են, թե հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան քայ­լեր են ա­նում, կար­միր գծեր են խախտ­վում, պարզ­վում է՝ միակ խա­ղաղ «օա­զի­սը» ՍԴ-ն է։
 • Ի՞նչ կլի­նի, ե­թե ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րը հան­րաք­վեի նա­խորդ օ­րը հայ­տա­րա­րեն պաշ­տո­նը թող­նե­լու մա­սին

  Ի՞նչ կլի­նի, ե­թե ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րը հան­րաք­վեի նա­խորդ օ­րը հայ­տա­րա­րեն պաշ­տո­նը թող­նե­լու մա­սին

  11.02.2020| 03:07
  Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վե նա­խա­ձեռ­նե­լուց ա­ռաջ իշ­խա­նու­թյու­նը, ըստ երևույ­թին, մեկ հան­գա­մանք հաշ­վի չի ա­ռել. ի՞նչ է լի­նե­լու, ե­թե նախ­քան հան­րաք­վեն սա­հ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գահն ու դա­տա­վոր­նե­րը հայ­տա­րա­րեն, որ դա­դա­րեց­նում են պաշ­տո­նա­վա­րու­մը:
 • Արթուր Վանեցյանի հարցազրույցը «Ինտերֆաքս»-ին

  Արթուր Վանեցյանի հարցազրույցը «Ինտերֆաքս»-ին

  11.02.2020| 02:25
  Հայաստանի ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ռուսական «Интерфакс» գործակալությանը հարցազրույցում մանրամասներ է պատմել իր ղեկավարելիք կուսակցության մասին: Վանեցյանը նշել է, որ ընդդիմադիր կուսակցության գաղափարախոսության հիմքում ավանդույթներն ու առաջընթացն են լինելու:
 • «Ամուլսարի» տարածքում դամբարաններ են հայտնաբերվել

  «Ամուլսարի» տարածքում դամբարաններ են հայտնաբերվել

  09.02.2020| 13:58
  «Ամուլսարի» և հարակից տարածքում, պարզվում է, դամբարաններ կան։ Օրերս այդ թեմայով Ազգային ժողովի` մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովում քննարկում էր, որին մասնակցում էին հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանի և Ամուլսարի տարածքում պեղումներ իրականացրած արշավախմբի ղեկավար Հակոբ Սիմոնյանը:
 • Հանրաքվեն ամենաքիչն իշխանությանն է պետք

  Հանրաքվեն ամենաքիչն իշխանությանն է պետք

  09.02.2020| 13:39
  Եթե իշխանության մշակած սցենարով ամեն ինչ ընթանա և հանրաքվե տեղի ունենա, ապա դա հետաքրքիր իրավիճակ կստեղծի երկում։ Դրանով գուցե ՍԴ դատավորներից ազատվելու հարցը լուծվի, բայց ինչ կլինի Նիկոլ Փաշինյանի 95 տոսկոս ժողովրդի վստահության քվեն։ Նա ընդամենը վերջերս սեփական լրատվամիջոցով արձանագրեց, որ ունի այդքան վստահություն։
 • Թող իրենց լսեն, հետո մյուսներին դատեն

  Թող իրենց լսեն, հետո մյուսներին դատեն

  08.02.2020| 12:27
  Երբ Ռուբեն Հայարապետյանին բերման ենթարկեցին և բաց թողեցին, նա հայտարարեց․ «Մի գեղեցիկ օր ես եմ պառկացնելու ու ոտքերս մաքրելու իրենց վրա»։ Այս հայտարարությունն արժանացավ իշխանական պատգամավորների բուռն արձագանքին, ինչպես կարելի էր այդպես արտահայտվել։
 • Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը կա­րող էր լի­նել և կեն­սա­բա­նա­կան զենք

  Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը կա­րող էր լի­նել և կեն­սա­բա­նա­կան զենք

  07.02.2020| 02:05
  Նոր` 2019-nCoV կո­րո­նա­վի­րու­սը կա­րող է ու­նե­նալ ար­հես­տա­կան ծա­գում, իսկ Չի­նաս­տա­նում դրա ի հայտ գա­լը կա­րող է լի­նել ՉԺՀ-ի դեմ ԱՄՆ-ի կող­մից կեն­սա­բա­նա­կան զեն­քի կի­րառ­ման կամ կեն­սաա­հա­բեկ­չու­թյան ար­տա­հայ­տու­թյուն: Այս կաս­կած­նե­րի հա­մար ար­դեն իսկ կա­յին ո­րոշ հիմ­քեր, իսկ հե­տո ար­տերկ­րյա ԶԼՄ-նե­րում հրա­պա­րակ­վե­ցին ո­րո­շա­կի տե­ղե­կու­թյուն­ներ, ո­րոնք ե­թե ճիշտ են, նշ­ված կաս­կած­նե­րը թերևս ար­դեն վե­րա­ծում են հա­մոզ­մուն­քի:
 • Մեր­կա­սա­ռույ­ցի դեմ «դու­խո՞վ» եք պայ­քա­րում

  Մեր­կա­սա­ռույ­ցի դեմ «դու­խո՞վ» եք պայ­քա­րում

  07.02.2020| 02:00
  Սևան-Երևան մայ­րու­ղում օ­րերս շղ­թա­յա­կան վթա­րի հետևան­քով բախ­վել էին 50-ից ա­վե­լի ավ­տո­մե­քե­նա­ներ: Շղ­թա­յա­կան վթա­րի տե­սա­նյու­թե­րը մեծ թա­փով տա­րած­վե­ցին մի շարք լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րում, բայց դրա պատ­ճառ­նե­րի մա­սին չխո­սեց գրե­թե ոչ ոք: