pe-1">

Սոցիալական

Քանդ­ված աս­ֆալ­տի մա­սին ե­րե­խա­նե­րը չէ, որ պետք է բարձ­րա­ձայ­նեն
Քանդ­ված աս­ֆալ­տի մա­սին ե­րե­խա­նե­րը չէ, որ պետք է բարձ­րա­ձայ­նեն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Տնտեսական

Բաց նամակ
Բաց նամակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Քա­րի դա­րում էլ ու­ս­յա­լի գլու­խը ծակ էր
Քա­րի դա­րում էլ ու­ս­յա­լի գլու­խը ծակ էր