• Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ ծայրագույն պատրիարք և Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչը

  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ ծայրագույն պատրիարք և Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչը

  25.10.2020| 20:40
  Այսօր աշխարհասփյուռ մեր ժողովուրդը ամենուր իր կարողությունն ու ներուժն է ներդնում՝ հանուն արցախահայության ազատ ու անկախ կյանքի մեր սրբազան պայքարում։ Մեր քաջասիրտ զինվորները, ապավինած Տիրոջ զորությանը և մեր տաճարներում մատուցվող աղոթքներին, շարունակում են խիզախությամբ դիմագրավել և հակահարված հասցնել թշնամուն՝ ամուր գիտակցությամբ, որ հաղթանակն է երաշխիքն ու գրավականը Արցախի Հանրապետության անվտանգության ու անսասանության։
 • Թուր­քիան` մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պան

  Թուր­քիան` մշա­կու­թա­յին ցե­ղաս­պան

  23.10.2020| 00:50
  Սե­բաս­տիա­յի հայ բնակ­չու­թյա­նը կո­տո­րե­լով, մնա­ցա­ծին էլ աք­սո­րե­լով, յա­թա­ղա­նը մի փոքր բթա­ցավ։ (Գե­նե­տիկ խաշ­նա­րա­ծը ժա­մա­նա­կին բռ­նա­զավ­թե­լով Հայ­կա­կան լեռ­նաշ­խար­հը մինչև իր թա­րա­խա­պա­լար ոսկ­րա­ծու­ծի վեր­ջին հյու­լեն ու մինչև դարչ­նա­գույն ա­րյան կա­թի­լը վեր­ջին պա­րուր­վում էր դժո­խա­յին նա­խան­ձով, նրա ա­ռաջ ամ­րոց­ներ էին հառ­նում և տա­ճար­ներ էին խո­յա­նում, խո­յա­կա­շեն ու գմ­բե­թա­զարդ քա­ղաք­ներն էին խո­չըն­դո­տում սև և կար­միր, բր­դա­տու և մսա­տու ոչ­խա­րա­հո­տի խա­ղաղ ա­ռա­ջըն­թա­ցը։
 • «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ»

  «Աստ­ված մեզ հետ է և մեր ար­դար գոր­ծին զո­րա­վիգ»

  23.10.2020| 00:40
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ՆԱ­ՆԵՆ է:
 • «Միայն ու միայն հա­վատ­քով և Աստ­ծով ենք հաղ­թել, հաղ­թում և պի­տի հաղ­թենք»

  «Միայն ու միայն հա­վատ­քով և Աստ­ծով ենք հաղ­թել, հաղ­թում և պի­տի հաղ­թենք»

  23.10.2020| 00:35
  Հոկ­տեմ­բե­րի 20-ին ՀՀ ԶՈՒ հոգևոր ա­ռաջ­նորդ տեր Վր­թա­նես ե­պիս­կո­պոս Աբ­րա­հա­մյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ և խնդ­րան­քով, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի օրհ­նու­թյամբ, գն­դե­րեց­նե­րը սահ­ման էին տա­րել Ա­շոտ Եր­կաթ թա­գա­վո­րի Սուրբ Խա­չը, ո­րի մեջ­տե­ղում ամ­փոփ­ված է Տի­րոջ Խա­չա­փայ­տի Սուրբ մա­սուն­քը:
 • Շու­շի՝ սպի­տակ ե­րազ

  Շու­շի՝ սպի­տակ ե­րազ

  23.10.2020| 00:12
  Սուրբ Ա­մե­նափր­կիչ մայր տա­ճա­րը կա­ռուց­վել է Շու­շիի բար­ձուն­քին՝ հզոր, ամ­րա­կուռ, հո­յա­կերտ։ Թշ­նա­մի­ներն այն քան­դե­լու բա­զում փոր­ձեր են ա­րել, բայց ա­պար­դյուն։ Տա­ճա­րի հիմ­նա­կան պաշտ­պա­նիչ ու­ժը մե­տա­ղա­կուռ գա­մերն են, ո­րոն­ցով մար­մա­րյա քա­րերն ա­գուց­ված են ի­րար, նույն կերպ՝ նաև աս­տի­ճան­նե­րը։
 • Զգու­շա­ցեք, ա­ղան­դա­վոր­ներն ակ­տի­վա­ցել են

  Զգու­շա­ցեք, ա­ղան­դա­վոր­ներն ակ­տի­վա­ցել են

  23.10.2020| 00:05
  Պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում ակ­տի­վա­նում են ա­ղան­դա­վո­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը։ Այդ դրսևո­րում­նե­րը կա­րե­լի է տես­նել ինչ­պես ի­րա­կան կյան­քում‚ այն­պես էլ առ­ցանց հար­թակ­նե­րում։ Մաս­նա­գետ­նե­րը զգու­շաց­նում են‚ որ «քա­րո­զիչ­նե­րը»‚ որ­պես կա­նոն‚ հիմ­նա­կա­նում շր­ջում են միա­սեռ խմ­բե­րով՝ եր­կու-ե­րեք հա­ճե­լի ար­տա­քի­նով տղա­նե­րով կամ աղ­ջիկ­նե­րով։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  23.10.2020| 00:02
  Ա­սա՛ գլ­խա­վո­րը, քիչ խոս­քով` շա­տը։ Ե­ղի՛ր նրա նման, ով ի­մա­նում է, բայց լուռ է լի­նում։ Մե­ծա­մեծ­նե­րին մի՛ հա­վա­սար­վիր, և ուր նրանք խո­սում են, մի՛ շա­ղակ­րա­տիր։ Ո­րո­տից ա­ռաջ փայ­լակն է շուտ երևում, իսկ ա­մոթ­խա­ծից ա­ռաջ շնորհն է շտա­պում։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  23.10.2020| 00:01
  Զոհաբերության բոլոր կարգերը կատարվեցին, Տեր: Նոխազը պատրաստ ոտներիդ տակ է. Արյունը նրա հոսում է դանդաղ, Բայց կյանք չի դառնում ոչ մեկի համար:
 • Կաթողիկոսը ընդունել է Արցախի նախկին նախագահներին

  Կաթողիկոսը ընդունել է Արցախի նախկին նախագահներին

  21.10.2020| 21:21
  Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդն այսօր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում հանդիպում է ունեցել Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի և Բակո Սահակյանի հետ, հայտնում են Մայր աթոռից:
 • Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունել է Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանին

  Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունել է Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանին

  20.10.2020| 21:35
  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հոկտեմբերի 20-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է ՀՀ-ում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպան Նիկո Սխերմերսին։ Վեհափառ Հայրապետը շնորհավորել է նորանշանակ դեսպանին՝ հաջողություններ մաղթելով Հայաստանում իր առաքելության արդյունավորման մեջ։