• Դավիթ Հարությունյան. Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ունի վտանգավոր քաղաքական նպատակ

  Դավիթ Հարությունյան. Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը ունի վտանգավոր քաղաքական նպատակ

  01.02.2020| 14:19
  «2020-ի հունվարի 30-ին ԱԺ պաշտոնական կայքում՝ նստաշրջանի օրակարգում դեռևս չընդգրկված հարցերի մեջ, ավելացվել է «ԱԺ կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «ՍԴ դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթը (136-138-րդ կետեր, հեղինակ՝ Վահագն Հովակիմյան)։
 • Կորոնավիրուսի դեմ նոր պատվաստանյութ են ստեղծել Հոնկոնգի գիտնականները

  Կորոնավիրուսի դեմ նոր պատվաստանյութ են ստեղծել Հոնկոնգի գիտնականները

  01.02.2020| 13:57
  «Նոր ատվաստանյութ ենք ստեղծել կորոնավիրուսի բուժման համար, սակայն երկար ժամանակ պետք կգա դրա փորձարկումների ու կիրառության համար»,- Հոնկոնգի համալսարանի կենսաբան Յուեն Յունգի խոսքերն է մեջբերում ռուսական РИА Новости պարբերականը՝ հավելելով, որ պատվաստանյութը նախևառաջ պետք է կենդանիների վրա փորձարկվի, ինչը կարող է ամիսներ տևել:
 • Ոչ միայն ե­րա­զանք, այլև ի­րա­կա­նու­թ­յուն

  Ոչ միայն ե­րա­զանք, այլև ի­րա­կա­նու­թ­յուն

  31.01.2020| 11:49
  Ա­ռօ­րյա հոգ­սե­րից կտր­վե­լու հա­մար հար­կա­վոր է մի­ջա­վայ­րի փո­փո­խու­թյուն, ո­րի լա­վա­գույն տար­բե­րա­կը տպա­վո­րու­թյուն­նե­րով ու գրավ­չու­թյուն­նե­րով հա­րուստ ուղևո­րու­թյունն է: Քա­ղա­քի թո­հու­բո­հից հե­ռա­նալն ու բնու­թյան, գյու­ղա­կան ան­դոր­րի մեջ հան­գիս­տը կազ­մա­կեր­պելն այ­սօր բազ­մա­թիվ եր­կր­նե­րում նա­խընտ­րե­լի են:
 • Դիփ խա­բում ին ու խա­բում ին

  Դիփ խա­բում ին ու խա­բում ին

  31.01.2020| 11:38
  Հե­տաք­րք­րա­շարժ ու զար­մա­նա­լի բա­ներ են կա­տար­վում մեր կյան­քում։ Թվում է` էլ ի՞նչ կա­րող է զար­մաց­նել մեզ, բայց ա­րի ու տես, որ զար­մա­նում ենք։ Այս ան­գամ զար­ման­քիս պատ­ճա­ռը հայ­կա­կան ման­րադ­րամն է` 1-5-դրա­մա­նոց­ներն ու լու­ման։
 • Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նի գրա­սե­ն­յա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րին ա­հա­բե­կե­լու օ­պե­րա­ցիան տա­պալ­վեց

  Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նի գրա­սե­ն­յա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րին ա­հա­բե­կե­լու օ­պե­րա­ցիան տա­պալ­վեց

  31.01.2020| 11:21
  Ան­հա­ջող ու խայ­տա­ռակ ներ­կա­յա­ցում­նե­րի բե­մադ­րի­չին ե­թե թվում է, որ ս. թ. հուն­վա­րի 23-ին «Է­րե­բու­նի պլա­զա» բազ­մա­գոր­ծա­ռույ­թա­յին բիզ­նես-կենտ­րո­նում կա­տար­վա­ծից հե­տո նույն շեն­քում գտն­վող Ար­ցա­խի ա­ռա­ջին և Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ նա­խա­գահ, Ար­ցա­խի հե­րոս Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի գրա­սե­նյա­կի, թերևս նաև «5-րդ ա­լի­քի» աշ­խա­տա­կից­նե­րը պետք է ա­հա­բեկ­վեն և ի­րար հետևից դուրս գան աշ­խա­տան­քից, ա­պա չա­րա­չար սխալ­վում է։
 • ՍԴ-ն և ԱԱԾ-ն չի հա­ջող­վում կազ­մա­լու­ծել

  ՍԴ-ն և ԱԱԾ-ն չի հա­ջող­վում կազ­մա­լու­ծել

  31.01.2020| 11:04
  «Քա­ղա­քա­ցիա­կան պայ­մա­նա­գիր» կու­սակ­ցու­թյան վեր­ջին հա­մա­գու­մա­րի ըն­թաց­քում‚ երբ ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հեր­թա­կան աշ­խար­հա­ցունց հայ­տա­րա­րու­թյամբ հան­դես ե­կավ՝ նշե­լով‚ որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյու­նը զուրկ է «իզմ»-ե­րից‚ պե­տա­կան հիե­րար­խիա­յում փաս­տա­ցի երկ­րորդ մար­դը՝ ՀՀ ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յանն էլ հան­կարծ հայ­տա­րա­րեց‚ որ Հա­յաս­տանն այ­սօր աշ­խար­հում ա­զա­տու­թյան ու ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան բաս­տիոնն է:
 • Բա որ ու...

  Բա որ ու...

  31.01.2020| 10:50
  Այն մա­սին, որ ոս­տի­կա­նա­պե­տի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նա­կա­տար Ար­ման Սարգ­սյանն ա­մեն ինչ ա­նում է, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հենց նրան նշա­նա­կի ոս­տի­կա­նա­պետ, խո­սում են նաև հա­մա­կար­գում։
 • Բաց նամակ ՀՀ վարչապետին

  Բաց նամակ ՀՀ վարչապետին

  30.01.2020| 10:21
  Մեծարգո պարոն Վարչապետ. դիմում եմ Ձեզ խնդրանքով` հաշվի առնելով Ներում շնորհելու Ձեր բացարձակ լիազորությունը։ Շնորհելու մի դատապարտյալի, որն արդեն 25 տարի կրում է պատիժ, որին ՔԿՀ-ի կողմից տրվել է հետևյալ դրական բնութագիրը․
 • Վաղը կարող է ուշ լինել

  Վաղը կարող է ուշ լինել

  29.01.2020| 13:24
  ԱԱԾ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի Twitter-յան գրառումները հաճախակի են դարձել, որոնց հիմնական միտքն այն է, թե Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ կան։ Մեկ խոսում է ՍԴ-ի շուրջ զարգացումներից, մեկ հուզական, ագրեսիվ առաջնորդության վտանգներից ու խիստ անցանկալի հետևանքներից:
 • Ինքնիրավչությու՞ն, թե՞ համակարգային կոռուպցիա, կամ՝ մի գրիչի պատմություն

  Ինքնիրավչությու՞ն, թե՞ համակարգային կոռուպցիա, կամ՝ մի գրիչի պատմություն

  27.01.2020| 09:39
  Երեկ կեսօրից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց խոստացած փաստը, որ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանն իր ծառայություններն է առաջարկել իրեն: Գրիչի տեսքով: Հավանաբար՝ բավականին թանկ: